Home ข้อคิด ยุคสมัยนี้ดูดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องมี 9 คุณสมบัตินี้ติดตัวไว้ด้วย

ยุคสมัยนี้ดูดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องมี 9 คุณสมบัตินี้ติดตัวไว้ด้วย

30 second read
0
0

1.เป็นคนใฝ่รู้ ทำตัวเป็น ห น อ น หนังสือ

คนเราเกิดมามีต้นทุน ความรู้ที่ไม่เท่ากัน แต่เราทุกคนสามารถเพิ่มเติม ความรู้ให้ตัวเองได้ และวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการอ่ านหนังสือ เพราะการอ่ านหนังสือ ทำให้เราเก่งขึ้นได้จริง อย่างในชีวิตการทำงานบริษัทคาดหวังให้คุณมีความรอบรู้

เชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้ ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ลองถามตัวคุณเองดูว่าวันนี้คุณได้ใช้เวลาอ่ านหนังสือวันละกี่ชั่ วโมง แต่ละเดือน อ่ านหนังสือไปกี่เล่ม

ถ้ามีคนถามคุณว่า หนังสือที่คุณรัก ที่เป็นแรงบันดาลใจ คือเล่มไหน คุณสามารถตอบคำถามนี้ได้หรือไม่

2.ตั้งเป้าหมาย

คนเก่ง หรือคนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีจุดเด่นของตัวเอง ที่คนจะพูดถึง เช่น เมื่อพูดถึง Steve Jobs จะนึกถึงนวัตกรรมการเปลี่ยนโลก พูดถึงคุณธันยวัชน์ไชยตระกูล นึกถึง SME พูดถึงคุณตัน ภาสกรนที นึกถึงชาเขียว

นึกถึงคุณปัญญา นิรันดร์กุล นึกถึงเกมส์โชว์ มนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบมีจุดอ่อน-จุดแข็งเสมอ พย าย าม ค้นหาตัวเองให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ (You Want) อะไรคือสิ่งที่ทำได้ (You Can) เพราะถ้าคุณหาเจอแล้ว

ตั้งเป้าหมายไปเลยว่าเราจะต้องเก่งในเรื่องนี้ จะเป็นสุดยอดในเรื่องนี้ จากนั้นก็เดินตามเป้าหมาย ไปอย่างเคร่งครัด รับรองว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

3.มุ่งมั่น อดทน ไม่ยอมแพ้

ความเก่ง ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือ พรแสวง อย่างในหนังสือ Talent Code ของ Daniel Coyle ก็พูดว่าคนที่เก่งระดับโลก ล้วนมาจากการฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งระหว่างทางอาจมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบ

ทำให้เราอย ากล้มเลิก แต่หากเราอย ากสำเร็จ เราต้องมุ่งมั่น ทุ่มเท เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรี อย ากสำเร็จอย ากเก่งต้องแลก

4.อยู่ใกล้คนเก่ง

เคยมีคนกล่าวว่า “ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับหนังสือ ที่คุณอ่ าน บ้านที่คุณอยู่ ผู้คนที่คุณพบ” ดังนั้น หากคุณอย ากเป็นคนเก่ง คุณควรจะหาใครสักคนที่เป็น Role Model ไม่จำเป็นว่าคนนั้นต้องอายุมากกว่าประสบการณ์มากกว่า

หรือตำแหน่งสูงกว่า (บางครั้งผู้ใหญ่อาจให้เด็กมาสอนเล่น F a c e b o o k หรือเกมส์โปเกม่อน ก็ได้) สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องเปิดใจเรียนรู้จากคนอื่น พย าย ามอยู่ใกล้คนเก่ง ศึกษา เรียนรู้จากเขาหากเป็นคนที่บริษัท

คุณอาจเรียนรู้งานจากเขาแบบ Work Shadow ก็ได้เพราะจะยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นในระยะเวลาอันสั้น

5.มีทักษะพื้นฐาน

มีคนเคยบอกว่า ทักษะที่ทำให้สามารถไปไหนมาไหน ในโลกใบนี้ได้ มี 3 อย่างคือ 1) ทักษะการทำอ า ห า ร ไปที่ไหนก็ไม่อด ต า ย 2) ทักษะดนตรี ที่นอกจากจะคลายเ ค รี ย ด แล้ว แล้วช่วยหารายได้เล่นดนตรีเปิดหมวกได้อีกด้วย และ 3)

ทักษะภาษาอังกฤษเพราะคนส่วนใหญ่ ในโลกนี้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อส า ร แต่ในยุคนี้ต้องเพิ่มทักษะด้าน IT เข้าไปด้วย เพราะทุกวันนี้ แทบทุกอย่างล้วนเป็น Digital ใช้ S m a r t p h o n e ในการหาข้อมูลต่างๆ

ถ้าคุณเป็นคนที่เก่งทั้งภาษาและ ITจะทำให้คุณได้เปรียบในการทำงาน

6.มีทัศนคติที่ดี

ฐานความคิด ที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น คือ “แพ้ได้ แต่แพ้แล้วต้องลุก” คนเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง อย่างแชมป์มวยโลกของไทย เขาทราย กาแลกซี่ ที่สามารถป้องกันแชมป์ได้ถึง 19 ครั้งแต่ก่อนจะเป็นแชมป์โลก

เขาก็เคยแพ้มาก่อน แต่เขาไม่ยอมแพ้ ล้มแล้วลุก ดังนั้น การเป็นคนเก่ง ไม่ต้องสมบูรณ์แบบผิดพลาดได้แต่ต้องเรียนรู้ และพย าย ามฟื้นตัวให้เร็ว กลับมาเดินต่อในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้

7.สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

สุภาษิตจีน กล่าวว่า “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ปีนขึ้นที่สูงไม่ได้” การจะเติบโตในโลกไร้พรมแดน ที่องค์ความรู้เพิ่มขึ้นมหาศาล จนคนไม่สามารถเรียนรู้ได้หมดเราจะพบการเรียนรู้แบบใหม่ๆ

เช่น Community of Practice หรือ การสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้แบบชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันเรื่องใดที่เป็นจุดเด่นจงถ่ายทอด เรื่องที่เป็นจุดอ่อนจงเรียนรู้ อย่าหวงที่จะให้ความรู้

เพราะยิ่งเราถ่ายทอด เราจะยิ่งเก่งขึ้น อย่าอายที่ไม่รู้และกล้าที่จะขอเรียนรู้เพราะนี่คือเส้นทางที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น

8.อย่ากลัวงานย าก

นโปเลียน กล่าวไว้ว่า “Ability without opportunity is nothing” ความสามารถที่ปราศจากโอกาส คือความสูญเปล่า คนเรามีโอกาสหลายอย่าง เช่น โอกาสจากองค์กรที่ดี ที่มีระบบพัฒนาคนให้เก่งขึ้น

โอกาสที่ได้เจอนายดี สามารถโค้ชและ สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำเทคนิคและพร้อมสนับสนุ น โอกาสที่ได้ทำงานที่ท้าทาย งานย ากงานแบบนี้จะทำให้คนเราเติบโตขึ้น เพราะคนเราจะเรียนรู้และเติบโตตามโจทย์ที่เจอในชีวิต

ดังนั้น จงอย่ากลัวงานย าก อย่ากลัวงานที่ไม่เคยทำอย่ากลัวงาน ที่เป้าหมายแทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะงานเหล่านี้จะทำให้คุณเก่งเหนือคนอื่นในรุ่นเดียวกัน

9.มีคุณธรรมเป็นหลักในการใช้ชีวิต

คนเราเก่ง อย่างเดียวไม่พอ ต้องมีจุดยืนในการดำเนินชีวิตด้วย คนเก่งที่ไม่มีหลักในการใช้ชีวิต จะประสบความสำเร็จได้ย าก สิ่งที่จะทำให้ความเก่งของเราเป็นที่ปรากฎอย่างยั่งยืน

คือหลักหรือจุดยืน ในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือ คุณธรรม ความดีงามในวันนึง ถ้าคุณต้องตัดสินใจในสิ่งที่ย ากลำบาก ลองถามตัวเองว่าอะไรคือจุดยืน ของคุณ

ขอบคุณที่มา บ ว ร นั น ท์ ท อ ง กั ล ย า

Load More Related Articles
Load More By daideeji
Load More In ข้อคิด

Check Also

ผู้ชาย 14 ประเภทที่ไม่ควรเอามาเป็นสามี

เช็คเลย ผู้ชายที่คุณหมายตาอยู่ในขณะนี้ มีนิสัยแบบนี้อยู่หรือไม่ ถ้ามีผู้หญิงอย่างเราๆ ก็คว…