Home ข้อคิด การอยู่แบบ”นิ่งเฉย ไม่วุ่นวาย” ก็มีผลดีมากกว่าที่คิด

การอยู่แบบ”นิ่งเฉย ไม่วุ่นวาย” ก็มีผลดีมากกว่าที่คิด

7 second read
0
0

…ในบ้างครั้งการได้อยู่เงียบๆคนเดียวก็คือคำตอบที่ดีที่สุด สุข สงบ และสบายใจไม่วุ่นวาย

และได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบแบบว่าไม่มีใครมาขัด ขวางและก็กวนใจ…โลกไม่ได้ เล ว ร้า ยหรอก

แต่ก็ไม่สวยงามมากขนาดนั้นทำตัวเองให้เหมือนอากาศ แม้ไม่มีใครพูดถึงแต่ทุกคนก็ใช้หายใจ

อย่ าทำตัวให้เหมือนพ ายุ แม้ทุกคนพูดถึงแต่ไม่มีใครอ ย า กเจอ ทำให้ตัวเองมีค่าแบบอากาศ

นิ่งเฉยสัมผัสไม่ได้ แต่..ทุกคนขา ดไม่ได้ 6 ข้อดีของการเป็นคนนิ่งๆ เงียบๆ

1. มีแต่คนเกร งใจไม่กล้ ายุ่  งด้วย

เนื่องด้วยจากเป็นคนนิ่งๆ จึงย ากจะคาดเดา ทำให้ดูเป็นคนที่สุขุม เยือกเย็น

ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่น คนส่วนใหญ่เลยขอไม่ยุ่งให้เกิ ดปัญหาจะดีกว่า

2. เก็บความรู้สึกเก่ง

คนนิ่งๆ ถือว่าจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดี และ เพราะอาจจะมีหนทางดีๆ เตรียมไว้เอาคืนที่ดีกว่าการด่ า

หรือ การใช้ความรุ นแร งด้วยก็ได้ ใครเป็นศั ต รูก็รับมือได้ด้วยลำบ า กแน่นอนเพราะคนนิ่งๆ นี่

อ่า นความรู้สึก ย ากจริงๆ ทำให้มองไม่ออก เดาทางไม่ถูกเลยแหละ น่าก ลั วกว่าคนที่ชอบเหวี่ย งชอบวี นเยอะเลย

3. คนอื่นคา ดเดาได้ ย า ก

การคาดเดาได้ ย าก ทำให้คนมองเราไปอีกแบบ ก่อนที่เขาจะทำอะไรก็จะคิดเยอะ

และมีความเ ก ร งใจเราอยู่นัยๆ ดังนั้นนิ่งๆ ไว้ก่อน ทำให้รักษาระยะห่าง และ มีความเกร งใจซึ่งกันและกัน

4. ไม่ต้องวุ่ นว า ยกับใครให้เหนื่อย

คนอื่นเห็นก็รู้สึกว่าเป็นคนนิ่งๆ เฉยๆ ไม่น่าสนใจ จึงไม่ค่อยตกเป็นเป้าสำหรับการ นิน ท า

เพราะดูเป็นคนนิ่งๆ ดูน่าเ ก ร ง ข าม แบบนี้เรียกว่าคมในฝัก เสื อซ่อ นเล็ บ

หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่คุณจะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครให้เหนื่อยใจเลยจริงๆ

5. ชีวิตไม่ต้องเสี่ ยงกับด ร าม่ า

การเป็นคนที่พูดมากเผยความในใจเยอะ คนอื่นก็จะรับรู้เรื่องของเขาเยอะไปด้วยมีอะไรก็โพ สต์ลงในโ ซเชีย ล

หรือ ระบายออกมาทางปาก โดยเฉพาะด้านแ ย่ๆ เหมือนเป็นการระบายอารมณ์ได้ดีก็จริงแต่

มันก็จะนำพาความรู้สึกที่ไม่ดีที่มีคนเข้ามาอ่ า นเจอด้วยเหมือนกัน แถมเสี่ ยงต่อการที่จะมีเรื่องราว

มีประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิ ดข้อพิพ าท ดังนั้นแล้วการเป็นคนเรียบๆไม่แสดงออกอะไรมาก

ก็จะห ลี กเลี่ ยงปัญหาที่จะมีกับคนอื่นๆไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน นับว่าเป็นข้อดีที่สำคัญมากอีกข้อหนึ่งเลย

6. ครองสติได้ดี

การที่เป็นคนนิ่งๆ เขาจะหยุดคิดอย่ างรอบคอบในทุกสิ่งก่อนที่จะทำอะไรไปเสมอ การควบคุมตัวเองได้

แม้ใน ย ามโ ก ร ธถือว่าเป็น ข้อดีมากเลยทีเดียวหากใจร้อน ข า ดส ติ อาจเผลอทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรลงไป

กลายเป็นการเข้าใจผิ ดกันทำให้สร้างศั ต รูโดยไม่จำเป็น นี่แหละประโยชน์ของการเป็นคนนิ่งๆ

โดยเฉพาะในสถานการณ์ตึ งเครี ยด การนิ่งไว้ก่อนไม่ชิงโวยวาย อาละวา ด มาดดูเป็นผู้ดี

และพร้อมรับกับสถานการณ์ได้เหมาะสมกว่ากันเยอะ เรียกว่า นิ่งสงบ สยบทุกความเคลื่อนไหวจริงๆ

ขอบคุณที่มา  : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…