Home ข้อคิด 5วิธี พูดอย่างไรให้มีเสน่ห์ ให้คนหลงรัก

5วิธี พูดอย่างไรให้มีเสน่ห์ ให้คนหลงรัก

8 second read
0
0

ศิลปะการพูดถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เคยมีมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลกอย่ าง Bill Gates บอกว่า

“การพูดหากคุณพูดเป็น มันจะกลายเป็นทรัพย์สิ นของคน แต่หากคุณพูดไม่เป็นมันจะกลายเป็นห นี้สิ นแน่นอน”

ฉะนั้น หลายคนอาจชื่นชมคนที่พูดเก่ง แต่จะดีกว่า ถ้าหากพูดเก่งด้วย พูดเป็นด้วย

รู้ว่าควรจะพูดอะไรแบบไหน เมื่อไหร่ และที่สำคัญ พูดอย่ างมีสเน่ห์ด้วย ไปดูกันเลย

1. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากคิดดีก่อน

ไม่มีประโยชน์ที่เราจะเริ่มต้นจากการคิดร้ า ย แม้กับคนที่เราไม่ถูกช ะต าด้วยที่สุด ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้อง

พูดจาไม่ดีกับเขา การคิดดี ถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์ เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามใครก็ตามที่รู้จักคิดดี

เขาก็จะเห็นแง่งามของโลก ของชีวิต ของตนเอง และของผู้อื่น เมื่อเห็นแง่งามหรือแง่ดีของสิ่งต่างๆ เขาก็ย่อมมีทัศนคติที่ดี

มีท่าทีที่ดี และเมื่อต้องพูดจาเสวนากัน เขาก็ย่อมพูดจาดี“พูดดี” ในที่นี้หมายความว่า พูดเพราะ พูดคำสุภาพ มีน้ำเสียงที่สุภาพ

มีหางเสียงครับ ค่ะ จ๊ะ จ้ะ เพื่อแสดงความมีมารย าท มีไมตรีจิต ไม่พูดคำหย าบ ไม่ใส่ร้ า ย ไม่ต ะค อ กต ะเ บ็ งใส่กัน

ไม่ประชดประชันไม่โกหกพกลม คนจะพูดดีเช่นนี้ได้จะคิดร้ า ยอยู่ในใจไม่ได้แน่นอน เพราะความร้ า ยกาจในใจจะเผยมาทางคำพูด

น้ำเสี ยง แววตา หรือท่าทีขณะที่พูดได้ จึงจำเป็นต้องฝึกตนให้เป็นคนคิดดี

2. พูดมีเนื้อหาสาระ

ห้ามพูดเรื่อยเปื่อย ไม่ว่าจะคุยกันกับเพื่อน ผู้ร่วมงาน พ่อแม่ หรือพูดในที่ประชุมหรือที่สาธารณะ ก็ต้องมีเป้าหมายในการพูด

พูดอย่ างมีสาระ มีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการสื่อสารเรื่องอะไร หรือต้องการจะบอกกับผู้ฟังว่าอะไร

3. พูดถูกกาลเทศะ

ไม่ใช่ตลอดเวลาหรอกนะคะ ที่คนเราจะพูดได้ ต้องมีบ้างบางขณะที่เราควรหยุดพูด เพื่อเป็นผู้ฟังคนอื่นพูดบ้าง

คนบางคนถูกตั้งข้อสังเกตว่า “ผีเจาะปากมาพูด”คือได้แต่พูด (พูดๆๆๆ) ฟังไม่เป็น ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นพูด

ทำตัวเป็นผู้รู้ไปหมดทุกเรื่อง จึงพูดอยู่ตลอดเวลา คนแบบนี้น่า รำค า ญ… จริงไหมอย่ า ทำตัวน่า รำค า ญด้วยการพูดจา

ไม่หยุดไม่หย่อน ไม่ดูวาระและโอกาส คนพูดเป็นจะรู้ว่าโอกาสไหนควรพูด โอกาสไหนควรฟัง และโอกาสไหนควรวางเฉย

หลักการพูดให้ถูกกา ล เท ศ ะทำได้ง่ายๆ คือดูว่าเราต้องพูดในหัวข้อไหน เรื่องอะไร พูดที่ไหน ใครฟัง ผู้ฟังกี่คน

ฟังกันในที่เปิดเผย หรือในห้องจำกัด พูดสั้นหรือพูดย าว จริงจัง หรือกันเอง ใครอ่ า นสถานการณ์ออก

เตรียมตัวพร้อม ก็สามารถพูดจาได้น่าจดจำตามวาระและโอกาสนั้นๆ ได้เสมอ

4. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วม

วิธีการง่ายๆ คือ สบตากับผู้ฟังอย่ างทั่วถึง ตั้งคำถามในขณะพูดแล้วค่อยๆ อธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบ สอบถามผู้ฟังบ้าง

ในบางหัวข้อที่ง่ายๆ หรือเป็นเรื่องของประสบการณ์ เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ใช่เรื่องซึ่งเมื่อตอบแล้วอาจถูกหรือผิด

ทั้งนี้ ผู้พูดจำเป็นต้องรู้พื้นภูมิของผู้ฟังบ้าง เพื่อพูดในภาษาที่เขาเข้าใจง่าย บางครั้งการพูดด้วยสำเนียงท้องถิ่นก็ทำให้ผู้ฟังรู้สึกดี

รู้สึกเป็นกันเอง อย่ าพูดไทยผสมกับภาษาต่างประเทศโดยไม่อธิบาย เลือกใช้ภาษาต่างประเทศเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

5. พูดจาให้น่าฟัง

น้ำ เสียงที่กังวานแจ่มใส ดังพอประมาณ พูดจาฉะฉานชั ดเ จ น จะดึ งดู ดความสนใจจากผู้ฟังได้มาก การพูดในบางครั้งต้องพูดปากเปล่า

แต่บ่อยครั้งก็ต้องพูดผ่านไมโครโฟนหากมีโอกาสฝึกฝนเรื่องการใช้เสี ย งอย่ างเหมาะสม ทั้งแบบปากเปล่าและผ่านไมโครโฟนได้

ก็ควรทำ เพราะการพูดผ่านไมโครโฟนนั้น ต้องมีระยะใกล้ไกลระหว่างปากกับไมโครโฟนที่พอเหมาะ เสียงจึงจะชั ดเ จ น

ไม่มีเสียงเสียดแทรกจนผู้ฟังรู้สึกไม่สบายหู หรือ รำค า ญ ในการพูดนั้น ควรมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ชวนติดตาม

ขอบคุณที่มา : u p d a t e t o d a y

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…