Home ข้อคิด ให้ความสนิท ไม่ได้หมายถึงให้สิทธิ์”ลามปาม”

ให้ความสนิท ไม่ได้หมายถึงให้สิทธิ์”ลามปาม”

0 second read
0
0

ความสนิท ไม่ใช่ใบอนุญาติในการไม่เกรงใจ กันถ้าคนหนึ่งให้ความสนิท ไม่ได้หมายความว่า มีสิทธิ์ลามปาม ถ้าคนหนึ่งอ่อนน้อมให้ ไม่ได้หมายความว่า เราจะมีสิทธิ์เหยียบย่ำ ถ้าคนหนึ่งให้ความเป็นกันเอง ไม่ได้ หมายความว่า เราจะพูดอะไรก็ได้

ถ้าคนหนึ่งยิ้มให้เรา ไม่ได้หมายความว่า เราจะหัวเราะเยาะใส่เขาได้ การที่คนๆหนึ่งไว้วางใจเราอย่ า ตีความว่า เราจะทำยังไงกับเขาก็ได้ คนทุกคนมีศักดิ์ศรีของตัวเอง ไม่มีใครจะยอมใครได้ตลอดไป ถ้าเราชอบให้ใครปฏิบัติกับเราอย่ างไร จงปฏิบัติกับเขาอย่ างนั้น

ถ้าเราไม่ชอบให้ใครปฏิบัติกับเราอย่ างไร ก็จงอย่ าปฏิบัติกับเขาอย่ างนั้นเช่นกัน คำโบราณกล่าวเอาไว้ว่า ชนะอย่ าจองหอง ล้มเหลวอย่ าห่อเหี่ยว เป็นคำเตือนที่คนรุ่นก่อนฝากไว้ให้คิด คำกล่าวนี้บอกแก่คนรุ่นหลังว่า แค่ความสำเร็จเพียงเล็กน้อย

ก็เย่อหยิ่งจองหองจนมองไม่เห็นหัวใครๆ เพราะ อาจมีคนที่สำเร็จมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนมากกว่าเรา และ อย่ าเป็นเพราะล้มเหลวเพียงครั้งคราว ก็ดับไฟทั้งโลกให้มืดมิดเพราะ ในช่วงชีวิตเรายังต้องเจอกับความล้มเหลวอีกมากได้ แต่จงอย่ ากร่าง แม้ด้อยจงอย่ าต่ำต้อยในคุณธรรม

เพราะต่อให้เป็นผู้อยู่ในระดับสูง ก็อาจมีปัญญาในระดับล่างส่วนผู้อยู่ในระดับล่าง อาจมีปัญญาระดับสูงก็เป็นได้ สวนด อ กไม้สวยงามเพราะหลากพฤกษาใช่งามเพราะด อ กเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น คนเราก็เช่นกันหากคุณเก่งจงช่วยพยุงอย่ าเหยียบย่ำ หากคุณด้อยจงคอยหนุนอย่ าขวางลำ พึงเกื้อกูล พึงค้ำจุน พึงหนุนนำ

ขอบคุณที่มา : นุสนธิ์บุคส์

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…