Home ข้อคิด เป็นผู้หญิง”ดูแพง” แบบไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าตา 9 ข้อง่ายๆ

เป็นผู้หญิง”ดูแพง” แบบไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าตา 9 ข้อง่ายๆ

6 second read
0
0

หมดยุคที่จะมาคร่ำคร ว ญว่าฉันไม่สวย ฉันคงจะไม่ดีพอแล้ว เพราะนี่คือยุคที่ความสวยไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป

ในเมื่อเทคโนโลยีเพื่อความสวยนั้นมีมากมายชนิดที่เลือกใช้แทบไม่ทัน แถมร า ค าก็ถู กลงเรื่อย ๆ เราจะกังวล

เรื่องความสวยไปทำไมและต่อให้เทคโนโลยีก้าวไกล ขนาดนั้น แต่ความสวยก็เสื่ อ มสลา ยไปตามกาลเวลาจะเสื่อ มช้ า

เสื่อ มเร็วก็แล้วแต่ สิ่งที่จะคงอยู่ไม่ผันแป ร คือคุณค่ าของผู้หญิงเราต่างหากทีนี้เรามาดู กันดีกว่าว่า ผู้หญิงเรา

จะสร้างคุณค่ าให้กับตัวเองได้อย่ างไรบ้างบอกเลยว่าวิธีไม่ย า กแน่นอน และไม่ต้องพึ่งพาความสวยเลยแม้แต่นิดเดียว

1. อ่อนน้อมถ่อมตน

ก่อนอื่นผู้หญิงต้อง แยกให้ออกระหว่างความเข้ มแข็ ง กับความแข็ งกร้า วเพราะผู้หญิงเราสามารถเข้ มแข็ งไ ด้

ภายใต้กิริย าที่อ่อนหวานนะคะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่ า งหนึ่งที่จะพาสาว ๆเราปั ง ปั ง ปั ง ได้อย่ างไม่ต้องใช้หน้าตา

ไม่ว่า จะเป็นการพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่อย่ างมีสัมมาคารวะ การพูดจากับเพื่อน ๆอ ย่ างให้เกียรติซึ่งกันและกัน การอ่อนน้อมถ่อมตน

ยิ่งจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับผู้หญิงเ ราได้อย่ างมหาศาลมากมายแบบที่ว่าเงิ นสักบาทก็ไม่ต้องเสียเลยค่ะ ว้าว

แถมยังทำง่ายด้วยเพียงแค่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายอย่ างเป็น มิตร เท่านั้นเองค่ะ

2. เชื่อมั่นในตัว เอง

ความเชื่ อมั่นไม่ใช่ความสวย หากแต่มันเกิดจากภายในจิตใจของเ ราความเชื่ อมั่นในตัวเองไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวดี ๆ

ด้วยเสื้อผ้าร า ค าแ พงแต่มันคือความเชื่ อมั่นในความเป็นตัวของตัวเองในหนทางที่ถูกต้องอะไรที่เ ป็นความดีงามทั้งปวง

ล้วนเป็นความเชื่ อมั่นทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงเราไม่ควรลืมคือ ทุ กคนล้วนมีความดีงามในตัวเองและจงเชื่ อในความดีงามของตัวเอง

รับร องว่าความเชื่อมั่นจะทำให้คุณเปล่งประกายได้อย่ างสวยงามแน่นอน ก่ อนที่จะสร้างความเชื่อมั่น ผู้หญิงเราต้องมั่นใจก่อนว่า

ตัวเอง มี ดี โ ดยไม่ต้อ งพึ่งพาอุปกรณ์เครื่องแต่งกายภายนอกแต่ไม่ได้หมายความว่าแก้ผ้าเดินนะ ผ่าง! อันนี้มุก เ ร า มี ดี

คือความดีงามภายในจิตใจนั่นเอง ทำในสิ่งที่ถูก และเชื่ อมั่นในสิ่งที่ถูกที่สำคัญ คือมั่นใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง! นั่นเอง

3. หาความรู้เสมอ

ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหน ความรู้ยังเป็นสิ่งจำเป็นเสมอ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ผู้หญิงเรา ให้ดูดีได้อย่ างไม่น่าเชื่ อ

ผู้ห ญิงที่มีความรู้ นอกจากจะส่งเสริมการทำงานแล้วยัง สามารถสร้าง ประโยช น์ให้กับคนอื่น ๆ ได้ด้วย นับว่าเป็นเสน่ห์ที่สร้างได้ง่าย ๆ

ซึ่งความรู้ไม่ไ ด้จำเป็นว่าต้องเป็นระดับปริญญาโทปริ ญญ าเอกขนาด นั้น อาจจะเป็นความรู้ในเรื่องที่เราสนใจเช่นการทำอาหาร

งานอดิเรก จัดดอกไม้ พับกระดาษ วาดตัวการ์ตูนและอื่น ๆ อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับคน อื่นได้ทั้งนั้น

4. เคารพผู้อื่น

การเคารพผู้อื่นคือการยอมรับความแตกต่าง ยอมรับว่าคนอื่นอาจจะไม่ไ ด้เก่ งเหมือนเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่ งอะไรเลย

เขาอาจจะถนั ดในสิ่งอื่นที่เราทำไม่ได้ ยอมรับว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราแต่นั่นไม่ ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาคิด

ไม่เหมือนกับเรามันผิดไปเสียหมดยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเ ป็น เคารพคนอื่นอย่ างใจจริง

แล้วเชื่ อเถอะว่าเสน่ห์ของคุณจะเปล่งประ กายอย่ างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว

5. สร้างสัมพันธ์ที่ดี

การสร้างความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่คนเราไม่ สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นมันคงจะดีกว่า ถ้าเราจะเลือกสร้างความสั มพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ

เพราะนอกจากจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองแล้ว ยังสร้าง ความสุขให้กับคนรอบข้างได้ด้วยซึ่งสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

คือการช่วยเหลื อคนอื่นด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง

ทำสิ่งที่มีประโยช น์ กับคนอื่นเสมอเมื่อเรามีโอกาส จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผู้หญิง เราได้อย่ างง่าย ๆ

6. หาความพอดีให้ชีวิต

ทางสายกลางดีที่สุดเสมอ ไม่ว่า จะทำกิจวัตรประจำวันไปโรงเรียนหรือว่าอะไรก็ตาม แม้แต่ย ามแต่งหน้าทำผม ซึ่ งไม่จำเป็นต้องอั ดแน่ น

อั ดปั งอั ดเวอร์อะไรขนาดนั้น ทุกอย่ างตั้งอยู่บนควา มพอดีอย่ าลืมว่าความเป็นธรรมชาติ คือเสน่ห์ที่สวยที่สุดของผู้หญิงผู้หญิงที่มีเ สน่ห์

ไม่ใช่ผู้หญิงที่พูดเก่ง แต่งตัวเยอะหรือว่ามั่นใจมากอะไรขนาดนั้น แต่ผู้ห ญิงที่มีเสน่ห์ที่สุดคือ

ผู้หญิงที่เปิดเผยความเป็นธรรมชาติของตัวเองอย่ างพอ ดีนั่นเอง

7. ทำสิ่งที่มีคุณค่า

การกร ะทำเป็นสิ่งที่ที่คนเห็นได้ง่าย และยังเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเป็นยังไงการทำสิ่งที่มีค่าคือการทำทุกสิ่งทุกอย่ างโดย

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเสมอเมื่อไหร่ที่เราคำนึงถึงคนอื่นมากกว่าตัวเ องด้วยใจจริง เสน่ห์ของเราจะเปล่งประกายอย่ างถึงที่สุดแน่นอน

แต่อย่ าลืม ว่าต้องทำด้วยใจจริง ๆ ไม่ใช่การทำเพื่อให้คนอื่นชื่นชมหรือปรบมือให้เพราะก ารทำเพื่อให้ได้รับคำชมเป็นการทำเพื่อตัวเองเท่านั้น

8. รักในสิ่งที่ตัวเองเป็น

ก่อน อื่นเราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ จึงไม่แปลกอะไรถ้าเราจะมี ข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพียง แต่ต้องเรียนรู้

วิธีการแก้ไขให้ตรงจุดให้ถูกวิธีเท่านั้นเองสิ่งสำคัญคือต้องยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองเพื่อจะได้ม องเห็นมันได้อย่ างชัดเจน

และปรับปรุงแก้ไข พัมนาตนเองอยู่เรื่อย ๆเราจะได้รักตัวเองในแบบที่ตัวเราเองเป็น

ไม่ต้องพย าย ามทำตัวโดดเด่นเพื่อแ ข่งกับใครให้เหนื่อย คนที่เป็นตัว ของตัวเองมีเสน่ห์เสมอ

9. ทำทุกอย่ างให้เต็มที่

คนที่ทำอะไรเต็มที่มักจะได้ผ ลลัพ ธ์มากกว่าที่คา ดหวั งเสมอ แล ะผู้หญิงที่มีเสน่ห์ปังวังเวอร์คือคนที่พย าย ามเต็มที่ในสิ่งที่ตนเองต้องการ

การใช้ความรู้ค วามสามารถในการทำงานในการเรียนจะช่วย เสริมเสน่ห์ให้ผู้หญิงเราได้อย่ างไม่น่าเชื่อ นอกจากจะมีเสน่ห์แล้วยังจะทำให้เรา

ได้รับอะไรดี ๆ กลั บมาด้วย งานนี้รับรองเลยว่าสิ่งที่ได้กลับมานั้นคุ้มเกิ นคุ้มเสี ยอีก ไม่เชื่ อก็ลองตั้งใจ ทำในสิ่งที่ต้องการอย่ างเต็มที่ดูสิ

เรารับรองผลให้คุณเกิ นร้อ ยเลยทีเดียว เห็นมั้ยว่าการสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองไม่ใช่เรื่อ งย ากเลย เงิ นไม่เสี ย เวล าไม่เสี ย ไม่เสี ยอะไรเลย

แถมยังมีแต่ได้ ทั้งเกิดทั้งปั งได้ในแบบฉบับที่เป็นตัวของ ตัวเองแล้วจะรออะไรเล่า มาปรับทัศนคติให้ว้าวเพื่อสร้างลุค ปั งกันเลยดีกว่า

ขอบคุณที่มา : s i s t a c a f e

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…