Home ข้อคิด 20 แนวคิด สร้างฐานะแบบเศรษฐี เพื่อความมั่นคงในชีวิต

20 แนวคิด สร้างฐานะแบบเศรษฐี เพื่อความมั่นคงในชีวิต

2 second read
0
0

1. เมื่อถึงวัยทำงาน ใครเก็บเงินก่อน รวยเร็วกว่า และสิ่งสำคัญ ที่ต้องจำไว้ คือ “ชีวิตที่ไม่มีหนี้ คือชีวิตที่ประเสริฐที่สุด” แน่นอนว่าการเก็บเงิน เป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่ความร่ำรวยได้ แต่ชีวิตที่ปราศจากหนี้สิน ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้เราสบายใจในการ ใช้ชีวิตมากกว่าคนที่ต้องทำงานหาเงินมาใช้หนี้ในแต่ละวัน มันเหนื่อยมากนะ

2. เลือกคู่ชีวิต จงคิดให้ดีๆ อย่ าดูแต่ข้อดีของเขา แต่ต้องดูด้วยว่าเราสามารถรับข้อเสี ยของเขาได้มากแค่ไหน การมองแต่ข้อดีของเขา จะทำให้เรายอมรับข้อเสี ยของเขาไม่ได้ เมื่อเวลานานไป สุดท้ายก็ต้องไปกันคนละทาง ดังนั้นควรศึกษาข้อเสี ยของกันก่อน ว่ายอมรับได้ไหม

3. การมีแฟน หรือสามีภรรย ายังเลิกกันได้ แต่ความเป็นพ่อแม่ลูกนั้นเลิกกันไม่ได้ เพราะฉะนั้น ควรดูแลพวกเขาให้ดีๆ เราไม่ได้มีเวลาที่จะอยู่กับพ่อแม่ได้ทั้งชีวิต และพ่อแม่ก็ไม่สามารถรอเราได้ทั้งชีวิต เมื่อมีโอกาสได้อยู่กับท่าน จงรีบทำ

4. อย่ าเป็นศัต รูกับใครก็ตามบนโลกใบนี้ เพราะคุณจะไม่มีทางรู้ว่าวันหนึ่ง เขาอาจจะยิ่งใหญ่มาก จนกลับมาทำร้า ยคุณก็เป็นได้ อย่ าสร้างศัต รูไว้จะดีที่สุด เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้า คนเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในด้านใดบ้าง การมีมิตรภาพที่ดีให้กันน่าจะดีที่สุด

5. คอนเน็คชั่นหรือสายสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ต่อให้เก่งแค่ ไหน ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้ แน่นอนว่าการอยู่ในสังคม ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นการทำตัวให้เป็นที่รักกับทุกคน จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และผู้อื่นพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลา แม้ในวันที่เราล้มลง

6. ควรมีงานทำมากกว่า 1 งาน เพราะความมั่นคงไม่เคยมีบนโลกใบนี้ เราอาจจะคิดว่า งานประจำที่เราทำอยู่นั้นมันมั่นคงที่สุดแล้ว แต่ใครจะรู้อนา ค ต หากเขา ไ ล่เราออก หรือบริษัทปิดตัวลงกระทันหัน ดังนั้นควรหารายได้หลายๆทางที่ไม่กระทบกับงานหลัก เพื่อที่อย่ างน้อยเราก็มีรายได้สำรองจากงานอื่น หากวันหนึ่งงานหลักไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราแล้ว

7. หาเป้ าหมายในชีวิตให้เจอ โดยเร็วที่สุด เพราะมันจะเป็นเครื่องนำทางของคุณ ไปตลอดชีวิตหากใครเจอทางของตัวเองเร็ว ก็เหมือนได้เริ่มต้นทางของตัวเองได้เร็วกว่าคนอื่น ดังนั้น ยิ่งหาเจอเร็วก็จะยิ่งมีเวลาได้ทำตามเป้ าหมายชีวิตตัวเองได้มากขึ้น

8. ซื้อบ้านก่อน ที่จะซื้อรถ เพราะบ้านมีแต่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รถมีแต่มูลค่าลดลง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า รถ=ลด ซึ่งก็เป็นความจริง เพราะรถ เมื่อซื้อมาจะมีแต่ร า ยจ่ า ย ทั้งค่าซ่อมบำรุงรักษา เสียภาษี น้ำมันรถ และอื่นๆ แต่ในทางกลับกัน หากคุณสามารถใช้รถมาช่วยเพิ่มร า ยได้ให้กับคุณได้มากขึ้น นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

9. ดอกเบี้ยบ้านนั้นมหาโห ดมาก รีบใช้ให้หมดโดยเร็วพลัน ก่อนที่จะแ ก่ แล้วผ่อนไม่ไหว นั่นเป็นเพราะว่ายิ่งอายุมากก็ยิ่งมีโอกาสน้อยลง ที่จะทำงาน และสร้างรายได้ดังนั้นตอนยังหนุ่มยังสาว มีเรี่ยวแรงให้รีบทำงานและใช้หนี้ให้หมดโดยเร็วซะ

10. การเก็บเงินเป็นแค่บันไดขั้นแรกสู่ความร่ำรวย แต่ขั้นต่อมา คือต้องรู้จักลงทุ น เพราะการลงทุ นที่ถูกต้องจะช่วยให้เราร ว ยได้เร็ว และปล่อยให้เงินทำงาน เก็บอย่ างเดียวไม่มีทางร ว ยได้แน่นอน ถึงร ว ยก็คงใช้เวลานาน

11. อย่ าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้ แค่อย่ างเดียว เพราะความสามารถ ของคนเรา มีมากกว่า 1 เสมอ นั่นเป็นเพราะคนเราไม่ได้เกิดมา เพื่อทำอย่ างใดอย่ างหนึ่ง แต่ทำหลายๆอย่ างที่เราต้องการจะทำ และอย ากจะเป็นให้ดีที่สุด

12. เมื่อมีโอกาสใดก็ตามเข้ามาจงอย่ าปฏิเสธ ถึงจะล้ มเห ล วแต่มันก็คือประสบการณ์ เพราะโอกาสไม่ได้มีเข้ามาให้เลือกได้บ่อยๆ อย่ าปล่อยโอกาสให้ห า ยไปโดยเปล่ าประโยชน์

13. ก่อร่างสร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด ในขณะที่คุณยังมีกำลัง เพราะ การดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ฝ่าฟั น อุปสรรคในช่วงอายุมาก ไม่ใช่เรื่องสนุก ยิ่งอายุมากเรี่ยวแรงก็ถ ดถอ ย ดังนั้นควรทำซะ ตอนที่ยังมีแรงสู้

14. ความสำเร็จที่มากมายแค่ไหน ก็ไม่สามารถทดแทนความล้มเหลวของครอบครัวได้ ครอบครัวเป็นเหมือนกำลังใจสำคัญ ที่จะผลักดันให้คนในนั้นมีพลัง และสู้กับเป้ าหมายชีวิต ดังนั้นควรรักษาครอบครัวให้มีแต่ความสุข

15. ลองหาเวลาอยู่ว่างๆ ไม่ต้องทำอะไรเลยดูบ้าง อย่ าแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวและอีกอย่ าง งานก็ไม่ใช่ทุกอย่ างของชีวิต ควรหาเวลาให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อน โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรดูบ้าง

16. สุ ข ภ า พ เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่ง โปรดถนอมตัวเองให้มาก เมื่อยังเป็นวัยรุ่น อย่ าใช้ชีวิตให้หนักเกินไป ตามที่โบ ร า ณว่าไว้ การไม่มีโร ค เป็นลาภอันประเสริฐ อย่ ามัวแต่ทำงาน เพื่อหาเงินมาไว้ รักษาตัวย ามแก่

17. ไม่ต้องตั้งใจเรียนให้มากจนเกินไป เพราะในชีวิตจริงเขาวัดกันที่ผลงานไม่ใช่ที่เกรด ซึ่งไม่ได้บอกว่า ไม่ต้องตั้งใจเรียน เพียงแต่อย ากให้เรียนแบบสนุก อย่ าไปเคร่งเค รี ย ดกับมันมากจนเกินไป เพราะ สุดท้ายแล้ว คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ได้วัดจากการเรียนเพียงอย่ างเดียว

แต่คือคนที่รักษาส ม ดุ ลชีวิตในทุกๆด้านได้เป็นอย่ างดี ไม่ว่าจะเป็นด้าน ครอบครัว หน้าที่การงาน การเงิ น สุขภาพ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

18. การทำกิจก ร ร มในรั้วมหาวิทย าลัย นั้นสำคัญมากพอๆกับการคร่ำเค ร่ งหน้าตำราเรียน เพราะเราจะได้ทำความรู้จักกับคนได้มาก เป็นการสร้างคอนเน็กชั่นในอ น า ค ต

19. เลือกงานที่เราชอบนั้นใช่ แต่อย่ าลืมด้วยว่า อาชีพนั้นสามารถเลี้ยงดูตัวเราได้จริงหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ก็อย่ าหลอ กตัวเอง เพราะในโลกความเป็นจริง มันไม่เหมือนที่คิดไว้ ทุกอย่ างต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยเสมอ

2o. ออกเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มสาว เพราะเมื่อมีครอบครัว การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่ ง ย าก กว่าเดิม ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้มีห่วงมาก ถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะรีบไป เพราะถ้าถึงวัยสร้างครอบครัวแล้ว การจะไปไหนแต่ละครั้ง จะเป็นเรื่องใหญ่มาก

ขอบคุณที่มา : sales100million

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…