Home ข้อคิด พูดไม่ดี ไม่ดูกาลเทศะ อย่าอ้างว่าเป็นคนพูดตรง

พูดไม่ดี ไม่ดูกาลเทศะ อย่าอ้างว่าเป็นคนพูดตรง

0 second read
0
0

คนที่พูดไม่ดี ปากเสี ยพูดทำลายน้ำใจคนอื่น เป็นการกระทำที่ไม่น่ายกย่อง และอย่ าอ้างว่าเป็นคนพูดตรง หรือ อ้างว่าเป็นคนจริงใจ การพูดเพื่อให้ตัวเองอยู่เหนือผู้อื่นเสมอ คิดว่าตัวเองเท่านั้นที่ดีที่สุด และคิดว่าคนอื่นด้อย กว่านั้น มันเป็นความคิดที่น่ารังเกียจอย่ างสิ้นเชิง

การใช้คำพูดโดยไม่คิดก่อน ตะโกน ขึ้นเสียง หรือพูดแรงๆ ไม่ใช่ คนพูดตรง อย่ าอ้างว่าจริงใจต้องแยกแยะให้ออกระหว่าง คนพูดตรง กับ ไม่รู้จักกาละเทศะ อย่ าเอาคำว่า พูดตรง มาใช้เป็นข้ออ้าง ในการพูดแบบไม่คิด อย่ าเอาคำว่าพูดตรง มาใช้เป็นข้ออ้าง

ในการไร้มารย าทบางคนพูดไปโดยไม่ได้คิดว่าคำพูด จะไป ทำ ร้ า ย ใครบ้าง แล้วเอาคำว่า ก็ฉันเป็นคนพูดตรงๆ มาใช้เป็นเหตุผลในการพูดแบบนั้น ซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลที่ดีนักหรอก เพราะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ ระหว่าง พูดตรง กับ ป าก ห ม า บางครั้งเราก็ต้องเลือกฟังให้ดี

อย่ าเอาคำ ขยะ มามีอิทธิพลกับตัวเองมากนัก เพราะบางประโยคมันก็เป็นแค่เ สียง เ ห่ า จากใครบางคนเท่านั้น การ พูดตรง ที่ดี ควรจะพูดออกไปแล้วเกิดประโยชน์ เป็นการบอกความจริง เพื่อให้อีกฝ่ายเกิดผลดี พูดเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเขา หรือปรับปรุงตัวเขาให้ดีขึ้น

และ สิ่งสำคัญในการพูดแบบนี้คือ การแสดงออกอย่ างจริงใจว่าเรา หวังดี ในสิ่งที่พูดเลือกสรรคำให้ดี ให้น่าฟัง น้ำเสียงและท่าทางที่ อ่อนโยน คนฟังจึงจะเปิดใจรับฟังความคิดของเราเอง

ขอบคุณที่มา : กาลครั้งหนึ่ง

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…