Home ความรัก ฝากเตือนใจผู้หญิง..ที่รักตัวเอง “จงอย่าฝากทั้งชีวิตไว้กับสามี”

ฝากเตือนใจผู้หญิง..ที่รักตัวเอง “จงอย่าฝากทั้งชีวิตไว้กับสามี”

0 second read
0
0

ฝ่ายชายมีเงิน หนึ่งแสนห้าหมื่น ผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสน ก่อนที่จะแต่งงาน ผู้ชายนำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปด าวน์บ้าน

ผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสนไปตกแต่งบ้านและซื้ อเครื่องใช้ต่างๆ หลังแต่งงาน ผู้ชาย ผ่ อนส่งค่างวดบ้าน สามพันหยวนทุกเดือน

เงินเดือนคงเหลือหนึ่งพันหยวน ผู้หญิงเงินเดือนเดือนละสามพันหยวน ชายหญิงทั้งสองใช้ร่วมกันสามปีต่อมา

ผู้หญิงตั้ง ค ร ร ค์ จากนั้น ค ล อ ด ลูกออกมา ผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน เงินเดือนเพิ่ม

เป็นเจ็ดพันหยวน ย ามนี้ เด็กต้องการคนดูแล หากจ้างพี่เลี้ยงต้องจ่ายเดือน ละสองพันหยวน ชายและหญิงทั้งสอง

ปรึกษาหารือกัน ตกลงตัดสินใจ ให้ผู้หญิงลาออกจากงานเพื่ออยู่ดูแลลูก เช่นนี้แล้ว ผู้หญิงจึงกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัว

สิบปีต่อมา ผู้ชายประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน รั ศ มี เปล่งปลั่ง ผู้หญิงคลุกคลีอยู่กับลูก สามี บ้านทุกๆ วัน

ราศี ห ม่ น ห ม อ ง ย ามนี้ ผู้ชายรู้สึกว่า ภรรย าตนไม่สามารถพาเข้าสังคมอีกแล้ว สิ่งยั่วยวนภายนอก

ก็ ช่างร้อนแรงเย้ายวนใจ สุดท้ายเลยมีภรรย าน้อยหลังจากภรรย ารู้เรื่องเข้า ทะเลาะวิ ว า ท สุดท้าย เศร้าเสียใจ

ผู้ชายและผู้หญิงเตรียมตัวหย่า ตามคำอธิบาย ในตัวบท ก ฎ หม าย ว่าด้วยการสมรส “บ้าน” ผู้ชายได้ซื้ อก่อนแต่งงาน

ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ ผู้หญิงไม่ยอม บอกว่า “พวกเราทั้งสองช่วยกัน ผ่ อนค่างวด”

ทนายถามว่า “เธอมีหลักฐานที่ร่วมกัน ผ่ อน ส่งค่างวดหรือไม่?”

ผู้หญิงตอบว่า “ไม่มี ทุกเดือนจะหักจากบัญชีเงินเดือนของผู้ชายโดยตรง”

ผู้หญิงบอกอีกว่า “ลูก..ฉันเป็นคนคลอดเอง ฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่มากับมือ ลูกต้องตกเป็นของฉัน”

ทนาย พูดว่า “ลูก..จะตกเป็นของใคร เราจะดูว่า ใครมีความสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่เด็กมากที่สุด

เธอ..ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ไม่มีบ้าน ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

ทางศาลจะตัดสินให้ตกเป็นของผู้ชาย” ย ามนี้ ผู้หญิง..ไม่มีบ้าน ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีลูก

เธอสิ้นหวังแล้ว โลกของเธอ ล่ ม ส ล า ย ไปแล้ว ส่วนผู้ชาย เริ่มต้นชีวิตใหม่ของของเขาผู้หญิง

เธอยังกล้าที่จะนำเอาความสุขของทั้งชีวิต ฝากฝังไว้กับคนอื่นอีกหรือไม่? บนโลกใบนี้

ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ตลอดชีวิต แม้แต่เงาของเธอเอง ก็จะห่างหายไปจากเธอ ในความมืดใช่แล้วแรกเริ่ม

ผู้ชายรักเธอมาก แต่ผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว มักจะละเลยสิ่งสำคัญที่สุดไป นั่นก็คือ “คน” ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่

ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไป ได้ทุกเมื่อทุกเวลา ผู้หญิงที่มีอาชีพ มีความอิสระของตนเอง จึงจะดำรงชีวิตได้

ตามแบบฉบับตัวตนที่แท้จริงของตนเอง จึงสามารถสร้าง ความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่

เพราะ..ทุกๆ คน ล้วนชื่นชอบชื่นชม สิ่งสวยๆ งามๆ ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้าแต่งตัว

ไม่พัฒนาตนเอง เ กี ย จ ค ร้ า น ซังยังกะ ต า ย อีกทั้งเป็นผู้หญิงที่ เสื่ อ ม โ ท ร ม แล้ว

ได้ทุกวันผู้หญิงเอ๋ยดีกับตัวเอง ทะนุถนอมตัวเองให้มากหน่อยเถิด “ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่า”

คิดอย ากจะเป็นผู้หญิงที่แกร่ง รูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง เป็นตัวตัดสินกำหนดว่า “สำเร็จหรือ ล้ ม เ ห ล ว”

ขอบคุณที่มา hubkung

Load More Related Articles
Load More By daideeji
Load More In ความรัก

Check Also

ผู้ชาย 14 ประเภทที่ไม่ควรเอามาเป็นสามี

เช็คเลย ผู้ชายที่คุณหมายตาอยู่ในขณะนี้ มีนิสัยแบบนี้อยู่หรือไม่ ถ้ามีผู้หญิงอย่างเราๆ ก็คว…