Home ข้อคิด วิธีเลี้ยงลูกให้เก่ง ตอนโตจะได้เป็นคนมีคุณภาพในสังคม

วิธีเลี้ยงลูกให้เก่ง ตอนโตจะได้เป็นคนมีคุณภาพในสังคม

12 second read
0
0

1.ชื่นชมกับความพย าย ามของลูก ไม่ว่าลูกจะแพ้หรือชนะ

เมื่อเราโตขึ้นมา จะพบว่าประสบการณ์ ระหว่างการเดินทางนั้น มีค่ามากกว่าจุดหมายปลายทางดังนั้น

หากลูกตั้ง เป้าหมายที่จะทำอะไรบางอย่าง แต่ต้องสะดุดล้ม หรือไปไม่ถึงเป้าหมายคุณควรชื่นชม

ในความพย าย าม อย่าให้ลูก รู้สึกอายที่ทำพลาดไป เพราะในท้ายที่สุดแล้วความพย าย าม

ของลูกต่างหากที่สำคัญ เพราะนั่นจะทำให้เด็กมีความมั่นใจและมีความกล้ามากขึ้น

2.ปล่อยให้ลูกแสดงพฤติกรร มตามวัย

พ่อแม่ไม่ควรพย าย ามให้ลูก แสดงพฤติกรร มเหมือนผู้ใหญ่ เพราะการที่เด็กต้องแสดงพฤติกรร ม

ที่ไม่เหมาะสมกับวัย พ่อแม่ตั้งมาตรฐาน ที่ลูกไม่สามารถไปถึงได้จะทำให้ความพย าย ามและความมั่นใจของลูกลดลง

3.ให้ลูกฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

หากคุณพ่อคุณแม่ ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกอยู่เสมอ จะทำให้ลูกขาดทักษะและความเชื่อมั่นในการที่จะแก้ปัญหา

ด้วยตัวเองและหากพ่อแม่คอย ทำทุกอย่างให้ ลูกตลอดเวลา ก็จะทำให้ลูกไม่รู้จักคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

และไม่มีความมั่นใจที่จะทำอะไร ด้วยตัวของเค้าเอง เช่น พ่อแม่อาจจะยอมให้ลูกได้เกรด 2 หรือ

เกรด 3 บ้ างแต่ลูกได้เรียนรู้และ ได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ดีกว่าการที่ลูกได้เกรด 4

จากความช่วยเหลือ ของพ่อแม่โดยที่ลูกไม่ได้ความรู้อะไรเลย

4.หาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายให้ลูก

หาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย ให้ลูกได้ลองทำและแสดงให้ลูกเห็นว่า ความสำเร็จจากเป้าหมายเล็กๆ

ก็นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ เช่นการขี่จักรย านโดยไม่ใช้ล้อเล็กฝึกการช่วยขี่จะทำให้ลูก

มีความมั่นใจและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

5.ให้กำลังใจลูกเพื่อสร้างความสามารถ

ให้กำลังใจและส่งเสริม ให้ลูกทำในสิ่ง ที่เค้าสนใจแต่ต้องไม่กดดันลูก เพราะการฝึกฝน

ที่ได้รับแรงสนับสนุ นกำลังใจ และแรงบันดาลใจจากพ่อแม่ จะทำให้ลูกเกิดพัฒนาการที่ดีตามมา

6.หลีกเลี่ ย ง ทางลัดหรือข้อยกเว้น

การให้สิทธิพิเศษกับลูกอยู่บ่อยๆ จะทำให้ลูกติดเป็นนิสัย และทำให้ความพย าย ามของเด็กลดลง

7.ก ร ะ ตุ้ น ความอย ากรู้อย ากเห็น

ผู้ปกครอง ควรส่งเสริม พัฒนาการของเด็ก โดยการตั้งคำถามเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง

บนโลกใบนี้ที่เรายังไม่รู้และรอให้เราได้ไปศึกษาซึ่งจะเป็นการก ร ะ ตุ้ น ให้ลูกมีความอย ากรู้อย ากเห็น

และชอบที่จะหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่น

8.ให้กำลังใจเมื่อลูกเจอกับความย ากลำบาก

บางครั้งสิ่งต่างๆ ที่เราเจอก็ไม่ยุติธรรมเสมอไป ซึ่งลูกต้องเรียนรู้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง หากลูกเจอ

กับความย ากลำบากพ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้ว่า ความอดทนและความยืดหยุ่น จะช่วยให้เราปรับตัวต่อ

สถาณการณ์ต่างๆ ได้และเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ จะต้องอธิบายให้ลูกรู้ว่า บนถนนสู่ความสำเร็จ

ย่อมต้องมีขวากหนามให้เราได้ฝ่าฟั น

9.เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ

คุณพ่อคุณแม่ ควรเปิดโอกาส ให้ลูกได้เจอสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโลกทัศน์ในการเรียนรู้ในโลกอันกว้างใหญ่

ซึ่งจะทำให้ลูกได้รู้ว่า แม้ว่าเราจะเจอเรื่องราวที่น่ากลัวและย ากลำบากเท่าไรแต่เราก็จะสามารถ

ฝ่าฟั น และเอาชนะมันได้

10.ไม่วิพากษ์วิ จ ารณ์ การแสดงออกของลูก

ไม่มีสิ่งไหนที่ทำให้ลูกท้อใจเท่ากับการ วิ พ า ก ษ์ วิ จ ารณ์ ในทางลบจากพ่อแม่

หากเป็นการให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะก็ไม่เป็นไร แต่อย่าบอกลูกว่าสิ่งที่เค้าทำนั้นมันแ ย่จริงๆ

เพราะหากเด็กกลัวที่จะ ล้ ม เ ห ล วเพียงเพราะกังวล ว่าพ่อแม่จะว่าหรือโกรธ

จะทำให้ลูกไม่กล้าทำสิ่งใหม่ๆ อีกทั้งการที่พ่อแม่คอย วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ลูกในทางที่

ไม่ดีอยู่บ่อยๆ จะทำให้ลูกหมดแรงจูงใจและรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเอง

11.ใช้ความผิดพลาดเป็นบันได

คุณพ่อคุณแม่ควรเปลี่ยน ความผิดพลาดของลูก ให้เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไป

และอธิบาย ให้ลูกเกิดความเข้าใจ ถึงความผิดพลาดเพื่อให้มีการวางแผนที่ดีขึ้นในครั้งหน้า

12.ยื่นมือเข้าช่วยเมื่อถึงเวลา

การให้ความช่วยเหลือ เด็กมากเกินไปและ เร็วเกินไปจะทำให้เด็กไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเอง

คุณพ่อคุณแม่ควรยื่นมือ เข้าช่วยเมื่อถึงเวลาที่สมควร และควรให้ลูกได้ลองช่วยเหลือตัวเองก่อน

เพื่อให้ลูกโตขึ้นมาเก่งและมีความสามารถที่ดี

13.เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก

ในวัยเด็กนั้น ลูกของคุณ จะมองว่าคุณเป็นฮีโร่ของพวกเขา คุณควรใช้โอกาสนี้

สอนลูกให้รู้จักคิด พูด และลงมือทำโดยแสดงให้เขาดู เป็นตัวอย่าง

เพราะการที่ลูกได้เห็นว่าเราทำได้ ลูกก็จะเกิดความมั่นใจว่าเค้าก็ทำได้เช่นกัน

14.ฉลองกับความสำเร็จของลูก

เด็กๆ มันจะรอฟังว่า คุณพ่อคุณแม่จะพูดอย่างไร เมื่อเค้าทำสิ่งใหม่ๆ ได้สำเร็จ ดังนั้น

หากคุณแสดงให้ลูกเห็นว่า คุณตื่นเต้นกับสิ่งที่เค้าทำได้ เช่นว่ายน้ำได้ หรือพูดภาษาใหม่ๆ ได้

ก็จะทำให้เด็กๆ ตื่นเต้นไปด้วยและจะทำให้ลูกมีความมุ่งมั่นมากขึ้น

15.อย่าบอกลูกเมื่อเรามีความกังวลใจในตัวเค้า

บางครั้งเมื่อ ลูกรู้ว่าเรากังวลใจ ในตัวเค้าอาจแปลความหมายได้ว่าไม่เชื่อมั่น

ซึ่งการแสดงความมั่นใจของผู้ปกครอง นั้นจะส่งผลต่อความมั่นใจของลูกด้วยเช่นกัน

16.ชมเชยในความกล้าหาญเมื่อลูกได้ลองทำสิ่งใหม่

คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะชม และให้กำลังใจเมื่อลูกทำสิ่งใหม่ๆ โดยใช้การพูดชมง่ายๆ

เช่น “เก่งมากค่ะ” จะทำให้ลูกรัก การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการที่ดีของเค้า

17.เป็นผู้ปกครองที่เข้าใจลูก

พ่อแม่ไม่ควรบังคับ หรือเข้มงวดจนเกินไป เพราะนั่นจะทำให้ ลูกขาดความมั่นใจ

หรืออาจทำให้ลูกมีนิสัยดื้อรั้นอีก ทั้งการทำตามคำสั่งตลอดเวลาอาจทำให้เค้าไม่มีความเป็นผู้นำ

และทำให้ลูกขาดความกล้าได้

ขอบคุณที่มา b u s i n e s s i n s i d e r.c o m

Load More Related Articles
Load More By daideeji
Load More In ข้อคิด

Check Also

ผู้ชาย 14 ประเภทที่ไม่ควรเอามาเป็นสามี

เช็คเลย ผู้ชายที่คุณหมายตาอยู่ในขณะนี้ มีนิสัยแบบนี้อยู่หรือไม่ ถ้ามีผู้หญิงอย่างเราๆ ก็คว…