Home ข้อคิด 10 วิธีจะเลี้ยงลูก อย่างไรให้ฉลาด และอยู่กับสังคมได้แบบไม่มีปัญหา

10 วิธีจะเลี้ยงลูก อย่างไรให้ฉลาด และอยู่กับสังคมได้แบบไม่มีปัญหา

9 second read
0
0

ถ้าพูดถึงเรื่องสติปัญญา ความฉลาดที่มาจากพันธุกรรมแล้ว ส่วนที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือ สภาพแวดล้อมของเด็ก ถ้าเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ที่ส่งเสริมต่อ

พัฒนาการทางสม อ งก็ทำให้เด็กฉลาดขึ้นได้ อีกทั้งความฉลาดที่กำลังพูดถึงนี้ไม่ใช่แค่ I.Q. ความฉลาดทางปัญญา การคิดคำนวณ การใช้เหตุผล แต่ยังรวม

ไปถึง E.Q. คือความฉลาดทางอารมณ์การรับรู้ เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น อีกด้วย แล้วจะทำยังไงให้ลูกของเราฉลาดทั้งสติปัญญาและอารมณ์ ไปดูกันเลยค่ะ

1. ให้ลูกดื่มนมแม่นานขึ้น

ผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาสม อ งหลายชิ้น แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาที่เด็กได้ดื่มนมแม่เชื่อมโยงกับการที่เด็กจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีฉลาด มีโอกาส

2. สอนให้ลูกคิดบวก

การคิดบวกหรือการตอบสนองเชิงบวก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพสม อ งของลูกได้ ในทางกลับกันการคิดในแง่ลบจะเป็นการบั่ นท อ น

สติปัญญา สม อ งและจิตใจ

3. ให้ความรักแก่ลูก

การที่พ่อและแม่ให้ความรัก แสดงความรักต่อลูกเป็นที่สิ่งสำคัญมาก เมื่อลูกมีความสุข รู้สึกอบอุ่น จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

4. การให้กำลังใจลูก

การก ร ะตุ้ นลูกฉลาดไม่ใช่การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จ แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นทักษะ กระบวน

การคิดเกิดเป็นการเรียนรู้และความฉลาด ดังนั้น เราควรพูดให้กำลังใจลูกเพื่อให้ลูกมีกำลังใจและรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

5. เรียนรู้จากการเล่น

ในวัยเด็กการเรียนรู้เกิดจากการเล่น ดังนั้น ควรส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมหรือศิลปะที่สร้างสรรค์ เช่น เกมกระดาน วาดภาพ เล่นดนตรี ร้องเพลง หรือเกมที่

เน้นใช้ส่วนต่าง ๆของร่า งกา ยในการเคลื่อนไหว

6. สอนให้ลูกรักการอ่ า น

การอ่ า นถือเป็นการสร้างความฉลาดที่ดีที่สุด คุณพ่อคุณแม่ควรหาหนังสือดีๆ มาอ่ า นให้ลูกฟังเป็นประจำหรืออ่ า นเป็นตัวอย่าง นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้

ลูกได้เลือกหนังสือที่ชอบเองด้วย พย าย ามอย่าบังคับลูกหรือสร้างข้อจำกัดในการอ่ า นของลูกมากเกินไป

7. พาลูกไปออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย ช่วยให้เ ลื อ ด เกิดการหมุนเวียนไปเลี้ยงสม อ งได้ดี เมื่อสม อ งได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ ความเร็วในการคิดวิเคราะห์ และกระบวนคิด

อย่างมีเหตุผลของลูกจะได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ให้กับลูกอีกด้วย

8. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้ลูก

สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านสม อ งที่ดีขึ้นได้ ทั้งสภาพแวดล้อมที่บ้านและที่โรงเรียน อีกทั้งคุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูก

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดโลกทัศน์ของลูก ไม่จำกัดหรือปิดกั้นพัฒนาการเด็กด้วยคำว่า “อย่าทำ”

9. อ าห า รบำรุงสม อ ง

ลูกควรได้รับส า รอ าห า รครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน และไม่ควรข้ามอ าห า รมื้อใดมื้อหนึ่งไป รวมถึงลูกควรได้รับส า ร

อ าห า รสำคัญที่จำเป็นต่อการทำงานของสม อ ง เช่น ดีเอชเอ และโอเมก้า เพื่อช่วยให้การทำงานของสม อ งเป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

10. เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน ทุกเพศทุกวัย ต่างใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกแอพพลิเคชั่นหรือวิดิโอที่เป็นประโยชน์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรให้ลูกใช้เทคโนโลยีเท่าที่จำเป็นไม่มากจนเกินไป

ขอบคุณที่มา : p a r e n t s o n e

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…