Home ความรัก คู่กันแล้ว ไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ขอแค่ยิ้มไปด้วยกันในวันที่ดีหรือร้ายก็พอ

คู่กันแล้ว ไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ขอแค่ยิ้มไปด้วยกันในวันที่ดีหรือร้ายก็พอ

1 second read
0
0

แม้นมีวาสนา ขอแค่บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคง หากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใคร่กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจของครอบครัว ที่ปรารถนาดีต่อกัน ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวน ส ว ร ร ค์หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ

รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ไม่หวังว่าต้องดีที่สุดหากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกันไม่หวังว่าสวย-หล่อลากดิน หากแต่เดินไปด้วยกัน แล้วส่งเสริมไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้า-เท้าหลังหากแต่เดินเคียงกันไปในทุกวันดีร้ า ยด้วยรอยยิ้ม ขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้

ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอ ว ดใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดีไม่หวังรายได้มหาศ า ล หากแต่สมความสามารถติดตัวเลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญคือไม่มีหนี้สิ นจากสินทรัพย์เสื่อมร า ค า เพื่อรักษาหน้าตาในสังคมขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิต ที่สุขภาพดี

ไม่หวังปั้นปลายประ ส บความสำเร็ จเป็นตำนาน หากแต่มีสุขภ า พที่ดีตามวัยไม่มี โ ร ค ภัย ไข้ เจ็ บ ทร ม า น ตัวเองและคนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลานหม อ บรอรับมรดกสมบัติเอาหน้า หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณ น้อมรับมรดกแห่ง วา ส น า ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่ าขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม

ไม่หวังยั ดเยี ย ดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน หากแต่มีปัญญาเอาตัวรอด เลี้ยงดูตัวเองได้ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กา ลเท ศ ะ มีมารย าท จนใครๆที่ได้รู้จักเมตตาเอ็นดู และสำคัญ คือ มีปัญญาแย กแย ะชั่ ว – ดี อย่ าให้ใครด่ามาถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่งสอน

สุดท้ายหากยังเหลือวาส น า ไม่หวังงาน ศ พ แห่งเกียรติยศ หากแต่ลมหายใจสุดท้ายที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา ตั้งจิตอธิษฐานจะทำให้ได้ดั่งหวังด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พย านในมุ่งมั่น มิใช่ดลบันดาลตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็มทิศทางไปสู่วาส น า

มิหวังปาฏิห า ริ ย์ แห่งคุณวิเศ ษคุณพระบทสรุปแห่งมี หรือ ไม่มี วาสนา นั้นไซร้เราทุกคนล้วนเลือกได้เองอย่ างแท้จริง

ขอบคุณที่มา : คิดเป็น

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ความรัก

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…