Home ข้อคิด ไม่มีคนรักคนไหน ที่คบคนสองคนได้ ในเวลาเดียวกัน(ข้อคิดเตือนใจ)

ไม่มีคนรักคนไหน ที่คบคนสองคนได้ ในเวลาเดียวกัน(ข้อคิดเตือนใจ)

8 second read
0
0

บางคนถามผมว่า จะทำยังไงดี เขาบอกว่ารักทั้งเรา และอีกคนหนึ่งตัดสินใจไม่ได้ ผมตอบว่าเขาตัดสินใจได้แล้ว ครับคือ“เขารักตัวเองมากกว่า” บางคนถามผมว่า“เขาบอกว่า

เขาไม่อย าก ทำให้ใครเสียใจ” ผมตอบว่า “เขาแค่เสียด า ยไม่อย ากเสียใครไปแค่นั้นเอง” บางคนถามผมว่า“ เขาเป็นห่วงเรา ไม่อย ากทิ้งเราไป”ผมตอบว่าบอกเขาเถอะ ว่า

ที่ทำอยู่มันยิ่งกว่าทิ้งซะอีกเพราะเขามองเราเป็นของเล่น ของต า ยคิดให้ได้เถอะครับบางครั้งเราหาคำตอบไม่ไ ด้เพราะเราตั้งคำถามผิด บางความสัมพันธ์ เราก็รู้ดีว่ามัน

จะจบลง ยังไงแต่เราก็ไม่ปล่อยมือ บางทีเราคิดว่าเรารักเขามาก ไม่รู้ทำไมทั้งที่ลึก ๆ ในใจ เรารู้ว่า เขาไม่รักเราบางทีเราอาจจะไม่ได้รักเ ขามากก็ได้แต่เรารัก “การที่มีใคร”

ต่างหาก และเรากลัวการที่ไม่มีใครจึงไม่อย ากปล่อยมือจากความรัก ถ้าคนคนหนึ่งรักเรารักเราแปลว่ารักเราครับรักเราแปลว่าเลือก เราแล้ว ไม่เลือกคนอื่นรักเราแปลว่า

ซื่อสัตย์กับเรารักเราแปลว่า ไม่ทำให้เราเสียใจ โดยที่รักคนอื่นด้วยคนที่มีความรับผิดชอบต่อ ความรักเขา จะเลือกรักแค่ทีละคนต่อให้รู้สึกดีกับคนสองคน ในเวลาเดียวกัน

แต่สุดท้ายเข าจะรู้ดีว่าต้องเลือกแค่คนเดียวซื่อสัตย์กับคนเดียวรัก และทุ่มเทเวลาหัวใจ ให้กับแค่คนเดียวส่วนอีกคนเขาต้องปล่อยไป ทำให้มันชัดเจน แม้มันจะทำ ให้อีกคน

เสียใจแต่มันจะปล่อยเขาเป็นไท ให้เขาเจอคนใหม่ ที่พร้อมรักเขา แค่คนเดียวดีกว่าถ้าเขาเสียดายและเก็บเอาไว้ทั้งสอง คนเขากำลังทำ ให้ทั้งสองคนเสียใจ ในเวลาเดียวกัน

และในกรณีนี้มีคน อยู่สามคนข่าวดี คือเขาดูเหมือนยัง ไม่ปล่อยมือจากเราไปข่าวร้ า ยคือคนที่เขารักมากที่สุด ไม่ใช่คนที่เขาเลือกเก็บไว้ ไม่ใช่ ใครคนใดคนหนึ่งและไม่ใช่

ทั้งสองคน แต่คือตัวเอง และความรักตัวเอง ที่ไปมีผลทำร้ า ย จิตใจผู้อื่นมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “เห็นแก่ตัว”ครับ ไม่ต้องสนใจ ว่าเขาบอกอะไรเราว่าเขารู้สึกยังไงมันไม่ได้

จริงซะทั้งหมดมันเป็นภาพลวงตามันเป็นถ้อยคำลวงหลอกการกระทำมันบ่งบอกทุกสิ่ง เพียงพอแล้ว ถ้าแม้แต่จะตัดสินใจ ว่าจะเลือกใครยังไม่ได้แล้วจะฝากชีวิตไว้กับผู้ชาย

แบบนี้ ได้ยังไง ถ้าเขาเลือกคนอื่นแล้วแต่ยังบอกว่าไม่อย ากเสียเราไป เดินออกมาเถอะเรา ไม่ควรอยู่ตรงนั้นที่ไหนที่เราไม่มีคุณค่าที่นั่นไม่ใช่ที่ของเรา มันจะมีที่หนึ่งที่เป็น

ของเราจริง ๆที่ที่เรายืนอยู่อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับชื่นชมยินดีไปกับเรา ที่ที่เราอยู่แล้วภูมิใจที่ที่คนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้ดีไม่มีข้อสงสัยว่าเขารักเรา ไม่มีผู้ชายคนไหนที่

คบกับผู้หญิง สองคนและบอกว่ารักทั้งสองคน จริง ๆ แล้ว เขารักแต่ตัวเอง มากที่สุดต่างหากความรักอาจจะเข้าใจย ากและต้องเรียนรู้กันไปแต่ความสัมพันธ์ที่ดีมันจะไม่ยุ่งย าก

และซับซ้อนมันจะง่าย ๆ และตรงไปตรงมา(บทนี้ผมเขียนให้ผู้หญิงอ่านอย ากให้เข้าใจอย ากให้มองออกอย ากให้หลุด ออกมาเจอความสว่างและผมเขียนให้ผู้ชายบางคนอ่าน

ด้วยว่าอย่าทำตัวอย่างนี้ มันไม่แมน)

ขอบคุณที่มา : d e e d a y f a s h i o n

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…