Home ข้อคิด ระหว่าง”คู่แท้” กับ “คู่ชีวิต” คู่ของเราเป็นแบบไหน

ระหว่าง”คู่แท้” กับ “คู่ชีวิต” คู่ของเราเป็นแบบไหน

8 second read
0
0

แม้คนส่วนใหญ่จะใช้คำว่าคู่แท้กับคู่ชีวิตสลับกันไปมา แต่อันที่จริงสองคำนี้มีข้อแตกต่างกันอย่ างมาก

ยกตัวอย่ างเช่นคู่แท้สามารถสอนคุณรวมถึงแสดงวิธีคิดเกี่ยวกับระดับความเป็นอยู่และจิตใจของมนุษย์ได้

ขณะที่คู่ชีวิตจะเป็นเพื่อนที่คุณสามารถไว้ใจได้ไปตลอดชีวิต และด้านล่างนี้คือ

ข้อแตกต่างระหว่างคู่แท้กับคู่ชีวิต คุณควรหาเวลาศึกษาและทำความเข้าใจพวกมันอย่ างใกล้ชิดมากขึ้น

1. คู่แท้นั้นหาย าก

ความสัมพันธ์กับคู่แท้มักจะประเดี๋ยวประด๋าว และเ จ็ บ ป ว ดแต่ก็ทำให้คุณสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในทิศทางที่ดี

ในทางกลับกันความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตโดยปกติจะยืนย าว คงท นและมีความสุข ที่สำคัญทั้งคู่จะทำให้อีกฝ่ายกลายเป็น

คนที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆปีที่อยู่ด้วยกัน คู่แท้จะทำให้คุณรู้สึกสมบูรณ์..

ไม่มีอะไรขา ดห า ยไป แต่คู่ชีวิตจะเป็นเพื่อนที่คอยสนับสนุนคุณไปตลอด

2. คู่ชีวิตมักจะอยู่เคียงข้างคุณนานกว่าคู่แท้

คู่แท้สามารถเป็นได้ทั้งเพื่อน คนในครอบครัว หรือคนรัก พวกเขามีแนวโน้มที่จะเติมเต็มความรัก

หรือความปรารถนาในชีวิตของคุณ อย่ างไรก็ตามเมื่อภารกิจหลักของคู่แท้เสร็จสมบูรณ์..พวกเขาจะหายตัวไป

ไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็ตาม ในทางกลับกันคู่ชีวิตจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไป กับคุณตลอดทั้งชีวิตและให้ความช่วยเหลือ

อย่ างเสมอต้นเสมอปลายด้วย นอกจากนี้คู่ชีวิตจะให้กำลังใจคุณในการเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข

และความสำเร็จ พวกเขาจะผูกพันกับคุณทั้งทางอารมณ์และจิตวิญญาณ

3. แรงดึ ง ดู ดต่างกัน

เมื่อคุณเจอกับคู่แท้ก็มักจะรู้สึกราวกับว่า รู้จักกันมานานหลายปีแล้วและเหมือนว่า สามารถอ่ า นใจของอีกฝ่ายได้ด้วย

ปรากฎการณ์นี้คล้ายกับการดึ ง ดู ดของแม่เหล็กแต่ก็เป็นไปได้ย าก ที่จะมีความสุขและความสงบในระยะย าว ในทางกลับกัน

คู่ชีวิตจะยิ่งมีความผูกพันทางอ า ร ม ณ์มากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปรวมถึงเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่ างต่อเนื่องด้วย

4. ความแตกต่างทางร่างกายและจิตวิญญาณ

โดยปกติคู่แท้จะผูกพันกับคุณอย่ างรวดเร็ว และแน่นแฟ้นแม้ว่าจะกินเวลาค่อนข้างสั้น และมักจบลงด้วยความเศร้า

ขณะเดียวกันการยอมรับว่าความรักของคู่ชีวิต จะมีความเป็นธรรมชาติและดูนิ่งเงียบมากกว่า แต่มีแนวโน้มว่าจะต่อเนื่อง

ในระยะย าว จุดประสงค์ของคู่แท้คือเพื่อปลุก ก ร ะ ตุ้ น ทำลา ยอีโก้ ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆของคุณ รวมถึง

เปิดใจคุณให้กว้างพอที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้าไป..ซึ่งมากจนทำให้คุณต้องเปลี่ ย นชีวิตของตัวเอง

5. ความผูกพันของคู่แท้เกิดจากสัญชา ต ญ า ณ

เนื่องจากดูเหมือนว่าความคิดและความรู้สึก ระหว่างคุณกับคู่แท้จะมีความผูกพันกันอย่ างใกล้ชิด ดังนั้นคุณทั้งคู่

จึงแทบไม่ต้องปริปากพูดอะไรออกมาเลย ในทางกลับกันแรงดึ ง ดู ดระหว่างคู่ชีวิตจะค่อนข้างเห็นได้ชัด

และชั ดเ จ นมากกว่า ที่สำคัญยังขึ้นอยู่กับการ ก ร ะ ตุ้ นทางปัญญาซึ่งแตกต่างจากการกร ะ ตุ้ นทา งอา ร มณ์

ขอบคุณที่มา : t o d a y.l i n e .m e.

 

 

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…