Home ข้อคิด นิสัย 9 อย่างของสาวคิดบวก ดูดีมีเสน่ห์ ใครๆก็ชื่นชม

นิสัย 9 อย่างของสาวคิดบวก ดูดีมีเสน่ห์ ใครๆก็ชื่นชม

9 second read
0
0

1. ผู้หญิงคิดบวก จะใช้ภาษาสื่อสาร เชิงบวก

เขาจะพย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่งมั่นและสามารถทำให้เกิดประโยชน์

มากกว่าเขา จะไม่มองสิ่ง ที่ดูแล้วจะทำ ให้เกิดปัญหาตามมา

2. ผู้หญิงคิดบวก ซื่อสัตย์กับตัวเอง และกับคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่าตัวเองเป็นใคร พร้อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงๆ

กับคนอื่นรวมไป ถึงจะไม่แสดงอารมณ์ความเชื่อทัศนคติต่าง ๆ ที่ขัดต่อความรู้สึก ตัวเองด้วยสิ

3.ผู้หญิงคิดบวก ยอมรับความไม่แน่นอน ได้เสมอ

เธอพร้อมจะใช้ชีวิตไปตามความเป็นไป ความเปลี่ ย นแป ล ง ของสังคมผ่านการคิด

การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลให้ดีที่สุด ไม่วิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

4.ผู้หญิงคิดบวกไม่ดูถูกตัวเอง

การคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยแหละ มันจะก่อให้เกิดทัศนคติ

ด้านลบกับตัวเอง ทำให้เกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาไม่เชื่อมั่นในตัวเอง

เ ราลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง เป็นหันมาให้กำลังใจตัวเองดีกว่านะ

5.ผู้หญิงคิดบวกจะอยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวกเขาจะปล่อยให้อดีตผ่านไป

ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากทิ้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จ ครั้งก่อนเพื่อจะมอง

และสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีกว่าเดิม“ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”นี่เป็นสิ่งที่เขาคิด

6.ผู้หญิงคิดบวกเป็นคนมองโลกในแง่ดี

คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิดบวกคิด

แต่สิ่งดีๆมีความหวังกับอนาคตเชื่อในสิ่งที่ตัวเองลงมือทำซึ่งส่งผลก็ออกมาดีที่สุด

7.มีกำลังขับเคลื่อนกระตือรือล้น

คนที่เขาคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆ เขาพร้อมที่จะเผชิญ

ความท้าทา ยเผชิญปัญหาหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกระตื อรื อล้ น

8.ผู้หญิงคิดบวกเธอปล่อยวางเป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ตล อ ดเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดมากเกินไป

โดยเฉพาะความทุ ก ข์ มันจะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้า ย

เราจงเปลี่ย นความคิดใหม่ดีกว่าวางทุกเรื่องที่มันปว ดหัวแล้วมองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเอง

9.ผู้หญิงคิดบวกเป็นคนยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่คิดบวกเนี่ยแหละมันจะถูกส่งให้กับคนรอบข้าง

แม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตาห รือบุคลิกท่าทางที่ดี มันก็สามาร ถส่งยิ้มให้กับใครๆ

ขอบคุณที่มา : g o o d l i f e u p d a t e

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…