Home ข้อคิด ผู้หญิงที่หาเงินเก่ง เขาจะมี 10 นิสัยนี้เสมอ

ผู้หญิงที่หาเงินเก่ง เขาจะมี 10 นิสัยนี้เสมอ

7 second read
0
0

1.พวกเธอไม่ยอมให้ใคร มองว่าอ่อนแอ คนที่เก่ง และสตรอง

จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบพวกเธอจะ พย าย าม ทำทุกอย่างๆ เท่าเทียมกันกับ

คนอื่นผู้ชายทำอย่างไร ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้ง ที่มีความเป็นลูกผู้ชาย

มากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้อง ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับ

ผิดชอบทุกการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2.พวกเธอหาเงินเก่ง และบริห ารเงินเป็น คงไม่มีใคร อ ย า ก เป็นผู้หญิงเก่ง

แต่ ไ ส้ แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่ ายที่ไม่จำเป็น

นอกจากนี้นำเงินไปล งทุ น เพื่อให้ง อ กเงย บางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริมซื้ อข ายของ

อ อ น ไ ล น์นอกจากนี้ ยังใช้เงินเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย าม อดกลั้น อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

นำเงินไปล งทุ นแทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

3.พวกเธอพัฒนาความสามารถ ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้งเหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถที่จะได้มานั้นต้อง

ผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อมไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง

และเก่งจริงจะมีจุดเด่น หรือความสามารถไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตา สวยเพียงอย่างเดียวถึงจะเป็น

ที่ยอมรับของคนอื่น

4.พวกเธอมีความมั่นใจสูง ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ

และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความมั่นใจ ในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ

จะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้การแสดงออก ทั้งทาง ก ริ ย า ท่าทางล้วนเด่นชัด

ว่าพวกเธอเข้มแข็งและแกร่งมาก

5.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว ต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา

ผู้หญิงที่เก่งอย่าง เชอริล แ ซ น เ บิ ร์ ก ซีโอโอของ เ ฟ ซ บุ๊ ค เธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

เป็นอย่างมากมาย ถึงแม้จะพย าย าม ทำงานอย่างหนัก และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมากแต่ก็

พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงานและครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง

แต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

6.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า การบริหารเวลาที่ดีที่สุด

คือบริหารงาน แบบวินาทีไม่ใช่ราย ชั่ ว โ ม ง เหมือนสมัยก่อน แต่อย่างใดผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลา

อย่างคุ้มค่าที่สุดมีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้า อย่างน้อยหนึ่งวันและมีเป้าหมาย ร ะ ย ะ ย า ว

รายวันไปจนถึงรายปี ว่าจะต้อง พย าย าม บรรลุเป้าหมาย สิ่งใดบ้ างพวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเสีย

เวลาไปกับ เ ฟ ซ บุ๊ ค หรือมัวนั่งแชท ไ ล น์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่นแต่จะใช้เวลา

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัวหรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

7.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ไปในตัวผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่นอย่างไรก็ตามคำว่า

ทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงาน แบบหามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอน เพื่อแสดงออกว่าตัวเองทำงาน

หนักแต่พวกเธอ จะทำงานอย่างชาญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำอย่าง

ต่อเนื่องจนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

8.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย

ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้วผู้หญิง

เก่งพวกเธอเข้าใจ ตรงจุดนี้ดีและเชื่อว่า ‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’ ไม่จำเป็น

จะต้องใฝ่หาผู้ชายตามหาความรัก จนเกินงามเพราะนอกจากจะทำให้ดู แ ย่ แล้วยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้

อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์มีความสามารถไม่ได้สวย แบบนางงามแต่ในแต่ละวัน

มีแต่คนโทรหาโทรจีบ ชวนท านข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่าแล้วความรักจะ

มาเองครับ

9.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่น ให้ก้าวหน้า ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น

กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกันคอยช่วยเหลือกัน

แ บ่ ง ปั นความคิดหรือไอเดีย ที่มีประโยชน์สร้างเครือข่าย แห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมาคนที่เป็นผู้นำของ

กลุ่มมักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภ า ว ะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ ทิ่ ม แ ท ง

ว่า ร้ า ย คนอื่นคนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้า ไปไหนไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ ย า ว

เฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

10.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากขาดไปแล้วก็จะไม่สามารถบริหารงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมาย ที่วางไว้ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชายยิ่งต้อง

แสดงความสามารถและความเป็นผู้นำ ให้พวกเขายอมรับบางครั้ง อาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้า

ที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูงไม่ว่าใครก็ต้องยอม

ศิโรราบอย่างแน่นอน

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จมากมาย หลายคนน่าแปลกใจ

ที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกันอย่างบังเอิญ ส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูงเชื่อมั่นในตนเอง มีความ

สามารถที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคนและมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรักจนไม่เป็นอันทำมาหากิน

ให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน เติบโตในหน้าที่การงานดังนั้น หากนำอุปนิสัยเหล่านี้มาปรับใช้

อย่างน้อยก็จะเพิ่มโอกาส สู่ความสำเร็จเหมือนอย่างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำอย่างจริงจัง

คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า… ผู้หญิงเก่งและสตรอง เป็นผู้นำได้อย่างแน่นอนครับผม

ขอบคุณที่มา l e a d e r w i n g s

Load More Related Articles
Load More By daideeji
Load More In ข้อคิด

Check Also

ผู้ชาย 14 ประเภทที่ไม่ควรเอามาเป็นสามี

เช็คเลย ผู้ชายที่คุณหมายตาอยู่ในขณะนี้ มีนิสัยแบบนี้อยู่หรือไม่ ถ้ามีผู้หญิงอย่างเราๆ ก็คว…