Home ข้อคิด อยากฝากถึง ผู้หญิงทุกคน.. อย่าฝากชีวิตไว้กับสามี

อยากฝากถึง ผู้หญิงทุกคน.. อย่าฝากชีวิตไว้กับสามี

0 second read
0
0

เรื่องก็มีอยู่ว่า ฝ่ายชายมีเงินแสนห้าหมื่น และส่วนทางผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสนเมื่อก่อนที่จะแต่งงานทางฝ่ายผู้ชายนั้น ได้นำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปด าวน์ บ้ านแล้วฝ่ายผู้หญิง

นำเงินหนึ่งแสน ไปตกแต่ง บ้ านซื้ อเครื่องใช้ต่างๆ เข้า บ้ าน ผู้ชายผ่ อ นส่งค่ างว ดบ้ านสามพันหยวนแบบนี้ไปทุกๆ เดือนและเงินเดือนคงเหลือ หนึ่งพันหยวน ฝ่ายหญิง

เงินเดือนเดือนละสามพันหยวนทั้งคู่นั้นใช้ร่วมกัน จากนั้นพอสามปีต่อมาผู้หญิงตั้งค ร รค์ ทีนี้คล อ ดลูกออกมาผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานของเขา และได้เงินเดือน

เพิ่มเป็นเจ็ดพันหยวน ตอนนี้เด็ กต้องการคนดูแลถ้าจ้างพี่เลี้ยง ต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวนทั้งสองจึงได้ปรึกษาหารือกัน และได้ข้อสรุปคือ ให้ผู้หญิงลาออกจากงาน

อยู่ดูแลลูกแบบนี้ผู้หญิงจึงกลายเป็นแม่ บ้ านเต็มตัวไปเลยจากนั้น สิบปีต่อมาผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานรั ศมีเปล่งปลั่งส่วนผู้หญิงน่ะหรอ คลุกคลีอยู่กับลูก ๆ

กับสามี และ บ้ านหน้าตาหม่นห ม องเข้าไปทุกวันตอนนี้ผู้ชายรู้สึกว่าภรรย าตัวพาเข้าสังคมไม่ได้อีกแล้วเพราะสิ่งยั่วยวนภายนอกมันช่างร้อนแร งเย้ ายวนใจเหลือเกิน

แล้วสุดท้าย ผู้ชายเขาก็มีภรรย าน้อย หลังจากภรรย าของเขารู้เรื่องก็เลยเกิดการท ะเล าะ ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นและสุดท้ายทั้งคู่ก็เตรียมตัวหย่ าและเนื่องจากตามคำอธิบาย

ในบทก ฎ หมายว่าด้วยการสมรส บ้ าน ที่ผู้ชายได้ซื้ อก่อนแต่งนั้นฝ่ายผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ แต่ผู้หญิงนั้นเธอไม่ยอม เธอบอกว่าพวกเราทั้งสอง ช่วยกันผ่ อ นค่าง วดมาตั้งแต่แรก

แต่ทน า ยถามว่า มีหลักฐ านที่ร่วมกันผ่ อ นหรือไม่ล่ะ?ฝ่ายหญิงตอบว่า ไม่มีเพราะทุกเดือนจะหั กจากบัญชีเงินเดือนของผู้ชายโดยตรง และผู้หญิงบอกอีกว่าฉันเป็นคน

คลอ ดลูกฉันเอง เลี้ยงดูจนเติบใหญ่มาลูกต้องเป็นของฉัน ทน ายพูดว่า “ในส่วนของลูกจะเป็นของใครเราจะดูว่าใครมีความสามารถที่จะเอื้อประโยชน์แก่เด็ กมากที่สุด

ฝ่ายหญิงเธอไม่มีงานทำไม่มีร ายได้ไม่มี บ้ านซึ่งเขาก็มองว่า มันย่อมไม่เป็นผลดีกับการเจริญเติบโตของเด็ กทีนี้ทางศ าลก็เลยจะตัดสินให้ตกเป็นของฝ่ายชาย บัดนี้ผู้หญิง

เธอสิ้นหวังแล้ว โลกของเธอล่ มสล ายไป ณ ตอนนั้นส่วนผู้ชายเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ กับผู้หญิงที่เขารัก รู้แบบนี้แล้วเธอยังกล้าที่ฝากความสุขทั้งชีวิตไว้กับคนอื่นไหม ?

จะบอกให้นะ บนโลกใบนี้ไม่มีใครให้คุณ พึ่งพิงได้ตลอดไปหรอกแม้แต่เงาก็ด้วย มันก็จะห่างหายไปจากเธอในความมืด แรกเริ่มผู้ชายรักเธอมากและผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว

พวกเขามักจะละเลยสิ่งสำคัญไปคือ คนเรานี่แหละขอเพียงแค่มีชีวิตอยู่ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไปได้เสมอผู้หญิงที่มีอาชีพมีความอิสระจึงจะดำรงชีวิตได้ตามที่ตัวเองอย ากเป็นได้

จึงสามารถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่เพราะทุกๆ คนล้วนชื่นชอบสิ่งสวยๆงามๆทั้งนั้น ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้า แต่งตัวไม่พัฒนา เกียจคร้ านทั้งเป็นผู้หญิงที่

เสื่ อ มโท รมได้ทุกวันล่ะ จำไว้เลยว่าผู้หญิงเอ๋ย จงดีกับตัวเองจงทะนุถนอมตัวเองให้มากเถิด“เราต้องสูงส่งจึงจะล้ำค่า” คิดอย ากจะเป็น ผู้หญิงที่แกร่งสิ่งที่สำคัญเลยคือ

รูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง มันจะเป็นตัวกำหนดว่าจะสำเร็จ หรือล้มเหลวกันแน่

ขอบคุณที่มา : จั น ท ร์ เ จ้ า

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…