Home ข้อคิด ทำไมคนที่เขามีเงินถึงมีชีวิตดีกว่า คนอื่นๆ (ข้อดีในการเก็บเงิน)

ทำไมคนที่เขามีเงินถึงมีชีวิตดีกว่า คนอื่นๆ (ข้อดีในการเก็บเงิน)

6 second read
0
0

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคน มองข้ามหรือไม่มีในความคิด เพราะเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิน แต่หาก

ศึกษาข้อดี ของการมีเงินออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิด และเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงินการออมเงิน เป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง เพราะในย ามลำบาก ก็จะมี

เฉพาะเงินออมเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ตัวอย่างข้อดีของการมีเงินออม มีเงินเก็บข้อดีของการมีเงินออม นั้นมีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงินบางทีเหตุผลดีๆ สักข้อ อาจจะ เป็นแรงบันดาลใจ

ให้คุณก็เป็นได้เงินออมมีประโยชน์มากย ามเกิด วิ ก ฤ ติ เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอนอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ ย ามฉุ กเฉิ น

ไม่ต้องไปพึ่งพาใครเงินออม ทำให้เรามีความสุขคนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เครี ย ด หน้านิ่วคิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงิน ที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น มีเงินออม

จะทำอะไรก็ทำได้ อิสระมากขึ้นเมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนื่อยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็

สามารถทำสิ่งที่ชอบได้มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลานการมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลานบางคน มีรายได้เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็ เ จ็ บ ป่ ว ย

มีหลายโ รค หากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลานแต่เรื่องนี้ อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลาน นิสัยไม่ดีพย าย ามแ ย่งสมบัติมีเงินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ คนไม่มี

เงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะ หากอายุมากแล้ว แต่ไม่มี อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆเงินออม

ทำให้มีความมั่นคงในชีวิตชีวิตคนเรา ต้องใช้เงินในการซื้ อ ข้าวของเครื่องใช้ซื้ อ ปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต หากมีเงินออมชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นเงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบาก

หากตกงาน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่าง ต้องล้มหายตา ย จากเช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมืออย่างบรรดาหนุ่มสาว โรงงาน หากมีการ

นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงินไว้เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สินต่างๆ บ้าน รถ

เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสียหายตามวันเวลา ดังนั้น ก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่าย เป็นค่าซ่อมบำรุงมีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือ คนอื่นการมีเงินออม หากพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงมีปัญหา

การเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้นมีลงหากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือกันแต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไปเงินออมมีส่วนช่วย

ประเทศชาติ การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิน ไป ล ง ทุ น ต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริงๆ เงินออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมี เงินออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิน เพื่อซื้ อ บ้านที่ดิน เงินออมช่วย ทำงานแทนเราการนำเงินออมไปล ง ทุ น อย่าง

การซื้ อ หุ้น แล้วได้เงินปันผลทุกปีก็ถือ ว่าเงินออมนั้น ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเรา ทุกปีอย่างการซื้ อ หุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท

เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ ข้อดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่ จะเป็นประโยชน์กับตัว ผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงิน ออมไว้ใช้จ่าย

เพราะทุกวันนี้อย่าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ขอขอบพระคุณที่มา : s i a m e b o o k

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…