Home ข้อคิด ขอให้มี 7 ข้อนี้ในใจ ความสุขก็เกิดแล้ว

ขอให้มี 7 ข้อนี้ในใจ ความสุขก็เกิดแล้ว

1 second read
0
0

1. จงมีความสงบใจอยู่เสมอ

อย่ าเป็นคนสิ้นหวัง อย่ าโลภ อย่ าต้องการสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่ าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องได้เรื่องเสีย ถ้าความต้องการของเรามีน้อยจิตใจก็จะมีความสุข จึงเกิดสันติสุขขึ้น คนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล มีความต้องการน้อยชีวิตของพวกเขาจึงมีสันติสุขและอายุยืนย าว

2. จงมีจิตเมตตากรุณาอยู่เสมอ

คนมีจิตใจเมตตาจะมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่น ไม่คิดและไม่ทำร้ ายผู้อื่นเมื่อเขาจะทำอะไรเขา จะคิดอยู่เสมอว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้อื่น คนประเภทนี้ย่อมมีความสุข มีสุขภาพดีและอายุยืนย าว

3. จงมีจิตใจที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมอยู่เสมอ

ต้องแยกความดีออกจากความชั่ว ความถูกออกจากความผิดได้อย่ างชัดเจน การที่คนเรามีจิตใจที่เที่ยงตรงและเที่ยงธรรมนั้น จะไม่ถูกกิเลสชักนำพาก่อให้เกิดความเดือดร้อนและในจิตใจ เขาจะไม่มีปัญหายุ่งย ากและความวิตกกังวลเป็นเสี้ยนหนามชีวิต

4. จงมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ

คือปลุกความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ใจลอย ขยะความคิดก็จะไม่เกิดขึ้น เรื่องไม่สบายใจคิดซ้ำคิดซ้อนก็จะไม่เกิดขึ้น เหมือนแสงตะวันส่องมายังโลกความมืดก็จะถูกขับออกไป

5. จงทำใจให้รื่นเริงเสมอ

อย่ าเป็นคนอมทุกข์เก็บทุกข์ไว้ในใจ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดอยู่ในสถานการณ์ใด ก็จงมีจิตใจรื่นเริงแจ่มใส แต่ไม่ใช่หน้าเป็นทะเล้นรำคาญผู้อื่น อย่ าพูดหรือทำให้ผู้อื่นเสียใจ ไบ จูยี่ นักปราชญ์จีนกล่าวว่าจงรื่นเริงเสมอ ไม่ว่าเราจะรวยหรือจน จงหัวเราะเสมอไม่ใช่ทะเล้นหน้าเป็น

ถ้าเราไม่อย ากเป็นคนโ ง่ขอให้หัวเราะและยิ้มจากหัวใจ การหัวเราะและยิ้มที่ดีครั้งหนึ่งทำให้หนุ่มขึ้นมาก การวิตกกังวลครั้งหนึ่งทำให้หัวหงอกไปหลายเส้น การหัวเราะทำให้สุขภาพใจและสุขภาพกายดีขึ้น มีกำลังใจต่อสู้กับโลกอันสับสน

6. จงทำตัวให้กลมกลืนกับมนุษย์ทั้งหลายเสมอ

อย่ าให้คนรอบข้างกลายเป็นศัตรู การทำตัวให้ผสมกลมกลืนมิได้หมายความว่า ทำตัวให้ตกต่ำ ชั่วช้าไปตามคนรอบข้าง เช่น คนโดยรอบเขาชอบดื่มเหล้า ชอบเล่นการพนัน เราก็ปรับตัวเอากับเขาด้วยอย่ างนี้เรียกว่าชั่วตามกัน ไม่ใช่การปรับตัวให้กลมกลืนที่ถูกต้อง

เราต้องทำตัวให้ถูกต้องให้ดี ท่ามกลางความชั่วทั้งหลาย สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในความดี แม้จะอยู่ท่ามกลางความชั่ว

7. จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่เสมอ

ไม่ว่าเราจะมีน้อยหรือมีมากได้เป็นน้อยหรือได้เป็นมาก ก็จงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นซึ่งได้มาโดยชอบธรรม หยัน ฟีไต นักปราชญ์โบราณของจีนกล่าวว่า ถ้ามองไปข้างหน้าจะพบว่าเรายังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้ามองไปข้างหลังเราจะรู้สึกพอใจว่าเราได้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตมามากมายแล้ว

จงใช้ชีวิตอย่ างง่ายๆ ข้าวต้มสักชาม เสื้อผ้าเล็กน้อยพอปิดกายไม่น่าเก ลี ย ดเท่านั้นก็พอแล้วการรู้จักพอ ย่อมก่อให้เกิดความสุข

ขอบคุณที่มา : chonburipost.com

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…