Home ข้อคิด สิ่งที่คู่รัก “ควรรู้และเข้าใจตรงกัน”เพื่อสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

สิ่งที่คู่รัก “ควรรู้และเข้าใจตรงกัน”เพื่อสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

4 second read
0
0

แม้ว่าเรื่องความรักไม่มีสูตรสำเร็จต า ยตัว แต่ถ้าคิดจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ข้อกำหนดหรือก ฎ บางประการ

ก็ช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนไม่สั่ นคล อ น และเป็นความรักที่มั่นคงยั่งยืนได้

1. คุณต้องเข้าใจว่า สิ่งทีคุณคิดกับสิ่งที่แฟนของคุณคิดนั้นต่างกัน

การเป็นแฟนกันต้องเริ่มด้วยการทำความเข้าใจก่อนว่า ทั้งสองคนมีที่มาแตกต่างกันไป

ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคม ครอบครัว วิธีคิด หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง ทั้งหมดนี้ทำให้คนเราแตกต่างกัน

เมื่อต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน หรือมีสถานะเป็นคนรัก ต้องเริ่มจากการปรับตัวเข้าหากัน ทั้งวิธีคิด และการกระทำ

2. คุณไม่สามารถบอกทุกอย่ าง กับคนรักของคุณได้ทั้งหมด

หลายคนคิดว่าเวลาอยู่กับคนรัก คุณสามารถพูดอะไรตรง ๆ ได้ คิดอย่ างไรก็พูดอย่ างนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนนั้น ไม่สามารถพูดได้ทุกอย่ างอย่ างที่คุณคิด โดยเฉพาะอย่ างยิ่งคำพูดที่ทำให้

คู่รักของคุณหมดความมั่นใจ คำพูดเหล่านั้นจะทำให้ความสัมพันธ์สั่ นคล อ นทีละน้อย

3. สัมพันธ์รักที่ดีหมายถึง อีกฝ่ายต้องยอมรับความเห็นต่าง ของคู่รักได้

เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยในความสัมพันธ์ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วจะคิดเหมือนกันไปหมด ชีวิตคู่

สามารถคิดต่างกันได้ เพียงแต่อีกฝ่ายต้องให้ความเคารพในความคิดของคู่ตนเอง แม้เขาหรือเธอ

จะมองในมุมที่ต่างไปคุณก็ไม่มีสิ ท ธิ์ที่จะไปบอกพวกเขาว่าคิดผิ ด และต้องคิดให้เหมือนกับคุณ

4. คนรักกันและมีความสัมพันธ์ที่ดี ก็ต้องมีเรื่อ งขั ดแ ย้ งกันบ้าง

คนสองคนอยู่ด้วยกันก็เหมือนลิ้นกับฟันจะขั ดแ ย้ งกันบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลก อย่ าได้กังวลใจไป

ถ้าคุณจะทะเลาะกับแฟนของคุณบ่อย ๆ  เพราะถ้าการทะเลาะนั้นนำไปสู่ความชั ดเ จ น

ของแต่ละฝ่าย เพราะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่ นแฟ้ นมากยิ่งขึ้น

5. การมีความรัก กับการตกหลุมรักนั้น แตกต่างกัน

มีคู่รักหลายคู่ที่ไม่สามารถสร้างสัมพันธ์กันได้ยืนย าว เพราะพวกเขานั้นยังสั บส นระหว่างความรู้สึกรัก

กับความรู้สึกต กหลุ มรักที่ต่างกัน ความรู้สึกรักคือความรู้สึกพิ เ ศ ษ ที่ทั้งสองฝ่ายมีให้กันและกัน แต่ความรู้สึกตกหลุมรักนั้น

จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุ่มเทเป็นพิ เ ศ ษ และทำให้การรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนย าวนั้นเป็นเรื่องที่ย ากเกินไป

6. เป็นแฟนกันไม่จำเป็นต้อง ทำกิจก ร ร มร่วมกันเสมอไป

ถ้ามีกิจก ร ร มหรืองานอดิเรกร่วมกันโดยที่ชอบเหมือนกันทั้งคู่ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่นั่นต้องเกิดจากความชอบของคุณจริงๆ

เหมือนดังเช่นสาว ๆ ที่มีแฟ น ดูบ อ ล แล้วคุณไม่ชอบดู ก็ไม่จำเป็นต้องไปฝื นใจดู หรือ ฝื นใจศึกษา ความรักจะยั่งยืนได้

ไม่จำเป็นต้องมีกิจก ร ร ม หรือความชอบที่เหมือนกันหรอก เพราะเท่ากับว่าคุณไม่ได้เว้นช่องว่างระหว่างกันเลย

7. เ ซ็ ก ส์ที่ดีจะเป็นเสาอันมั่ นค งต่อชีวิตคู่

ใครว่าเรื่องบนเตียงไม่สำคัญต่อชีวิตคู่ เรื่องบนเตียงนี่แหละคือเสาค้ำยันชีวิตคู่เลยทีเดียว

เพราะเ ซ็ ก ส์ดี ๆ ที่มีความใส่ใจความรู้สึกของกันและกันนั้น ทำให้ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

ต่างจะมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น รวมไปถึงกระชับความสัมพันธ์ได้แนบแน่นกว่าวิธีอื่นอีกด้วย

ขอบคคุณที่มา : t o n k i t 360

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…