Home ข้อคิด แค่ทำ 7 สิ่งนี้ทุกวันชีวิตจะเปลี่ยนไป ในทางที่ดีขึ้น

แค่ทำ 7 สิ่งนี้ทุกวันชีวิตจะเปลี่ยนไป ในทางที่ดีขึ้น

0 second read
0
0

1. ตื่นแต่เช้ามืด

ออกวิ่งชมโลกวันละ 3 กิโลเมตรใจกายผสานเป็นหนึ่ง ได้กำลังกาย เพิ่มกำลังใจ

2. จัดบ้าน หรือห้องนอนใหม่ทั้งหมด

ให้มีของเท่าที่ใช้ เท่าที่จำเป็น ทำให้บ้าน มีความโล่งโปร่งและสะอาด

ความน้อยของข้าวของเครื่องใช้ จะเปิดพื้นที่ให้ใจกว้างขวาง คมปัญญา

จะฉายชัดเมื่อมีภาระน้อยนิด

3. ในหนึ่งวัน ช่วยคนหนึ่งคน

จงตั้งใจที่จะทำเช่นนี้ เพื่อเปลี่ยนบางสิ่งจากภายใน หนึ่งคนเป็นอย่ างน้อย

เพื่อรับรู้ถึงความสุขแห่งการสละ ละ วาง เรามิได้ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อมุ่งหวังเป็นคนดี

แต่เราช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อละอัตตาตัวตน เพื่อลดทอนความเห็นแก่ตัวของเราเอง

4. พูดแต่สิ่งดี ๆ เลือกใช้คำพูดดังสิ่งล้ำค่า

อย่ าพูดทำร้า ยจิตใจผู้อื่น อย่ าพูดโ กห ก นิ่งเงียบย่อมดีกว่าพ่นพิ ษคำพูด ร้อน เร็ว ดังไฟลามทุ่ง

5. ก่อนนอนคือช่วงเวลาแห่งการพิจารณาชีวิต

คือเวลาทองคำของการขัดเกลาจิตวิญญาณ ชีวิตคือธรรมะ ธรรมะคือชีวิต ขอบคุณตนเอง

ขอบคุณโลก และเพื่อนมนุษย์ ขอบคุณแขน ขา ร่า งกา ย สำนึกถึงความต า ย เราต่างมีชีวิต

อยู่เพียงชั่ วคราว ซาบซึ้งถึงความรัก รู้คุณลมหายใจ เราผ่านประสบการณ์ แต่เราจะไม่ยึดใน

ประสบการณ์เราเป็นคนใหม่เสมอ หลับตาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ตื่นมาด้วยความปิติเบิกบานใจ

6. ทุ่มเททำงานด้วยความเพียร

ประหนึ่งโลกฝากชะตาก ร ร มไว้ที่เรา คิดประโยชน์ส่วนตนตามสมควร คิดประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่

ให้คุณค่านำทางชีวิต อย่ าให้มูลค่านำทางชีวิต ใช้ชีวิตให้คู่ควร สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์

7. เจริญสติในชีวิตประจำวัน

รู้ตัวทั่วพร้อม เห็นกิเลสตน เห็นความดีของผู้อื่น ชื่นชมโลก เปิดรับทุกสิ่งด้วยความเข้าใจ

หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ เหยียดคู้ ก้าวย่ าง ยืน เดิน นั่ง นอน รู้อย่ างเป็นกลาง ไม่เพียร

ไม่พัก รู้กายใจเล่น ๆ เบาสบายด้วยจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่ง ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเปิดโอกาสให้ตนเอง

ได้ทดลองฝึกทำกิจก ร ร มทั้งเจ็ดข้อนี้ ให้ต่อเนื่องติดต่อกันสามเดือนเป็นอย่ างน้อย แล้วท่านจะเห็น

ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต ได้เกิดใหม่ในร่างเดิม ได้มีชีวิตใหม่ในชีวิตเก่า อันที่จริงแล้ว การที่เรา

จะมีชีวิตที่ดีนั้น มิใช่สิ่งย ากเย็น ทุกคนทำได้เพียงแต่ต้องตั้งใจลงมือทำ ทำด้วยความเข้าใจ

ไม่เร่งรีบ ทำด้วยความรักตนเองไปพร้อม ๆ กับความรักผู้อื่น ทดลองทำ แล้วท่านจะเห็นผล

ไม่ย าก ไม่ง่าย ทำไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวก็ทำได้เอง

ขอบคุณที่มา : เรื่องดี ๆ มีข้อคิด

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…