Home ข้อคิด 10 ข้อคิดเพื่อ “พัฒนาตนเอง” สู่ความสำเร็จของชีวิต

10 ข้อคิดเพื่อ “พัฒนาตนเอง” สู่ความสำเร็จของชีวิต

6 second read
0
0

พัฒนาตนเอง เป็นแนวทางปฏิบัติ ที่สามารถนำทางตนเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ ประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆ ที่คุณต้องการจะแก้ไขให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ งานอดิเรก

หรือ การทำธุรกิจส่วนตัว ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลลัพธ์ ที่เกิดจากการกระทำของตัวเราเองทั้งสิ้นขอนำเสนอ 10 เคล็ดลับ พัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จ ไม่ใช่แค่การเพิ่มอุปนิสัยที่ดี

และหมายรวมถึงการลดหรือปรับปรุงอุปนิสัยที่เป็นปัญหาในการพัฒนาตนเองด้วย เรียนรู้แล้วนำมาปรับใช้กันง่ายๆ รายละเอียดดังนี้

แก้ไขอุปนิสัย ทำ ล า ย ความสำเร็จ

1.หยุดผัดวันประกั น พรุ่ง

การปล่อยปละละเลยหน้าที่ การงานในส่วนที่เราไม่ชอบไม่เกิดผลดีใดๆ และก็ทำให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพ ปรับเปลี่ยนวิธีการด้วยการสลับปรับทำพร้อมกับงานที่ชอบ เพื่อให้ทุกอย่างดูดีขึ้นโยภาพรวม

ดังนั้น วิธีปรับปรุงปัญหานี้ก็คือ การเพิ่มระดับความใส่ใจในชิ้นงานแทนการผัดวันประกั น พรุ่ง นอกจากคุณภาพงานจะทำออกมาดีแล้ว ยังช่วยลดความเครี ย ด ในการทำงานด้วย

2.เลิกคิดลบ

ทำความเข้าใจเสียใหม่ว่า ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่รู้จบ เสมือนเกมส์ต่อจุดไปเรื่อยๆ แน่นอนระหว่างทางมักจะมีบททดสอบชีวิตอยู่เสมอ ความลำบาก คำถามคาใจ

กลายเป็นว่า ความคิดบวกและความคิดลบสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา แต่ความคิดลบมักเกิดได้เร็วกว่า ดังนั้น จงรักษ า ทัศนคติให้มีแต่ความคิดบวกไว้มากๆ

3.เลิกเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น

เมื่อไรที่คุณเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น คุณจะสูญเสี ย ความเป็นตัวตน เป้าหมายและสติได้ง่ายมาก ตามมาด้วยอารมณ์อิ จฉา ,เศร้ า ห ม อ ง และเกิดเป็น ป ม ด้ อ ย การแข่งขันเพื่อผลักดันตนเองเป็นสิ่งที่ดี

แต่การพุ่งประเด็ น ด้านนี้มากเกินไป จะทำให้คุณรู้จักแ ย่ เกินความเป็นจริงเสียมากกว่า ดังนั้น จงทำตัวให้เด่นเป็นทีม อย่าเด่นเพียงตัวคนเดียวลองกล่าวชื่นชมคนอื่นด้วยความยินดี สร้างวัฒนธรรมที่ดีในสังคมการทำงานของคุณ

4.หยุดนึกถึงอดีตที่ ล้ ม เ ห ล ว

จงมองว่าความ ล้ ม เ ห ล ว เป็นตัวชี้ข้อผิดพลาดที่คุณเคยทำผ่านมา มันคือทางผ่านเป็นเรื่องของขบวนการ ไม่ได้เป็นจุดจบของทั้งชีวิต อย่าตีความว่านั้นต้องเป็นเครื่องแสดงความ อั ป ย ศ ไปตลอดชีวิต อย่าทิ้งบทเรียนที่ได้มาหรือ ความตั้งใจแรกในการทำสิ่งนั้น

5.เลิกตั้งเป้าหมายเพ้อฝัน

สิ่งที่สำคัญ ในการตั้งเป้าหมาย เมื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ,งานใหม่ หรืออะไรก็ตามแต่ ก็คือ เป้าหมายต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง อย่าตั้งเป้าหมายที่ชี้วัดไม่ได้ อย่าตั้งเป้าหมายที่สูงเกินตัว อย่าตั้งเป้าหมายระยะสั้นเกินไป

ดังนั้น หากคุณต้องการเปิดร้านกาแฟ จงมองหาวิธีการที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอด จากการแข่งขันอย่าง รุ น แ ร ง ที่มีร้านกาแฟเปิดอยู่รอบตัว กลยุทธ์ลดราคากาแฟ ในช่วงเปิดตัวคงไม่สามารถใช้ได้ตลอดไป เป็นต้น

เพิ่มอุปนิสัยแห่งความสำเร็จ

1.ฝึกทำสิ่งที่มีความหมายสำหรับคุณ

สัญญากับตนเอง ในสิ่งที่ทำให้ตัวคุณเองพัฒนาไปสู่สิ่งที่ต้องการ หรือหาเวลาว่างทำในสิ่งที่ปลุก passion ในตัวคุณขึ้นมาได้ ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันทุกเวลา ขอแค่มีเวลาทำอย่างน้อยในช่วงที่คุณรู้สึกกำลังถอยหลังหรือกลัว

ดังนั้น พย าย ามทำสิ่งที่คุณต้องการพัฒนาตนเอง และนั้นจะเป็นบทพิสูจน์ สำคัญว่าตอนจบจะสวยงามมากน้อยแค่ไหน

2.ฝึกจัดตารางชีวิต

เข้าใจกันดีว่า ในการดำรงชีวิตของเรามักจะมีงานมากมายเต็มไปหมด ไม่ว่าจะงานประจำ งานบ้าน งานอดิเรก ฯลฯ สิ่งที่คนเรามักชอบกล่าวเป็นข้ออ้างคือ “ไม่มีเวลา” มันไม่ใช่เรื่องจริง หากคุณเห็นว่างานนั้นสำคัญจริง คุณจะเวลาทำมันอย่างแน่นอน

ดังนั้น พย าย ามมุ่งความสำคัญ ไปที่งานสำคัญในชีวิตคุณ เรียนรู้นิย ามว่างานไหนควรจะเป็น “งานมีมูลค่า” เช่น งานช่วยพัฒนานตนเองให้ก้าวไปสู้จุดที่ต้องการจะเป็นในระยะย าว เป็นต้น

หรือ “งานไม่มีมูลค่า” เช่น งานบ้าน งานทั่วไปที่เราสามารถลด ภาระส่วนนี้จ้างคนอื่นทำแทนได้ เป็นต้น

3.ฝึกมองเป็นภาพ

ตามความคิดตนเอง จากจุดเริ่มต้นไปจุดจบด้วยภาพ วิธีนี้ช่วยฝึกการทำงานของส ม อ ง 2 ด้าน ภาพหนึ่งภาพสามารถแทนขนวนการทำงานหรือคำพูดได้ดี และจะทำให้คุณมีความจำที่ดีขึ้น เมื่อคุณฝึกฝนไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการได้ดีอีกด้วย

4.พร้อมรับมือกับสิ่งไม่คาดคิด

สังเกตได้ว่า คนที่เก่งและ ประสบความสำเร็จ มักจะมีอุปนิสัยอย่างหนึ่งที่เด่นชัดกว่าคนทั่วไป นั้นคือ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า หรือการพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่ได้คาดคิด เพราะเขาทราบดีว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ

อย่ามัวแต่ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น จงมองว่าควรจะทำอย่างไร กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ฝึกมองสถานการณ์ให้หลากหลายรูปแบบฝึกทำงาน หรือคิดภายใต้ปัจจัยที่แตกต่างกัน เป็นต้น

5.ฝึกเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดี

มนุษย์สัมพันธ์ แสดงออกได้ หลากหลายระดับ มองออกว่าจริงใจหรือแกล้งทำ การทำงานประจำหรือการทำธุรกิจส่วนตัว ย่อมต้องมีเครื อ ข่ าย connections คุณไม่มีทางรู้ว่าคู้ค้าหรือเพื่อนร่วมงานเป็นคนอย่างไร

หากคุณไม่มี มนุษย์สัมพันธ์การเข้าหาสังคม ดังนั้น จงเรียนรู้ทักษะการเข้าสังคม การแสดงความคิดเห็น การพูดคุยเจรจา เพื่อพัฒนาตนเองให้ดูเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ

ขอบคุณที่มา T e r r a B K K

Load More Related Articles
Load More By daideeji
Load More In ข้อคิด

Check Also

ผู้ชาย 14 ประเภทที่ไม่ควรเอามาเป็นสามี

เช็คเลย ผู้ชายที่คุณหมายตาอยู่ในขณะนี้ มีนิสัยแบบนี้อยู่หรือไม่ ถ้ามีผู้หญิงอย่างเราๆ ก็คว…