Home ข้อคิด คุณสมบัติ 10 ข้อ ผู้หญิงรักตัวเอง เธอดูน่าค้นหา

คุณสมบัติ 10 ข้อ ผู้หญิงรักตัวเอง เธอดูน่าค้นหา

6 second read
0
0

1. ให้เกียรติคนอื่นเหมือนที่ให้เกียรติตัวเอง

คนที่รักตัวเองให้เคารพตัวเอง มองเห็นว่าตัวเองมีคุณค่ามากมายแค่ไหนดังนั้นพวกเขาจึงคิดเช่นเดียวกันว่าคนอื่นก็มีคุณค่า

และสมควรแก่การให้เกียรติเช่นกันคนที่รักตัวเองจริงจะไม่ดูถูกหรือเอาเปรียบใคร แม้จะภูมิใจในตัวเองมากแค่ไหน แต่พวกเขา

จะไม่มองว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นตรงกันข้าม คนที่ไม่เชื่อมั่นในคุณค่าตัวเองมักแสดงออกในทางตรงกันข้าม เช่น โชว์ออฟ

หรือพูดโดยไม่ฟังใคร นั่นเพราะเขากลัวว่าความไม่เชื่อมั่นที่อยู่ข้างในจะถูกเปิดเผยออกมา แต่คนที่รักและเคารพตัวเองจะรู้สึก

ต่างไปความ มั่ นค งภายในใจทำให้พวกเขาไม่จำเป็นต้องโชว์ออฟใด ๆ โดยไม่จำเป็นการรักและเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งที่

พัฒนาได้ ขอเพียงปรับความเชื่อที่มีต่อตัวเองและลงมือทำเพื่อฝึกฝนใจอย่ างต่อเนื่อง

2. มีจุดยืนเป็นของตัวเอง

คนรักตัวเองจะเคารพในความคิดและจุดยืนของตัวเอง แต่ไม่ถึงกับดื้อรั้นและไม่ยอมรับฟังใครพวกเขารู้ดีว่าชีวิตต้องการอะไร

และตระหนักดีว่าบางครั้งคนอื่นก็ไม่ได้เข้าใจชีวิตของเขาได้ดีเท่าตัวเขาเองดังนั้นจึงเป็นไปได้ย ากที่พวกเขาจะปล่อยให้คนอื่น

มาจูงจมูกหรือบงการชีวิตจนไม่มีความสุข

3. ยอมรับและชื่นชมในสิ่งที่เป็น

คนที่รักตัวเองไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบและพวกเขาก็ไม่ดิ้นรนที่จะสมบูรณ์แบบ แต่พวกเขาชื่นชมสิ่งดีงามในตัวเองซาบซึ้งในสิ่ง

ที่ตัวเองมี และรับได้กับข้อเสียรวมถึงข้อบกพร่อง พวกเขาชื่นชอบเอกลักษณ์ของตัวเองพวกเขากล้าแสดงความไม่สมบูรณ์แบบ

ให้คนอื่นเห็นและจะไม่พย าย ามเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนอื่นจนไม่เหลือตัวตน

4. ไม่เรียกร้องหาความรัก

ความรักที่พวกเขาให้ตัวเองนั้นเพียงพออยู่แล้ว ดังนั้นการมีคนรักคือการเพิ่มความอบอุ่นให้หัวใจ ไม่ใช่เพื่อการพิสูจน์ว่าตัวเอง

ยังมีค่าในสายตาคนอื่นคนรักตัวเองเป็น .. ไม่ต้องรอให้ใครมาแสดงว่าเห็นค่า เพราะสิ่งที่พวกเขาเป็นและทำทุกวันนั้นมีคุณค่า

ทั้งกับตัวเองและคนอื่นมากพอแล้ว พวกเขามักไม่เรียกร้องหรือสร้างเงื่อนไขความรักที่มากเกินไป และเคารพว่าคนรักเองก็

ต้องการช่วงเวลามีชีวิตส่วนตัวเช่นกัน และหากพวกเขาถูกคนรักทิ้งไปหรือถูกปฏิเสธ พวกเขาจะไม่ตีความว่าตัวเอง

ไร้ค่าอย่ างแน่นอน

5. ไม่เอาแต่เปรียบเทียบกับคนอื่น

การมีเป้าหมายในชีวิต การรู้ว่าอะไรที่ใช่หรือไม่ใช่สำหรับตัวเอง การรู้ว่าตัวเองมีเอกลักษณ์อย่ างไร จะทำให้คนที่รักตัวเอง

ไม่หมกมุ่นแต่กับการเปรียบเทียบคนอื่น พวกเขารู้ว่าชีวิตต้องการอะไรและโฟกัสที่การไปถึงตรงนั้นให้ได้ โดยไม่ต้องไปก๊อปปี้

ฝันของใครพวกเขาจะไม่เอาแต่จับจ้องคนอื่น เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแล้วย้อนกลับมาคิดทำร้ า ยความมั่นใจของตัวเอง

ตรงกันข้าม พวกเขาจะเอาเวลาไปสร้างชีวิตที่ต้องการมากกว่าจะใช้เวลากับการมองดูแต่ชีวิตคนอื่น

6. มีความสุขได้ด้วยตัวเอง

คนที่รักตัวเองเป็นไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้พอใจ พวกเขาก็สามารถใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขได้พวกเขาจะรู้จักตัวเองดีพอว่าอะไร

ที่ทำให้พวกเขามีความสุขและอะไรที่ต้องหลีกหนีให้ไกลพวกเขาไม่ตั้งเงื่อนไขท รม า นตัวเอง เช่น ถ้า … ก่อนแล้วฉันจะมีความสุข

หรือ ต้องได้/เป็น …. ก่อนแล้วฉันถึงจะมีความสุขเมื่อพบว่าพึ่งพาใครไม่ได้ พวกเขาจึงหันไปทำสิ่งที่มีความสุขด้วยตัวเอง

7. รับได้หากมีใครซักคนไม่ชอบ

หลายครั้งที่คนเราเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบได้อย่ างไม่มีเหตุผลหรือคนเราอาจไม่ชอบคนอื่นได้ เพียงเพราะรู้สึกว่านิสัยไม่เหมือนกัน

คนที่รักตัวเองจะไม่ตีความว่าการมีคนไม่ชอบเท่ากับตัวเองเป็นคนไม่ดีพอแต่พวกเขาจะมองว่าคนเรามีเหตุผลมากมายร้อยแปด

ที่จะไม่ชอบใครซักคนและแม้คนอื่นจะไม่ชอบพวกเขา แต่พวกเขาก็ยังชอบตัวเอง

8. ควบคุมชีวิตตัวเองให้มากที่สุด

คนที่รักตัวเองจะพย าย ามให้ถึงที่สุดก่อนในการจะทำชีวิตให้ดีได้ตามที่หวัง พวกเขามักไม่ค่อยให้ใครหรืออะไรมาควบคุม

ชะตาชีวิตของพวกเขา นอกจากจะลงมือลงแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงมันเอง พวกเขาไม่รอให้อะไรดีขึ้นเอง หรือไม่รอให้คนอื่นเป็น

ฝ่ายเปลี่ยน แต่หากเห็นว่าอะไรที่ไม่ใช่ พวกเขาจะรีบตัดออกไปจากชีวิตให้เร็วและด้วยความที่พวกเขาเชื่อในตัวเอง ดังนั้นไม่ว่า

อดีตจะผ่านอะไรมาอย่ างไร พวกเขาจะไม่เก็บมาเป็นข้ออ้างในการไม่พย าย าม แต่จะมองที่ปัจจุบันและมุ่งออกแบบอนาคตของ

ตัวเองหากชีวิตในปัจจุบันยังไม่ดีนัก พวกเขาก็ไม่คิดจะกล่าวโทษใคร นอกจากลุกขึ้นรับผิดชอบแก้ไขด้วยตัวเอง

9. กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่

ด้วยความที่พวกเขาเคารพตัวเอง ดังนั้นพวกเขามักจะไม่แลกความสุขหรือยอมไม่เป็นตัวเองเอามาก ๆเพื่อเอาใจคนอื่นพร่ำเพรื่อ

อย่ างไรก็ตามพวกเขาไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและพวกเขาก็ไม่เดือดร้อนเช่นกัน หากบังเอิญรู้ว่ามีใครไม่ชอบหน้าเพียงเพราะ

พวกเขากล้าเป็นตัวของตัวเอง

10. รักดี

คนรักตัวเองเป็น จะรู้ดีว่าอะไรที่ดีและไม่ดีสำหรับตัวเอง พวกเขาเ ส พสิ่งดี ๆ พาตัวเองเข้าหาเรื่องดี ๆ และไม่มีทางประชดประชัน

ชีวิตหรือพาตัวเองไปเสี่ ยงกับเรื่องที่ทำให้เดือดร้อน รวมถึงไม่เลือกเสียเวลาอยู่กับคนหรือสังคมที่ทำให้พวกเขาตกต่ำไม่มีความสุข

เพราะมองเห็นว่าชีวิตตัวเองมีคุณค่า พวกเขาจึงไม่เลือกทำสิ่งที่จะลดคุณค่าของตัวเองลงเช่นกัน

ขอบคุณที่มา : b y p i c h a w e e

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…