Home ข้อคิด 5 คุณสมบัติ “รักแท้” คู่ชีวิต เท่านั้นที่จะเข้าใจ

5 คุณสมบัติ “รักแท้” คู่ชีวิต เท่านั้นที่จะเข้าใจ

8 second read
0
0

รักแท้ไม่ต้องการข้อแม้ รักแท้คือการมีการและกัน แม้จะมีอุ ปส ร ร คก็พร้อมจะร่วมทางเดินไปพร้อมกัน

มีความ ซื่ อสั ต ย์ และความจริงใจเป็นรากฐาน ไม่มีคำว่าหล อ กล ว ง ควบคุม หรือเพ้อฝัน ต่อไปนี้คือ

5 คุณสมบัติของรักแท้ ลองเปรียบเทียบความรู้สึกที่เรามี พิจารณาว่าสิ่งนี้

ใกล้เคียงกับ รักแท้ ที่มีเพียง คู่ชีวิต เท่านั้น ที่จะมอบให้กันได้ หรือเปล่า

1. จะมีรักแท้ได้ ต้องรักตัวเองก่อน

หากปราถน ารักแท้ ต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อน จากนั้น ค่อยมอ บพ ลั งแห่งรัก ส่งต่อไปให้เขา

เราจะรักใครจากใจจริงไม่ได้เลย หากเรายังไม่เริ่มต้นรักตัวเอง การรักตัวเอง ก็คือการรู้จักสรรหาเรื่องราวดีๆ

มาใส่ชีวิต มองเห็นคุ ณ ค่ าอันสวยงามของตัวเราเอง เมื่อเรารักตัวเองได้แล้ว

ความรักที่เรามีต่อเขา รวมถึงความรักที่เขามีต่อเรา ก็จะถ่องแท้ขึ้น และมีความหมายขึ้นอีก

2. ใส่ใจมิตรภาพ และญาติสนิทของเขา

เมื่อพูดถึงรักแท้ นั่นแปลว่าเรากำลังหมายถึง ความสัมพันธ์ระยะย าว มันค่อนข้างย าก ที่จะทำให้ทุกวันตื่ นเ ต้ น

วาบหวามในใจเหมือนตอนแรกรัก เมื่อไรก็ตามที่เรามองว่า เขาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็น่ารักดีนะ เขาก็เหมือนน้องชาย

เหมือนพี่ หรืออาจจะเหมือนพ่อ  เพราะเราพร้อมจะใช้ชีวิตกับเขาไปอีกย าวๆ เราจึงเริ่มเชื่ อ มโย งเขา เข้ากับความรู้สึก

สนิทสนมไม่ต่างกับญาติสนิทได้ นี่คือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ ความสัมพันธ์ที่มั่ น ค ง เมื่อเราเริ่มใส่ใจมิ ต รภ า พ และห่วงใย

ผู้คนรอบๆ ตัวเขา อดทนต่ออุปสรรค สนุกสนานกับวันธรรมดา นี่เอง คือรักแท้ ที่จั บต้องได้ อีกรูปแบบหนึ่ง

3. เต็มใจจะช่วยให้เขาเติบโต และมีความสุข

จูเลีย โรเบิร์ต นักแสดงสาวชื่อดัง เคยพูดไว้ว่า “คุณจะรู้ว่ามันคือความรัก ก็ตอนที่คุณอย ากเห็นเขามีความสุข แม้ว่าคุณ

จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขนั้นก็ตาม” หากเรารักใครสักคนจริงๆ เราย่อมอย ากจะทำอะไรดีๆ เพื่อเขา ส นั บ ส นุ น

ให้กำลังใจ พอเห็นเขามีความสุข ในใจของเราก็จะรู้สึกอิ่มเอมไปด้วย การรักใครคนหนึ่งนั้น ก็เพื่อทำให้เขามีความสุข

ไม่ใช่เพิ่มความทุกข์ให้ และถึงจะมีอุปสรรคผ่านเข้ามา เราก็พร้อมจะ จั บมื อ เดินไปพร้อมกับเขา

4. รู้จักคนรักของเราอย่ างถ่องแท้

ตอนที่เริ่มต้นคบกัน มีบ้าง บางครั้งที่เราเผลอใช้ภาพในอุด ม ค ติของตัวเอง ไปสวมทับคนรักของเรา ความจริงแล้ว

ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะ ที่ต้องอาศัยเวลาเท่านั้น ถึงจะทำความเข้าใจได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ข้อดี ข้อเสี ย

ความเคยชิน ค่านิยม แนวคิด และพฤติก ร ร มเล็กๆ น้อยๆ หากเรายอมรับสิ่งเหล่านั้น พึงพอใจ

และพร้อมจะให้อภัยเขาได้ นั่นแปลว่า เรากำลังมีรักแท้อยู่นั่นเอง

5. รักษาระยะห่างที่เหมาะสม

หากเรารักอีกฝ่ายด้วยความจริงใจ เราย่อมพร้อม จะยอมให้เขามีพื้นที่ส่วนตัว ไม่เอาตัวเอง ไปควบคุมอิ ส ร ะในชีวิตของเขา

คนเราก็เหมือนวงกลมวงหนึ่ง เมื่อได้พบ ได้มาสัมผัสกัน ก็เริ่มจะประสานเป็นเส้นความสัมพันธ์อันแนบแน่น แต่วงกลมทั้งสอง

ก็ต้องรู้จักรักษา ระยะห่างไว้ให้พอดีด้วย ห่างเกินไป ก็จะรู้สึกเหงา เย็ น ช า เหินห่าง ใกล้เกินไป

ก็จะกลายเป็นการบีบคั้น ก ด ดั น กล่าวได้ว่า รักแท้ก็คือ ความเชื่ อมั่ น และยอมมอบอิ ส ร ะให้กันและกัน นั่นเอง

ขอบคคคคุณที่มา : g o o d li f e u p d a t e

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…