Home ข้อคิด 10 สิ่งพ่อแม่ ควรทำเป็นแบบอย่างให้ลูกๆ ได้เห็น

10 สิ่งพ่อแม่ ควรทำเป็นแบบอย่างให้ลูกๆ ได้เห็น

11 second read
0
0

1. การปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความสุภาพ

การถือหลักว่ามนุษย์ทุกคนควรปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพ ไม่ว่าคนคนนั้น จะทำงานอะไร มี เชื้ อ ช าติ อะไร ทำงานแบบไหน ก็ควรได้รับการปฏิบัติด้วยความสุภาพอย่างเท่าเทียมกัน

โดยคุณพ่อคุณแม่ สามารถทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นเป็น แบบอย่างที่ดี แบบง่าย ๆ ในการพูดคุยกับพนักงานเสริฟ พนักงาน รั ก ษ า ความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น

อย่างสุภาพ ลูกก็จะเข้าใจในหลักการนี้ได้อย่างง่ายดาย

2. รู้จักยอมรับผิด รู้จักขอโทษ และ พย าย ามปรับปรุงทำสิ่งที่ถูกต้อง

ผู้ใหญ่ก็ผิดพลาดได้เราไม่ควรมองว่า ลูกอายุน้อย กว่าไม่จำเป็นต้องขอโทษลูก หรือการหาข้ออ้างในการกระทำผิดของตน จึงไม่ต้องขอโทษ เพียงเพราะกลัวการทำผิดต่อหน้าลูก

เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยค่ะการขอโทษ นอกจากจะทำให้ลูกรับรู้ว่าการขอโทษไม่ใช่สิ่งที่น่าอาย แต่เป็นสิ่งที่ควรภูมิใจต่อการยอมรับ รับผิดชอบ และปรับปรุงตนเองต่อไปและยังทำให้ลูก

ได้รู้ว่า การทำผิดพลาดไม่ใช่จุดจบของชีวิตอีกด้วย

3. รั ก ษ า สัจจะและสัญญา

ไม่ว่าพ่อแม่จะสัญญาสิ่งใดไว้ กับลูกก็ตาม ควรทำตามสัญญา ที่ให้ไว้เสมอ แม้ว่าสิ่ง ๆ นั้นจะย ากแค่ไหนก็ตาม (ดังนั้นจึงไม่ควรให้ความหวัง กับลูกโดยการสัญญาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้)

การ รั ก ษ า สัญญานี้ นอกจากจะทำให้ลูกมั่นใจ ในตัวพ่อแม่ว่าจะไม่ โ ก ห ก หรือไม่ทำในสิ่งที่สัญญาไว้แน่นอน ยังสอนให้ลูกรู้จักรั ก ษ า คำพูดของตนและจะพย าย าม ทำสิ่งที่

ตนได้สัญญาไว้จนสำเร็จ

4. แสดงความรักต่อครอบครัว

แม้ในสังคมไทยที่ไม่นิยม แสดงความรักต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการกอด การหอมเพราะกลัวว่า ลูกจะไม่เคารพ แต่การแสดงความรักต่อกันทั้งการแสดงความรักระหว่างคุณพ่อและคุณแม่

และการแสดงความรักต่อลูกนอกจากจะทำให้ความสัมพันธ์ ในครอบครัวแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ยังช่วยปลูกฝังความคิดที่ดีในการกระทำ ต่อสถาบันครอบครัวของตนในอนาคตอีกด้วย

5. ทำกิจกรรมร่วมกัน

แม้ว่าคุณพ่อและคุณแม่ อาจจะมีสิ่งที่สนใจ และงานอดิเรกที่แตกต่างกัน ก็ควรหาสิ่งที่สนใจคล้ายกันเพื่อหากิจกรรม ที่ทำร่วมกันในครอบครัวได้เช่น การออกกำลังกายร่วมกันการไปดูหนัง

ฟังเพลงที่ชอบด้วยกัน สิ่ง ๆ นี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อชีวิตคู่เท่านั้นแต่ยังมีผลต่อลูกๆ ด้วย เพราะจะทำให้ลูกรู้ว่า การ แ ช ร์ ความสุขร่วมกันกับคนที่ตัวเองรักนั้น

ช่วย รั ก ษ า ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้

6. เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ในชีวิตคู่ ไม่มีคู่รักคู่ไหนที่มีความคิดเห็น ที่ตรงกันในทุก ๆ เรื่อง แน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องที่แตกต่างและขัดแย้งกันอยู่บ้าง แต่ไม่ว่าจะขัดแยังกันแค่ไหน ก็ควรเคารพความคิดเห็นของ

กันและกัน ไม่ควรเอาชนะคะคานกันให้ได้ ควรหาจุดที่อยู่ตรงกลางเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขนอกจากการเคารพความคิดเห็น ซึ่งกันและกันแล้ว การเคารพความ

คิดเห็นของลูกก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน อย่าเห็นว่าลูกเป็นเด็ก ความคิดความ อ่ า น อย่างไรก็ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่ จึงไม่นำความคิดเห็นของลูกมาประกอบการตัดสินใจใด ๆ ก็ตามในครอบครัว

อย่าลืมว่าความคิดของลูกแม้จะไม่ได้ดีเท่าผู้ใหญ่ แต่ก็เป็นความคิดที่อยู่ในมุมมองของเด็ก ซึ่งอาจเป็นความคิดที่ผู้ใหญ่ อย่างเรา ๆ คาดไม่ถึงก็เป็นได้ การรับฟังและเคารพความคิดของ

ลูกนั้นจะช่วยสร้างให้ลูกมีความมั่นใจในการแสดงออกถึงความคิดความ อ่ า น ของตนเองได้ในอนาคตอีกด้วย เพราะลูกจะรับรู้ว่าเมื่อลูก แสดงความคิดอะไรก็ตาม จะมีพ่อแม่คอยรับฟังเสมอ

7. กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ

การทำสิ่ง ๆ เดิมทุกวัน เพราะสิ่งนั้นสบายกว่า ปลอดภัยกว่า วุ่นวายน้อยกว่า อาจทำให้เกิดความรู้สึกซ้ำซากจำเจและ บั่ น ท อ น ความ อ ย า ก ลองในการทำสิ่งใหม่ ๆพ่อแม่ควรเป็น

ตัวอย่างที่ดี ในการพบปะผู้คนใหม่ ๆ ประสบการณ์ในกิจกรรมใหม่ ๆ และ อ ย า ก ทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จ ความล้มเหลวและวิธีการเอาชนะสิ่งที่เคยกลัวล้วนแต่เป็น

สาระสำคัญที่ทำให้ลูกได้เติบโตและเรียนรู้ในอนาคต

8. ทำตามกฎระเบียบ และความรับผิดชอบ

ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็ก หรือสังคมขนาดใหญ่ ก็ล้วนมีกฏระเบียบแทบทั้งสิ้น แม้แต่ในโรงเรียนอนุบาลยังมีกฏระเบียบให้ปฏิบัติตาม การทำตามกฏระเบียบในสังคมและการ

ทำสิ่งที่ตนรับผิดชอบ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็น จะช่วยสอนลูกให้รู้จักเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นตัวอย่างง่าย ๆ ในการเคารพกฏระเบียบ เช่น การเข้าคิวต่าง ๆ หากคุณพ่อคุณแม่แทรงคิว

ให้ลูกเห็น โดยคิดว่าเป็นเรื่องนิดหน่อย ใคร ๆ ก็ทำกัน สิ่งนี้จะทำให้ลูกซึมซับว่าเป็นสิ่งที่ถูก ใคร ๆ ก็ทำกันซึ่งสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานในการทำผิดกฏระเบียบที่ ร้ า ย แ ร ง ยิ่งขึ้นไปอีกได้

นอกจากการเป็นตัวอย่าง ในการเคารพกฏระเบียบ ในสังคมแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรสร้างกฏระเบียบภายในบ้าน และแยกหน้าที่ในการรับผิดชอบ ในการดูแลบ้านไว้ให้ลูกด้วยเช่น เมื่อ

กินข้าวเสร็จแล้วจะต้องนำจานไปเก็บเสมอ เมื่อใช้หรือเล่นสิ่งของที่อยู่ในบ้านเสร็จแล้วควรเก็บให้เข้าที่ เป็นต้นและควรมอบหมายหน้าที่ในการทำงานบ้าน ตามอายุของลูก เช่น หน้าที่

เก็บของเล่น หน้าที่ล้างจาน หน้าที่ทำความสะอาดห้อง เป็นต้นการสร้างกฏระเบียบ และความรับผิดชอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ตั้งแต่ในบ้าน จะช่วยทำให้ลูกเห็นภาพรวมในการปฏิบัติตามกฏ

ระเบียบของสังคมใหญ่ ๆ ได้ง่ายขึ้น

9. รู้จักกาละเทศะ

การทำให้ลูกเห็นถึงความแตกต่างในการแสดงออก ทั้งการพูดจา การแต่งตัว การกระทำกับผู้ใหญ่ เพื่อนและบุคคลอื่น ๆจะทำให้ลูกได้รับรู้ว่าควรแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ที่มี

อายุมากกว่าควรแต่งตัวให้ถูกกับสถานที่เพื่อเคารพสถานที่นั้น ๆ เป็นสิ่งที่ควรกระทำ

10. รั ก ษ า ความสะอาด

การ รั ก ษ า ความสะอาด เป็นพื้นฐาน ที่ควรปฏิบัติตั้งแต่ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการ รั ก ษ า ความสะอาด ร่ า ง ก า ยการ รั ก ษ า ความสะอาดบ้านการทาน อ า ห า ร อย่างถูก สุ ข

อ น า มั ย จะช่วยปลูกฝังให้ลูกรู้จักวางตัวในสังคมได้อย่างถูกต้อง

ขอขอบพระคุณที่มา : a m a r i n b a b y a n d k i d s

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…