Home ข้อคิด วางแผนชีวิตด้วย 5 วิธี ให้มีเงินกินใช้ในตอนแก่ตัวลง..ในวัยเกษียณ

วางแผนชีวิตด้วย 5 วิธี ให้มีเงินกินใช้ในตอนแก่ตัวลง..ในวัยเกษียณ

6 second read
0
0

อายุที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ไม่ใช่เรื่องตลกเพราะหมายความว่า ชีวิตของเราเข้าใกล้วัยเกษียณเข้าไป

ทุกทีและเวลาของการทำงานประจำ ก็ใกล้สิ้นสุดลงแล้วเช่นกัน เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มวางแผนการใช้

ชีวิตหลังจากนี้และคิดให้ถี่ถ้วน ก่อนจะใช้จ่ายอะไรสักอย่าง แล้วทำไมเราต้องวางแผนการเงินหลังเกษียณ

อายุทั้งที่อายุก็เพิ่งจะขึ้นเลข 3 หรือเลข 4? คำตอบที่เข้าใจง่ายก็คือ เมื่ออายุมากขึ้นความสามารถต่างๆ

ของเราจะลดทอนลง ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงของสภ าพร่ า ง ก า ย หรือความแข็งแกร่งของสภ าพ

จิตใจก็ตามทุกอย่าง ไม่พร้อมที่จะสู้ไปกับเราเหมือนตอนที่เรายังหนุ่ม ยังสาวอีกต่อไปแล้วเพราะเหตุนี้จึง

เป็นที่มาของการออมเงิน เพื่อชีวิตที่มีความสุขหลังเกษียณอายุนั่นเอง แล้วชีวิตหลังเกษียณที่ดีนั้นต้องทำ

อย่างไรตามไปดูทริค 5 ข้อ ทำอย่างไร เพื่อให้มีเงินเตรียมไว้สุขใจย ามเกษียณ

1. จัดสรรปันส่วนเงิน สำหรับค่าใช้จ่ ายส่วนตัว ขั้นแรกต้องคิดก่อนว่าอย ากมีเงินไว้ใช้เดือนละเท่าไหร่

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ า ห า ร ข้าวของเครื่องใช้ หรือการท่องเที่ยว ที่สำคัญอย่าลืมนึกถึง เรื่องสุขภ าพ

ด้วยซึ่งวิธีคิดเพื่อออมเงินคร่าวๆ เช่น นายเอ ตั้งใจจะเกษียณอายุเมื่อครบ 55 ปี และคาดการณ์ว่าจะใช้

ชีวิตจนถึง 75 ปี ซึ่งมีเงินใช้หลังเกษียณ ในแต่ละเดือนจำนวน 20,000 บาท คิดเป็นรายปี จำนวน

240,000 บาท ดังนั้นนายเอ จะต้องมีเงินทั้งหมดหลังเกษียณ เท่ากับ 240,000 x 20 คิดเป็นเงินทั้งหมด

4,800,000 บาทนั่นเอง แต่อย่าลืมว่าในอนาคต จะมีเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจะต้อง

เตรียมเงินมากขึ้นไปอีก

2. กำจั ดห นี้สิน ลดหนี้สิน ที่ไม่จำเป็นเพื่อความสบายในตอนแก่ เริ่มจากลดการรูดบั ต ร เ ค ร ดิ ต

เลิกซื้ อของที่ไม่จำเป็น รวมไปถึงการเที่ยวต่างประเทศ จากที่เคยเที่ยวทุกปีก็ลดเหลือปีเว้นปี และนำเงิน

ในส่วนนี้มาเก็บไว้เป็นเงินเกษียณ ค่อยๆเก็บทีละเล็กละน้อย ก็รวมเป็นเงินก้อนให้เราได้ใช้จ่ายในย าม

เกษียณได้

3. เริ่มออมเงิน โดยทำบัญชีรายรับรายจ่ ายอย่างสม่ำเสมอ ออมเงินให้ได้ทุกๆเดือนและต้องทำอย่าง

ต่อเนื่องเพราะหากไม่ทำ ในส่วนนี้ก็จะไม่รู้เลยว่าเงินส่วนไหน ที่เราควรจะเก็บเพิ่มหรือเงินส่วนไหนที่เรา

ควรลดการใช้จ่ ายลง เพราะฉะนั้นต้องมีวินัยในการออมเงิน

4. ทบทวนเป้าหมายเป็นประจำ เพื่อให้เรารู้ตัวว่าเราต้องเก็บเงินให้ได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้และเหลือ

เงินที่ต้องเก็บเพิ่มอีกเท่าไหร่ หรือถ้าคำนวณแล้วไม่พอจะต้องวางแผนใหม่ อย่างไรถึงจะทำให้เงินออม

ถึงเป้าที่ตั้งไว้ เพราะหากมีเงินไม่พอไว้ใช้จ่าย อาจจะทำให้ ชีวิตวัยเกษียณของเรานั้นไม่มีความสุข

5. จัดการพอร์ตการล งทุ น ที่เหมาะสมและกระจ าย ความเ สี่ ย ง ไปล งทุ นกับสินทรัพย์ต่างๆ

เพราะจะทำให้ได้มูลค่าของเงินเพิ่มขึ้น และถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการล งทุ นต่างๆก็ต้องหาข้อมูลมา

อ่ านและศึกษาเอาไว้บ้ าง ทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งก็คือการปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านการเงิน

โดยตรงจะทำให้เราสามารถวางแผนการเงิน และจัดการชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสำเร็จตามเป้าหมายนั่นเอง

ขอบคุณที่มา k r u n g t h a i

Load More Related Articles
Load More By daideeji
Load More In ข้อคิด

Check Also

ผู้ชาย 14 ประเภทที่ไม่ควรเอามาเป็นสามี

เช็คเลย ผู้ชายที่คุณหมายตาอยู่ในขณะนี้ มีนิสัยแบบนี้อยู่หรือไม่ ถ้ามีผู้หญิงอย่างเราๆ ก็คว…