Home ข้อคิด เป็นผู้ชาย ต้องรู้หน้าที่ ผู้หญิงต้องรู้จักดูแล

เป็นผู้ชาย ต้องรู้หน้าที่ ผู้หญิงต้องรู้จักดูแล

1 second read
0
0

บนรถมีพ่อแม่และลูก เบื้องหลังมีภรรย า หากคุณไม่ระวัง เกิดหกล้มขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น? ต่อให้คุณไร้ค่าในสายตาใคร แต่คุณคือผู้ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัว เป็นผู้ชายต้องรู้จักแบกรับหน้าที่ เป็นผู้หญิงต้องรู้จักรับผิดชอบครอบครัว ที่ผู้ชายเหนื่อยก็เพราะผู้หญิงที่อยู่ข้างหลัง

ไม่ยอมค้ำจุน ที่ผู้หญิงเหนื่อยก็เพราะผู้ชายที่อยู่ข้างหน้า ไม่ยอมออกแรงลาก ที่พ่อแม่เหนื่อยก็เพราะลูกไม่เอาความ ที่ลูกเหนื่อยก็เพราะบ้านไม่เป็นบ้าน อย่ าผ่อนแรงของตนจนทำให้อีกคนต้องแบกหนัก ทุกคนมีหน้าที่ จงรับผิดชอบในหน้าที่ ทุกสถานะต้องมีตัวตน

มิใช่เพียงแค่นามให้เรียกขานเท่านั้น จงให้ความสำคัญกับทุกๆ คนในครอบครัว.. และเหลียวดูคนข้างกาย ไม่มีใครเหนื่อยน้อยกว่าคุณ

โบราณจีนกล่าวไว้ว่า ชนะอย่ าจองหอง ล้มเหลวอย่ าห่อเหี่ยว เป็นคำเตือนที่คนรุ่นก่อนฝากไว้ให้คิด คำกล่าวนี้ บอกแก่คนรุ่นหลังว่า อย่ าเป็นเพราะความสำเร็จเพียงเล็กน้อย ก็เย่อหยิ่งจองหองจนมองไม่เห็นหัวใครๆ และอย่ าเป็นเพราะล้มเหลวเพียงครั้งคราว

ก็ดับไฟทั้งโลกให้มืดมิด แม้เก่งจงอย่ ากร่าง แม้ด้อยจงอย่ าต่ำต้อย ในหัวใจเพราะผู้อยู่ในระดับสูงอาจมีปัญญาในระดับล่าง ส่วนผู้อยู่ในระดับล่างอาจมีปัญญาระดับสูง ก็เป็นได้สวนดอ กไม้ สวยงามเพราะหลากพฤกษา ใช่งามเพราะดอ กเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น

คนเราก็เช่นกัน หากคุณเก่งจงช่วยพยุงอย่ าเหยียบย่ำ หากคุณด้อยจงคอยหนุนอย่ าขวางลำพึงเกื้อกูล พึงค้ำจุน พึงหนุนนำ

ขอบคุณที่มา : khaonaroo.com

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…