Home ข้อคิด 11 ลักษณะ การมีบุคลิกภาพที่ทำให้ชีวิต..ประสบความสำเร็จ

11 ลักษณะ การมีบุคลิกภาพที่ทำให้ชีวิต..ประสบความสำเร็จ

5 second read
0
0

บุคลิกภาพที่ดีมีความสำคัญมาก สามารถก่อให้เกิดความสำเร็จได้ในทุกๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นในการทำงานในอาชีพต่างๆ การใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนหนังสือ การศึกษาหาความรู้ เรียกได้ว่าใช้กับทุกเรื่อง

เราจึงควรมาสร้างบุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพที่ทำให้ ชีวิตประสบความสำเร็จให้กับตนเองกันดีกว่า ซึ่งก็มีอยู่หลายประการดังจะได้กล่าวต่อไปดังนี้

1.หน้าตา ยิ้มแย้มแจ่มใส

ใครเห็น ก็บอกว่าอัธย าศัยดี น่าคบหาสมาคมด้วย ตรงกันข้ามฝีหน้าออกมาแบบบุญบอกไม่รับ ก็จบกันตั้งแต่แรกเห็นแล้ว ถ้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับก็ไม่มีใครอย ากเดินผ่านเข้ามาให้บริการ ทำงานด้านนี้ไม่ก้าวหน้าอย่างแน่

ถ้าเป็นผู้บริหารก็เรียกว่าเชาว์อารมณ์ค่อนข้างแ ย่ ทำให้เสียบุคลิกภาพ ลูกน้องเห็นก็ไม่อย ากเข้าใกล้ พ าล ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน ดังนั้นเพื่อธุรกิจที่ก้าวไกล สิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องมีก็คือใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา

เพราะอย่างไรก็คงไม่มีใครอย ากใช้บริการหรือทำงานร่วมกับคนที่เอาแต่เคร่งเครี ย ด และใช้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาหรอกจริงไหม

2.การแต่งกาย

นี่ทำสิ่งที่จะปรากฏให้ผู้อื่นเห็น ตั้งแต่แรกพบ ที่จะทำให้ผู้อื่นประทับใจอย่างมากได้ ถ้าแต่งกายอย่างดี ถูกกาลเทศะ มีความสะอาดเรียบร้อยดูดีไปหมดเรียกว่าเนี้ยบเลยทีเดียว ถ้าไปสมัครงานเราแต่งกายไม่เรียบร้อย

คนที่จะสัมภาษณ์งานเราจะตำ ห นิ ในใจว่ามาสมัครยังไม่เคารพสถานที่เลย ถ้ารับเข้ามาทำงานแล้วคงไปกันใหญ่ บริษัทนั้นไม่รับแน่นอน ถ้าแต่งกายเรียบร้อยดีก็จะมีโอกาสมากกว่า เพราะฉะนั้นแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานทำ

หรือทำงานเป็นพนักงานต้อนรับ พนักงานบริษัท ผู้บริหารอยู่แล้ว ก็ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย อย่าลืมว่าการแต่งกายที่เรียบร้อยจะทำให้คุณมีชัยไปกว่าครึ่งเลยทีเดียว

3.ความรู้

เป็นสิ่งที่ทำให้เราดูดี ช่วยเสริมในเรื่องบุคลิก อย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้ที่ได้เข้ามาพูดคุยกับเรา ก็มีความรู้สึกว่าคุยกับคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่น่า เ สื่ อ ม ใส ทำงานอาชีพใดก็จะมีความก้าวหน้าเพราะมีความรู้ความสามารถมากกว่าผู้อื่น

และความรู้จะทำให้เรามีความมั่นใจ ในการทำสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ใส่ใจไฝ่หาความรู้ นอกจากนี้การมีความรู้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกด้วย เพราะผู้ที่มีความรู้ จะสามารถบริหารจัดการงานได้ดีกว่าผู้ที่ขาดความรู้นั่นเอง

4.การสื่อส าร พูดคุย

เป็นการสัมผัส บุคลิกภาพในความมีมารย าทสำหรับการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่การพูดคุยให้เป็นไปด้วยดี ทั้งระดับน้ำเสียง พูดมีส าร ะ พูดแบบเป็นกันเอง หรือการพูดคุยล้อเล่น ก็ตามสถานการณ์ที่แตกต่างการไม่ใช่จะพูดอย่างเดียวโดยไม่ให้จังหวะผู้อื่นพูดบ้าง และเราเป็นคนฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้าง

5.ความมั่นใจในตนเอง

จะทำให้มีบุคลิกที่เป็นผู้นำได้ดีกว่า ผู้ที่ไม่มีความมั่นใจในตนเอง ความมั่นใจส่งผลให้มีความสำเร็จในด้านต่างๆ ความมั่นใจทำให้บุคลิกภาพของเราดูนำ เ ก ร ง ข า ม ดูเป็นคนน่าเชื่อถือ

และยังสามารถประสบความสำเร็จ ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นอีกด้วย เพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมความมั่นใจให้กับตนเอง เพื่อการก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานกันด้วย

6.มองโลกในแง่ดี คิดแต่ด้านบวก

เป็นบุคลิกที่ผู้อื่นชื่นชอบ อย ากเข้ามาปรึกษา เพราะจะได้รับคำตอบ ที่เป็นในแง่บวกอยู่ตลอดสามารถนำความคิดแก้ปัญหาได้ดี ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ าย คิดแต่ด้านลบ จะทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเพราะในจิตใจมีแต่คิดด้านลบ

7.อ่อนน้อมถ่อมตน

เป็นบุคลิกที่สังคม ไทยส่วนใหญ่ให้การยอมรับ ยิ่งถ้าเป็นผู้น้อยด้วยแล้วต้อง มีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่ ผลก็คือจะได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ เป็นผลให้ได้รับความ อุ ป ก า ร ะ และผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือเมื่อเราเดือดร้อน

8.มีศีลธรรม

นำความ เ ห ลื่ อ ม ใ ส ศรัทธามาสู่ผู้ที่มีศีลธรรมประจำใจ ผู้ใดที่ได้เข้ามาสัมผัสกับเรา จะมีความไว้อกไว้ใจ เพราะศีลธรรม บ่งบอกถึงว่าเราเป็นผู้มีธรรมะเป็นที่ตั้ง น่านับถือ

9.สุขภ าพ

การมีสุขภ าพร่ างก ายที่ดี จะเป็นพื้นฐาน สามารถทำอะไรในการดำรงชีวิตอย่างมั่นใจ ส่งผลให้จิตใจแจ่มใส ทำให้มีบุคลิกภาพที่ดูดี ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

10.การพักผ่ อ น

จะทำให้ร่ างก าย ของเราดูไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่เคร่งเครี ย ด ถ้าพักผ่ อ น พอเพียงจะส่งผลต่อสุขภ าพโดยตรง ทำให้ร่ างก ายแข็งแรง ทำหน้าที่การงานได้ต่อไป เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ทำงานจนลืมที่จะพักผ่ อ น กันด้วยล่ะ

ยิ่งพักผ่ อ น อย่างเพียงพอมากเท่าไหร่ คุณก็จะมีโอกาสในการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากเท่านั้น

11.ครอบครัว

แบ่งเวลาให้ครอบครัว เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจละเลย เพราะครอบครัวมีส่วนช่วยเสริมในเรื่องบุคลิกภาพในด้านจิตวิทย าอย่างมาก ครอบครัวเหมือนเป็นทุกอย่าง ทั้งกำลังใจเมื่อหมดหวังเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุด

ช่วยแก้ปัญหาที่คนอื่นไม่รู้ ครอบครัวจึงเป็นพลั ง สำคัญต่อชีวิตและบุคลิกภาพของเรา

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คือสิ่งสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพของท่านให้ดูดี ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง ท่านควรปฏิบัติตามที่กล่าวมาให้ได้ทุกข้อ หรือทำให้ได้มากที่สุดเพื่อความสำเร็จของตัวท่านเอง

และเป็นการไม่อย่างเลยที่ท่านจะปฏิบัติตาม เพราะผู้ที่ประสบความสำเร็จทุกคนส่วนใหญ่ จะปฏิบัติตามที่กล่าวมาไว้อย่างครบถ้วน

ขอบคุณที่มา m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By daideeji
Load More In ข้อคิด

Check Also

ผู้ชาย 14 ประเภทที่ไม่ควรเอามาเป็นสามี

เช็คเลย ผู้ชายที่คุณหมายตาอยู่ในขณะนี้ มีนิสัยแบบนี้อยู่หรือไม่ ถ้ามีผู้หญิงอย่างเราๆ ก็คว…