Home ข้อคิด 4 วิธี ปลดหนี้ให้หมดเร็ว ใครๆก็ทำได้

4 วิธี ปลดหนี้ให้หมดเร็ว ใครๆก็ทำได้

5 second read
0
0

1. ชำระ อันที่ดอ ก แพงสุด เป็นอันดับแรก

เมื่อเรารู้แล้วว่า เรามีรายการห นี้อยู่กี่อัน และกำหนดชำระตอนไหน ให้ไล่เรียงชำระจากห นี้

ที่มี ดอ ก แพงที่สุดก่อน เพร าะถ้าไม่ทยอยชำร ะจากห นี้ก้อนนี้เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ ดอ ก เบี้ ย

ก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไง ทีนี้การจะเคลียร์ห นี้ให้หมด ก็จะยิ่งย ากไปเรื่อยๆ แต่ถ้าห นี้แต่ละก้อน

มี ดอ ก เบี้ ยในอัตราที่พอ ๆ กัน ให้เลือกชำระ ก้อนที่มียอดเงินน้อย ๆ เพื่อจะลดจำนวนเจ้าหนี้ลงไง

2. สำร วจดูว่า ห นี้สินที่มี มากแค่ไหน

ต้องเริ่มจากสำร วจห นี้ ที่มีก่อน โดยแจกแจงหนี้ทั้งหมด ที่มีออกมาพร้อมกับรายละเอี ยดการชำระด้วย

เพราะว่าเราจะได้เห็น ว่าเราเป็นห นี้อยู่ทั้งหมดแค่ไหนมีเจ้าห นี้อยู่เท่าไหร่ ต้องชำระอะไรก่อน หรือหลัง

รวมถึงอ่ านรายละเอียดให้เข้าใจด้วยยิ่งในส่วนของกรณี เกิดผิ ดนัดชำร ะ อาจต้องมีค่าปรั บมีเงื่อนไขเพิ่ม

ยังไงเพื่อที่จะได้นำข้อมู ลพวกนี้ มาช่วยบริหารจัดการให้มีประสิทธิ ภ า พไงล่ะ

3. สำร วจพฤติกร ร ม และลดค่าใช้จ่ายที่เกินตัว

ให้สำร วจพฤติกร ร มการใช้จ่ายของตัวเองด้วยนะ เพ ร าะแม้จะรู้ว่าเป็นห นี้แค่ไหนแต่หากยังใช้จ่ายเท่าเดิม

แบบเดิมไปตลอด แทนที่จะใช้ห นี้เก่าหม ด กลับจะมีห นี้ใหม่เพิ่มดังนั้น ลดรายจ่ายส่วนเกิน ที่ไม่จำเป็น

ลองแบ่ งสัดส่วน ออกเป็นสามส่วนคือ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ดังต่อไปนี้อดีต ห นี้สินในอดีตให้แบ่ งเงิน 50 % ของรายได้

ไว้ใช้ห นี้ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเพื่อการดำรงชีวิต ให้แบ่ งไว้ 40อนาคต เงินที่แบ่ งไว้สร้างความมั่งคั่ง ให้แบ่ งไว้ 10

4. ห ารายได้ทางอื่น ควบคู่ไปด้วย

เพราะการหารายได้อื่น ๆ เพิ่ม ก็จะช่วยให้เราปลดห นี้ได้ไว้ขึ้น อาจทำง านฟ รีแลนซ์ในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ก็ได้

ไม่ก็ช่วงหลังเลิ กงานก็ได้ บางทีมันก็สามารถมีรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ พอรวม ๆ กันอาจช่วยให้

ชำระห นี้หมดเร็วขึ้นเทคนิคเบื้องต้นที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าการจะเคลียร์ห นี้สินที่มีอยู่มันไม่ย ากอย่ างที่คิด

และไม่ง่ายเกินไปด้วย อาจจะต้องใช้ความอ ดท นสักหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่า มันจะเป็นไปไม่ได้เลยซะทีเดียว หากเราสามารถชำร ะ หนี้

ที่มีอยู่ได้หมดแล้ว ต่อไปที่ต้องโฟกัสคือ การสร้างวินัย ในการออมฝึกบริหารรายได้ ให้ดีเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นห นี้ ซ้ำอีกในอ น า ค ตภายหน้า

ขอบคุณที่มา : m e o k a y n a

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…