Home ข้อคิด ถ้ามี 9 นิสัยนี้ แสดงว่าคุณเป็น”ผู้หญิงมีบุญ”

ถ้ามี 9 นิสัยนี้ แสดงว่าคุณเป็น”ผู้หญิงมีบุญ”

6 second read
0
0

หลายคนยังไม่รู้ว่าผู้หญิงที่มีบุญ เขามีลักษณะแบบไหน ไม่แน่นะคุณเองก็อาจจะมีเหมือนกัน 9 นิสัยของผู้หญิงมีบุญมากกว่าใคร หยิบจับอะไรก็เป็นเงิน เป็นทองมี ความมั่งคั่ง

1. สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายสับส่ายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นส า ร ะในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ เ ล ว ร้ า ย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มี อะไรเกิดขึ้น

2. ไม่คิดทำชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบา ปต่อกรร ม ความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหา ยหลายภพหลายชาติ เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคมอย่ างมากมายมหาศาล

3. รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต

4. อ ดได้ท นได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จ ทุกชนิดมาจากความอดทน อดทนอย่ าง มีความสุข

5. ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่ างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่ างที่เกิดขึ้น

6. ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค และปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจ ในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มี บุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วน มีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

7. ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน

8. ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรร มที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสี ยใจที่ไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่ างนั้น มันคือผลแห่งกรร มอันเป็นสมบัติของเราเอง

9. รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโกรธ ความหลง จิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

ขอบคุณที่มา : d e e j a i p l u s

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…