Home ข้อคิด ฝึกทำ 9 ข้อนี้ทุกวัน คุณจะเป็นคนฉลาดมากขึ้น

ฝึกทำ 9 ข้อนี้ทุกวัน คุณจะเป็นคนฉลาดมากขึ้น

0 second read
0
0

1. ฝึกเข้าใจธรรมชาติว่า อะไรๆ ก็ผ่านไป เมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป

เมื่อมีความทุ กข์ ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุ กข์ ก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แ ย่ๆ เกิดขึ้น

ก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเ หล่านี้ ก็คงผ่านไปเช่นกัน

2. ฝึกไม่สะสม การสะสมอะไรสักอย่าง นั้นมันคือภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้ว

ไม่เป็นภาระ เว้นแต่ความดี นอกนั้นคือภาระทั้งหมด ไม่มากก็น้อย

3. ฝึกมองตัวเอง ให้เล็กเข้าไว้ จงเป็นคนธรรมดาอย่าเป็นคนสำคัญ

เมื่อเวลามีอะไรเกิดขึ้น อย่าไปให้ความสำคัญ กับตัวเรามากไป

4. ฝึกเป็นคนนิ่งๆ พูดแต่ สิ่งที่ดี ถ้าอะไรไม่ดี ก็อย่าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือสิ่งนั้นจะผิด

แต่หากมันไม่ดีเป็นไปได้ ก็ไม่ต้องพูดเลย เพราะการพูดในทางเสียห ายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำลง

5. ฝึกเป็นคนสบายๆ อย่าไปยึดกับ ความสมบูรณ์แบบมากไป เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงหรอก

มีแต่คนโ ง่ เท่านั้นที่มองว่า ความสมบูรณ์แบบมีอยู่จริง

6. ฝึกให้ตัวเองพ้นจากการเป็นท า ส ของเงิน เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมี ใช้อะไรอยู่ก็จงพอใจ

การที่คนเราจะเลิกเป็นท าส ของเงินได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้ว

ก็ไม่ต้องหาเงินมาก และ เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

7. ฝึกอยู่กับปัจจุบัน เมื่อเรากำลังรู้สึกหดหู่ใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีต เมื่อเรากำลังรู้สึกกังวลใจ

นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคต หากเรากำลังรู้สึกดี และมีความสุข ก็แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบัน

พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า ทรงแนะว่าให้ทำทีละอย่าง โฟกัสทีละงาน แล้วทุ กข์จะเข้าไม่ถึงใจเรา

8. ฝึกเข้าใจเรื่องของการนิ น ท า คนเรา ก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูกนินท าแน่นอน และเมื่อถูกนินท า

ขอให้รู้ว่าเรามา ถูกทางแล้วล่ะ แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกา

กับคำนินท า เขาคือคนไม่รู้เท่าทันโลกนั่นเอง

9. ฝึกให้ตัวเองเสียสละ และยอมเสียเปรียบ คนอื่นบ้าง การที่คนๆ หนึ่งยอมเสี ยเป รียบผู้อื่นบ้าง

เป็นเรื่องที่จำเป็นใครก็ตามที่บ้ าความถูกต้อง บ้ าเหตุผล ไม่ยอมเสี ยอะไรเลย ไม่นานคนๆ นั้น

ก็จะเป็นบ้ า กลายเป็นคนที่ถูก ทุกอย่างแต่ไม่มีความสุข เพราะต้อง ป ะ ท ะ กับ

คนรอบข้างเต็มไปหมด เพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น

ขอขอบคุณที่มา Junjaonews

Load More Related Articles
Load More By daideeji
Load More In ข้อคิด

Check Also

ผู้ชาย 14 ประเภทที่ไม่ควรเอามาเป็นสามี

เช็คเลย ผู้ชายที่คุณหมายตาอยู่ในขณะนี้ มีนิสัยแบบนี้อยู่หรือไม่ ถ้ามีผู้หญิงอย่างเราๆ ก็คว…