Home ข้อคิด ลักษณะผู้หญิงเก่ง นิสัยแบบนี้..ที่ใครๆ ก็ต่างชื่นชม

ลักษณะผู้หญิงเก่ง นิสัยแบบนี้..ที่ใครๆ ก็ต่างชื่นชม

6 second read
0
0

1.ปรับตัวและยืดหยุ่น

คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่น และปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจน

หรือข้อจำกัดใดๆมีผลงานวิ จั ย ด้านจิตวิทย าออกมาสนับสนุนว่า สติปัญญาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกร รม

เพื่อรับมือกับสภ าพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

2.สนใจใคร่รู้ตลอดเวลา

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยพูดถึงตัวเองว่าผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร ผมเป็นแค่คนอย ากรู้อย ากเห็น

แค่นั้นเองงานวิจั ย ตีพิมพ์ปี 2016 ระบุว่า การได้เปิดโลกในวั ยเด็กสัมพันธ์ กับความสนใจใคร่รู้ใน

ตอนเป็นผู้ใหญ่

3.เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ในเรื่องความต้องการ ความรู้สึกของผู้อื่นและทำในสิ่งที่คนเหล่านั้น ต้องการคือคนที่ฉลาด

ทางอารมณ์ขณะเดียวกัน ความฉลาดทางอารมณ์ ยังหมายถึงความสนใจที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆ

4.เชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่างๆ ได้

คนฉลาดจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะว่าพวกเขาสามารถเชื่อมโยงความคิด จากเรื่องที่ดูเหมือน

จะไม่เกี่ ย วกันได้

5.เปิดกว้าง

คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้ น ตัวเองเมื่อมีโอกาสหรือไอเดียใหม่ๆเข้ามา เขามักจะมองหาทางเลือกแล้วชั่งน้ำหนั ก

เพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุด คนเหล่านี้จะเกลี ย ด การยอมรับอะไรง่ายๆ เขาจะหาคำตอบจนกว่าจะมีหลักฐาน

ที่ยืนยันได้จริงๆ เท่านั้น

6.ชอบอยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาดจะมีความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่าพวกเขาอาจใช้เวลาเหล่านั้น ขบคิดคำถามหรือ

บางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจสัมพันธ์ กับในชีวิตจริงที่หลายครั้งเราเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาในเวลาที่อยู่คนเดียว

7.รู้ว่าตัวเองไม่รู้

ไม่กลัวที่จะพูดว่าฉันไม่รู้ และพร้อมจะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เพราะคนที่ไม่ฉลาดจะประเมินความสามารถ

ตัวเองสูงกว่าความเป็นจริง จากผลการทดลองระบุว่านักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำที่สุด จากการให้ลองทำ

ข้อสอบประเมินคำตอบที่ตัวเองจะตอบ ถูกได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด

ประเมินได้ใกล้เคียง กับความเป็นจริงกว่ามาก

8.ผัดวันประกันพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประกันพรุ่งจากงาน ที่ทำประจำวันหรือทำซ้ำๆในเวลาที่เขาพบเป้าหมายหรือสิ่งที่สำคัญ

กว่านักจิ ตวิทย ากล่าวว่านี่ คือหัวใจของการสร้างสรรค์นวัตกรร มเลยก็ว่าได้

9.มีอารมณ์ขัน

คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่ มักจะเป็นคนที่ฉลาดมีงานศึกษาชิ้นหนึ่ง ระบุว่าคนที่ทำคะแนนการเขียนคำ

บรรย ายการ์ตูนตลกได้สูงเยอะๆ จะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภาษ า

ขอบคุณที่มา s i a m e d t a r o

Load More Related Articles
Load More By daideeji
Load More In ข้อคิด

Check Also

ผู้ชาย 14 ประเภทที่ไม่ควรเอามาเป็นสามี

เช็คเลย ผู้ชายที่คุณหมายตาอยู่ในขณะนี้ มีนิสัยแบบนี้อยู่หรือไม่ ถ้ามีผู้หญิงอย่างเราๆ ก็คว…