Home ข้อคิด สร้างความมั่นคง ให้ชีวิตและจิตใจ ด้วยวิธี “แก้จนแล้วเพิ่มรวย”

สร้างความมั่นคง ให้ชีวิตและจิตใจ ด้วยวิธี “แก้จนแล้วเพิ่มรวย”

1 second read
0
0

การสร้างความมั่นคงในชีวิต ถือเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็ จในหน้าที่การงาน ความเป็นอยู่ในคร อบครัวที่อบอุ่น ความมั่นคงทางการเงิน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝัน แต่หลายคนก็พย าย ามที่จะไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่ตนเอง

ได้วางไว้เป้าหมายของผู้คนส่วนใหญ่ก็คือ อย ากจะรว ย ความรว ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงินแต่หมายถึงรว ยในความสุขด้วยแม้จะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้า นหรือพันล้า นแต่ทั้งนี้ความปรารถนาของทุกคนก็อย ากจะมั่นคงทางการเงิน และความสุข ดังนั้น

เรามี 3 ข้อแก้จน เพิ่มความรว ย ความสุขมาฝากกัน กับการดำเนินชีวิต 3 ข้อ แก้จนเพิ่มรวยกันเลยจ้า..

1. ต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้น

สิ่งแรกของการที่จะแก้จนและทำให้คุณ รว ยได้ ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่ าของเงินทุกบาททุกสตา งค์ การประหยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่า ยอย่ าง คนอ ด อย าก แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็นควรที่จะรอซื้อ ในช่วงของสินค้านั้นลดร าค า

หรือเลือกซื้อสิ นค้ าที่มีร าค าถูกกว่าทดแทนสังเกตุดูว่าสินค้ าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมร าค าถึงต่างกันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวัตถุดิบ ก็มาจากที่เดียวกันจะต่างกันก็เพียงยี่ห้ อสิ นค้ า ที่เจ้าของสินค้ าเพิ่มมูลค่าให้กับสิ นค้ าจนมีราคาที่สูงขึ้น

นอกจากในเรื่องของสิ นค้ าอุปโภคและบริโภคแล้ว การประหยั ดในด้านอื่นๆก็สามารถที่จะทำได้ เช่น ค่าเดินทาง หรือค่านํ้า ค่าไ ฟ ค่าโทรศั พท์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถจะทำการประหยั ดได้

2. รู้จักเก็บออมในรายได้

การที่คุณประหยัดค่ าใช้จ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาก็คือการออม ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยั ดและเหลือเก็บไว้นั้น ออกผลมากขึ้น การออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้น ออกผลการออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กันทุกๆ เดือน เช่นหัก 10-20% จากรายได้ต่อเดือน

จากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอดให้เกิด ดอ กออกผล โดยการนำเงินออมไปซื้อกองทุนรวม หรือการนำเงินออมไปลงทุนต่อ ในหุ้นซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวม จะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้ นเพราะมีความเสี่ ย งที่ตํ่ ากว่า

การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวม จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริห ารการเงินได้ง่าย เพราะธนาคา รจะนำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้ น ที่มีศักย ภ าพที่ดีมีความเสี่ ยงที่น้อย  ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้ อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ล งทุ นลงทุ นมากผลตอ บแทนก็จะสูง

หลักการเลือกซื้ อก็คือช่วงจังหวะที่ร าค าหุ้ นอยู่ในช่วงขาลง เพราะจะทำให้เราซื้อหุ้ นในร าค าที่ถูกกว่า ร าค าตล าด

3. มีช่องทางการหารายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนัดมาต่อยอด ให้เป็นรายได้เสริม เช่นหากคุณชื่นชอบการทำขนม ก็อาจจะหาวิธีติดต่อร้า นค้ า เพื่อวางขา ยเป็นการสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใด และสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิ ด รายได้

นั้นเองกฎเ หล็กแก้จ น 3 ข้อ ที่กล่าวมานี้ อาจจะมีคนเคยกล่าวไว้บ้างแล้ว รวมถึงในหลายๆ บทความที่คุณเคยอ่ านเจอ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลักการที่คุณจะแก้จ นได้ ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรง แต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อน

เริ่มต้นจากการมีวินัยและเป้ าหมายที่ชัดเจน จึงจะนำไปสู่ความรํ่าร วยทางการเงิน และความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนั้นเอง

ขอบคุณที่มา : lamunlamai

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…