Home ข้อคิด 4 สาเหตุหลัก ทำไมผู้ชายจึงคิด “นอกใจเมีย”

4 สาเหตุหลัก ทำไมผู้ชายจึงคิด “นอกใจเมีย”

12 second read
0
0

ศ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ ภาควิชาจิตแพทย์โรงพย าบาลรามาธิบดี ได้ทำการศึกษา

สาเหตุของการมีภรรย าน้อยของชายไทยจำนวน 20 คน พบสาเหตุที่แท้จริงว่า

การที่เขาไปมีภรรย าน้อย หรือนอกใจภรรย านั้นมีสาเหตุหลายอย่ างมาก

ซึ่งคล้ายกับคนที่มาเป็นภรรย าน้อยที่มีหลายสาเหตุเหมือนกัน

แต่เหตุผลต่างกันมากระหว่างหญิงและชาย สามารถสรุปได้ดังนี้คือ

1.ความใกล้ชิด

เพราะความใกล้ชิดกับผู้หญิงคนอื่นจนทำให้เกิดความรัก โดยสามีไปรู้เรื่อ งน่าส งส า ร

และเห็นใจ อย ากไปช่วยเหลือ จนผูกพันและมีเ พ ศสั ม พันธ์ในที่สุด สาเหตุนี้พบมากที่สุด

ประมาณ 2 ใน 3 ของการนอกใจ คิดเป็น 66.67% เข้าทำนองที่ว่า “รักแท้ แพ้ใกล้ชิด”

2.ไม่มีความสุขกับภรรย าตนเอง

เป็นความเข้าใจของคนทั่วไป ว่าถ้าใครมีภรรย าน้อยแปลว่าภรรย าหลวงทำหน้าที่บกพร่อง

ทั้งๆ ที่ควรจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน การปรับตัวเข้าหากันไม่ใช่หน้าที่คนใดคนหนึ่ง

อย่ างไรก็ตาม จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า สามีมีภรรย าน้อยเพียง 10% ที่บอกว่าไม่มีความสุข

ในชีวิตสมรส และอีก 90% มีความสุขดี แต่ก็ยังมีภรรย าน้อยอยู่ดี

การที่บอกว่าไม่มีความสุขกับภรรย าตนเองเป็นเพียงข้ออ้างในการมีภรรย าอีกคน

3.ผู้ชายมีทัศนคติว่าสามารถมีภรรย าได้หลายคน

พบในผู้ชาย 7 ใน 20 คน โดยคิดว่าผู้ชายสามารถมีภรรย ามากกว่า 1 คนได้

และจะค้านว่าภรรย าของตนไม่มีสิทธิ์มีสามีหลายคนเช่นตนเอง

4.สาเหตุอื่นๆ

สามีหลายคนบอกว่าที่มีภรรย าน้อย เพราะภรรย าน้อยให้ประโยชน์กับตน เช่น เงินทอง ข้าวของ

และสนั บสนุ นความก้า วห น้ าในการทำงาน เพราะมีเส้ นสา ยวิ่ งเต้ นให้ได้ บางคนบอกว่า

แค่หาความสุขของผู้ชายเท่านั้น และบางคนเห็นว่าเป็นความสามารถของตนเอง ที่ทำให้ผู้หญิงยอมเป็นเมียน้อยได้

โดยสรุป การที่ผู้ชายนอกใจภรรย าตนเองเป็นเพราะบุ ค ลิ กนิสัยส่วนตัว จากพื้นฐานทางอา ร ม ณ์ที่อ่อนไหวง่าย

เปลี่ย นแป ล งง่าย ไม่ชอบตัดสินใจ ไม่ชอบคิดมาก ปล่อยตามสบาย ไม่ชอบแสดงออก และหุนหันพลันแล่น เป็นต้น

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ควบคุมอา ร ม ณ์ได้ไม่ดี ปล่อยตัว ปล่อยใจ แล้วแต่เหตุการณ์จะพาไป และไม่ยับยั้งชั่งใจให้ดี

ไม่ข่ มใ จ หรือ อ ดก ลั้ น และหยุดตัวเองไม่ให้ทำผิ ด จนพ่ายแพ้แก่อา ร ม ณ์ของตัวเอง เพราะไม่ใช่ผู้ชายทุกคน

ที่ใกล้ชิดกับผู้หญิงอื่น แต่ก็มีผู้หญิงอื่นที่เสนอตัว และอย ากเป็นภรรย าน้อยด้วยความเต็มใจ แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจ

ที่ผู้ชายส่วนใหญ่ 75-80% ยังมีคุณธ ร ร ม และรักครอบครัว ทำให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขได้

ขอบคุณที่มา : a m a r i n b a b y a n d k i d s

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…