Home ข้อคิด คน 5 นิสัยนี้ ให้อยู่ห่างเข้าไว้แล้วชีวิตจะดีขึ้น

คน 5 นิสัยนี้ ให้อยู่ห่างเข้าไว้แล้วชีวิตจะดีขึ้น

6 second read
0
0

ในตำราพิชัยสงครามขงเบ้งนั้น มีอยู่บทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดความชั่ ว ของบ้านเมือง โดยจัดคนไว้ห้าแบบ

เรียกว่า “ห้าชั่ ว” ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำ แนะนำ เกี่ยวกับการขจัดคนเหล่านี้เอาไว้ว่าคนเหล่านี้คือคนเจ้าเล่ห์ ขาย
ชาติ เลวทราม ต่ำช้า ไร้ศีลสัตย์ควรปลีกตัวออกห่างให้ไกล อย่ าได้เข้าใกล้ ชิดสนิทสนมเป็นอันขาด

กองทัพจะพ่ายแพ้ บ้านเมืองจะล่มจม เพราะมี“ห้าชั่ ว” ได้แก่

1. ประพฤติเหลวแหลก

คือคนที่ประพฤติตนผิดขนบธรรมเนียม สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา ดำรง ชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลือง

ชอบแต่งกายให้ดูผิดแปลก แตกต่างไปจากผู้คนทั้งหลาย คิดแต่จะได้หน้าได้ตา ให้คนสนใจเพราะสิ่งเหล่านี้

2. สอพลอ

คนปลิ้นปล้อน ประจบสอพลอ คอยเอาใจใส่แต่ผลประโยชน์ส่วนตัว จนถึง ขั้นแอบคบค้า

สมาคมกับข้าศึกอย่ างลับ ๆ ไม่สนใจชาติบ้านเมือง

3. เฝ้าจับผิด

คนที่จงใจฟื้นฝอยหาตะเข็บ คอยจับผิดและยุยงให้คนแตกแยกกัน ก่อให้ เกิดความสับสนในหมู่คน คิดแค้นผู้อื่น

ด้วยเรื่องส่วนตัว คนเหล่านี้ล้วนเป็น ผู้ที่ถึงพร้อมไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลโกง ไร้ศีล ไร้สัตย์คนทั้งห้าประเภทนี้

พึงปลีกตัวอยู่ให้ห่าง ระมัดระวังอย่ าได้ใกล้ชิดสนิทสนม หรือหลงไป ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอัน

4. ล่อลวง

คนที่ขย ายเรื่องราว สร้างเรื่องที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ปลุกผีร่ายมนต์ เผยแพร่ไสยเวท เพื่อให้คนทั้งหลาย

เข้าใจผิด ชอบคุยโวโอ้อวด สร้างข่าว ลือที่เป็นเท็จให้แพร่หลาย

5. แบ่งพรรคแบ่งพวก

คนพวกนี้ชอบตั้งสมัครพรรคพวก เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย แบ่งพรรคแบ่ง พวกสมคบคิดกัน จงใจหาเรื่องใส่ร้ า ยคนดี

มีปัญญาให้เสียหาย หาประโยชน์ ใส่ตัวและกลุ่มของตนเอง ด้วยการทำลายผู้อื่น

ขอบคุณที่มา : j u n j a o n e w s

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…