Home ข้อคิด ผู้นำที่ดี ต้องรู้จักใช้คนให้เป็น เหมาะสมกับงาน

ผู้นำที่ดี ต้องรู้จักใช้คนให้เป็น เหมาะสมกับงาน

0 second read
0
0

ลูกน้อง แบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

1. ความรู้น้อย แต่พย าย ามมาก ต้องสอนเขา ให้ความรู้เขา เป็นพี่เลี้ยงเขา ประเมินผลและติดตามผลอย่ างใกล้ชิด

2. ความรู้มาก แต่พย าย ามน้อย ต้องเข้าไปคุย ทั้งเรื่องงาน เรื่องชีวิต เรื่องส่วนตัว รวมถึงเรื่องอนาคตของเขา พย าย ามเรียนรู้ทำความเข้าใจเขา แล้วค่อยจูงใจเขาด้วยเป้าหมายงาน และเป้าหมายชีวิต

3. ความรู้น้อย แถมไม่พย าย าม ช่วยเท่าที่ช่วยได้ แล้วปล่อยให้ธรรมชาติคัดสรร ท้ายที่สุด ถ้าเขาไม่ปรับตัว เขาจะถูกลงโทษด้วยการกระทำของตัวเอง “หลักการเลือกใช้คน” ที่ผู้นำต้องเข้าใจ และใช้ให้เป็น ปรัชญาในประเทศจีนนั้น สอดแทรกความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อยู่มากมาย

โดยเฉพาะหลักการในเรื่องของการบริหารคน ที่มีประโยชน์สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการใช้ลูกน้องทำงาน ได้อย่ างไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าใดนัก หลักการที่ว่านี้มีชื่อเรียกกันอย่ างภาษาบ้าน ๆ ว่า “หลักการ เสือ ควาย และสุนัข”

สัตว์ทั้งสามอย่ างนี้ แค่เฉพาะศักยภาพทางกาย ก็มีความแตกต่างกันอยู่พอประมาณแล้ว ไม่ว่าจะเป็น เสือ ที่มักจะมีนิสัยการออกล่าคนเดียว ควาย ที่มักจะเล็มกินหญ้าอย่ างสงบ สุนัข ที่มักจะประจบเลียหน้าเจ้านายอย่ างสอพลอ ทุกครั้งที่มีโอกาส

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะบางอย่ างของมนุษย์ทั้งสิ้น

ถ้าคุณจะจ้าง “เสือ” คุณต้องมีพื้นที่ให้เค้า แล้วปล่อยเค้าไปล่าเหยื่อมาให้ ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องกำหนดวิธี เพราะพวกเค้าคือนักล่า

ถ้าคุณจะจ้าง “ควาย” คุณต้องให้หญ้าเค้าให้พอ ต้องบังคับแล้วใช้ไถนา เพราะพวกเค้าอึดแต่ต้องจูง

ถ้าคุณจะจ้าง “หมา” คุณต้องให้อาหาร ให้ความสนิทสนม แล้วใช้เฝ้าบ้าน ใช้ให้เห่า เพราะพวกเค้าภักดี ประจบ จับผิด และชอบเลียปากนาย คนไม่เข้าใจ จะใช้เสือเยี่ยงควาย, จะใช้ควายเยี่ยงหมา, จะใช้หมาเยี่ยงเสือ เสือไม่เลียปากนาย ไม่ประจบและไม่ไถนา ควายไม่เฝ้าบ้าน ไม่ล่าเหยื่อและไม่ประจบ หมาไม่ไถนา ไม่ล่าเหยื่อ แต่ชอบเลียปากนาย

เสือ ส่วนมากเมื่อเติบโต มักจะเป็นนายคนหรือเจ้าของกิจการ เพราะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง

ควาย ส่วนมากไม่เติบโต เพราะไม่คิดนอกกรอบ และไม่สร้างสรรค์ มักถูกหมาดูหมิ่นและหลอกใช้

หมา ส่วนมากเติบโตในองค์กร แต่ไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้ ต้องพึ่งเสือและควายในการเติบโต

ที่กล่าวถึงนี้ คือลักษณะนิสัยบางประการของสัตว์เหล่านี้ ที่ตรงกันกับนิสัยของคนบางคนที่อยู่ในบริษัทต่าง ๆ แน่นอนว่าหากคุณสามารถใช้ประโยชน์บุคคลต่าง ๆ ดังเช่นที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขา  และเลือกใช้งานได้อย่ างถูกต้อง ย่อมเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทอย่ างเต็มที่

เสือที่ฉลาดและมองการณ์ไกล จะเอาควายไปด้วย แต่ถ้าเป็นเสือบ้าอำนาจ มักจะเอาหมาไปด้วย แต่ละคนอาจจะเป็นสัตว์หลาย ๆ อย่ าง เปลี่ยนไปตามเวลา สถานที่ และเนื้องาน การใช้คนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพวกเขา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ขอบคุณที่มา : khaonaroo

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…