Home ข้อคิด นกไม่เคยกลัวกิ่งไม้หัก เพราะมันเชื่อในปีกของมันเอง(ข้อคิดดีมากๆ)

นกไม่เคยกลัวกิ่งไม้หัก เพราะมันเชื่อในปีกของมันเอง(ข้อคิดดีมากๆ)

0 second read
0
0

ในวันหนึ่งที่ต้องบินไปด้วยปีกของตัวเอง มีคำกล่าวที่บอกว่า นกที่เกาะบนกิ่งไม้ไม่เคยกลัวว่ากิ่งไม้จะหัก เพราะสิ่งที่นกเชื่อมั่นนั้นไม่ใช่กิ่งไม้ที่เกาะ แต่เป็นปีกของมันเอง คนเราก็เช่นกัน สิ่งที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิต คือ การเชื่อมั่นในตัวเอง

ความรู้สึกที่บอกตัวเองได้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เพราะในที่สุดแล้ว คนที่จะอยู่กับตัวเราตั้งแต่เกิดจนหมดลมหายใจ ก็คือตัวเราเอง พ่อแม่เองก็ไม่สามารถอยู่ช่วยและเป็นที่พึ่งให้ลูกเสมอไป ดังนั้น ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักที่จะพึ่งพาตัวเอง

เริ่มด้วยการให้ความรัก และความเอาใจใส่กับเด็ก แต่ไม่ใช่รักจนปกป้องทำทุกอย่ างให้ ควรให้เด็กเริ่มช่วยเหลือตัวเองในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เท่าที่เขาจะทำได้ตามวัย หากทำได้บางทีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ก็ขอให้ชมเชยในความพย าย าม เด็กจะมีความภาคภูมิใจในตัวเอง

เวลาเด็กมีปัญหาถ้าไม่ใช่เรื่องอันตร ายอะไรนัก ลองให้เขาฝึกแก้ไขจัดการด้วยตัวเอง แต่ไม่ใช่ว่าจะทิ้งไป ผู้ใหญ่ควรเฝ้าดู เพราะอย่ างไรเขาก็ยังเป็นเด็ก การปลูกฝังของผู้ใหญ่จะเป็นลมใต้ปีก เสมือนเป็นก้าวแรก ที่ทำให้เด็กเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของตัวเอง

มีความพย าย ามและมุ่งมั่นต่อไปเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จนสามารถบินไปด้วยปีกของตัวเอง

ขอบคุณที่มา : หมอมินบานเย็น

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…