Home Uncategorized 10 เทคนิค สอนลูกให้เป็น “เถ้าแก่”

10 เทคนิค สอนลูกให้เป็น “เถ้าแก่”

2 second read
0
0

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการห้องแถว หรือ เจ้าของอาณาจักรธุรกิจใหญ่ ตัวที่หวังส่งไม้ต่อให้กับลูกหลาน หรือเป็นเพียงมนุษย์เงิ นเดือนที่หาเช้ากินค่ำ ก็สามารถปั้นลูกน้อยให้เติบโตโดยเปี่ยมไปด้วย จิตวิญญาณของเถ้าแก่ (Entrepreneurial Spirit)มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้ า เ สี่ ยง

เพื่อไขว้คว้าโอกาสที่จะสร้างธุ ร กิ จของตัวเองได้ไม่ต่างกัน ที่สำคัญเพื่อบร ร ลุ ความตั้งใจนี้เพียงแค่นำ 10 เทคนิคง่ายๆแต่เห็นผลนี้ไปลองทำดูก็พอแล้ว

1.คุณคือต้นแบบที่ดีที่สุด

โรงเรียนแห่งแรกของเด็กทุกคน คือ บ้าน เพราะฉะนั้น ถ้าคุณ อย ากปั้นให้เขาเป็นแบบไหน ลองสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนั้น เพื่อเกื้อหนุนให้เขาดูยกตัวอย่าง ถ้าคุณ อย าก ให้ลูกเติบโตไปเป็นคนที่ขยันทำงาน คุณก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกดูว่าคุณเองขยันทำงานขนาดไหน

หรือหาก อย าก ฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้ คุณอาจพาเขาไปด้วย เวลาที่คุณเข้าร่วมในการทำงานจิตอาสา เป็นต้น

2.สอนให้ลูกใช้ชีวิตอย่างมีเป้ าหมาย

แม้แต่ทารกน้อย ยังรู้จักตั้งเป้ าหมาย และอาศัยการร้องไห้เพื่อบอกให้พ่อแม่รู้ว่า กำลังหิว, ไม่สบายตัว หรือต้องการให้คนอุ้ม เพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องอดใจรอ ให้ลูกค่อยๆค้นหาเป้ าหมายให้กับชีวิต แต่ควรส่งเสริมให้ลูกรู้จักกำหนดจุดหมายในชีวิตและก้าวไปให้ถึง

เพราะสุดท้ายไม่ว่าเขาจะไปถึงหรือไม่ อย่างน้อยระหว่างทางเขาจะได้เรียนรู้ ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆฝึกการแก้ปัญหา ความอ ด ท น ฝึกความเชื่อมั่น และรู้จักเคารพในตัวเองตั้งแต่เด็กเพราะสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นคุณสมบัติที่พึงมีของผู้ที่ฝัน อย าก ทำธุรกิจ

3.ฝึกนิสั ยการเป็นผู้ฟังที่ดี

สำหรับเด็ก การรับบทผู้ฟังอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่เชื่อเถอะว่ายิ่งฟังมากเท่าไหร่ ยิ่งเปิดโอกาสให้ตัวเอง ได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น ไม่เช่นนั้นการฟังคงไม่จัดว่า เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำที่ดี

4.สอนให้ลูกเป็นคนไม่ยอมแพ้

เราทุกคนล้วนต้องเคยลิ้มรสความสำ เร็ จและความล้ มเห ล วมาแล้วทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นคุณต้องสอนให้ลูกรู้ว่าคนเราจะชนะหรือแพ้กี่ครั้งไม่สำคัญ เพียงแต่เมื่อล้ มแล้วต้องจดจำบทเรียนจากความผิ ดพล า ดและอย่าทำผิดซ้ำ

5.ปล่อยให้เขานิย ามความสำเร็จของตัวเอง

ในฐานะพ่อแม่คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเป้ าหมาย หรือเส้นทางให้ลูกเดิน เพียงแต่คอยเป็นกองหนุนและช่วยเหลือ ให้เขาไปถึงจุดหมายก็เพียงพอแล้ว

6.สอนให้เขาทำงานที่รัก

“แพชชั่น” สามารถเปลี่ย นงานที่หลายคนอาจมองว่าเห น็ ดเหนื่อ ย และน่าเบื่ อให้เป็นความสนุกและความสุขได้ หน้าที่ของคุณคือ ช่วยลูกตามหาแพชชั่นในงานที่เขารักให้เจอ และส่งเสริมให้เขามีทักษะพร้อมจะโลดแล่นในเส้นทางที่เลือก

7.ฝึกให้ลูกเป็นนักสื่อสารที่ดี

หนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือ มีทักษะการสื่อสารที่ดี เพราะฉะนั้นคุณควรปลูกฝังทั ก ษ ะนี้ให้กับเขา ควบคู่ไปกับการสอนให้ลูกตระหนักถึงอานุภาพของคำพูด ก่อนพูดต้องคิดให้ถี่ถ้วนเช่นเดียวกับการให้คำมั่นสัญญา เมื่อได้ให้สั จ จ ะออกไปแล้ว จะคืนคำไม่ได้

8.สอนให้ลูกรู้จักการทำงานเป็นทีม

ในโลกธุรกิจ ไม่มีตัวอย่างความสำ เ ร็ จไหน เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแ ร งของคนเพียงคนเดียว หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย

9.สอนให้ลูกเป็นคนดี

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่น่าย กย่อ ง คือ ขยัน จริงใจ ซื่อสัตย์ ทำตัวน่านับถือ และ จิตใจดี เพราะฉะนั้นถ้าหวังจะให้ลูกโลดแล่นในโลกธุรกิจได้ อย่ างเต็มภาคภูมิ สง่าผ่าเผยคุณต้องปลูกฝังและเป็นตัวอย่างให้เขา

10.ปล่อยให้เขาได้ทบทวนตัวเองบ้าง

ในฐานะพ่อแม่ หากคุณได้ทำในสิ่งที่ควรทำ ที่กล่าวมาครบถ้วนทุกข้อแล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณต้องถอยออกมา เพื่อเปิดช่องว่างให้ลูกน้อยได้ทบทวนตัวเองว่า สิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการหรือยัง ซึ่งในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้คุณควรปล่อยให้เขาได้ เป็นอิส ร ะในการคิดท บท ว น เพื่อหาคำตอบที่คิดว่าใช่ที่สุดสำหรับตัวเองจริงๆ

ขอบคุณที่มา : inc-asean

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In Uncategorized

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…