Home ข้อคิด 7 คำพูดที่ มัก”ทำร้ายจิตใจลูก” ที่พ่อแม่อาจไม่รู้ตัว

7 คำพูดที่ มัก”ทำร้ายจิตใจลูก” ที่พ่อแม่อาจไม่รู้ตัว

0 second read
0
0

1. โทษว่าลูกสร้างแต่ปัญหา

คำพูดว่าสร้างแต่ปัญหาแม้แต่ผู้ใหญ่อย่ างเราก็ยังไม่อย ากได้ยิน เด็กๆจะคิดว่าตัวเองไม่มีค่า ทำอะไรก็ผิดไปหมด อาจทำให้เด็กๆ เกิดการประชดด้วยการยิ่งทำตัวแย่เข้าไปใหญ่

2. หากทำแบบนี้แบบนั้นอีกจะไม่รักแล้ว

คำพูดนี้เป็นคำที่มีผลต่อความรู้สึกเป็นอย่ างมากเพราะลูกต่างก็มีพ่อแม่เป็นที่ยึดเหนี่ยวและคิดเสมอว่าพ่อแม่รักและลูกก็รักพ่อแม่หากลูกได้ยินว่าพ่อแม่ไม่รักจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกที่หดหู่ ไม่มีใครอยู่ข้างๆ และอาจลามไปถึงเห็นคนอื่นดีกว่าเข้าใจเขามากกว่า พ่อแม่ระวังคำนี้ไว้ให้ดีๆ นะคะ

3. เอาลูกไปเปรีย บเทีย บ

กับพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน หากพ่อแม่เอาลูกไปเปรีย บเทีย บกัน ว่าคนไหนดีกว่าเก่งกว่า น่ารักกว่าแล้วล่ะก็ อาจทำให้ลูกรู้สึกน้อยเนื้ อต่ำใจ เสียความรู้สึกและอาจคิดกับพี่น้องคนอื่นๆในทางไมดี อาจเกิดการอิจฉาริ ษย าและเกิดความต่อต้ า นทำให้พี่น้องไม่รักสามั ค คีกันได้

4. ทำไมทำไม่ได้อย่ างเพื่อนคนอื่นๆ

เมื่อลูกทำอะไรแล้วไม่ได้เท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ เชื่อว่าลูกก็เสียใจไม่น้อยอยู่แล้ว หากพ่อแม่ยังไปซ้ำเติมด้วยคำนี้จะยิ่งทำให้เด็กรู้สึกว่า ตัวเองไม่มีความสามารถ ไม่อย ากสู้หรือตั้งใจทำอะไรอีกเลย

5. พูดจาดูถูกประช ดประชั น 

เช่น เมื่อลูกบอกว่าจะตั้งใจทำอะไรบางอย่ างให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แล้วพ่อแม่กลับพูดว่ายังไงก็ทำไม่ได้หรอก คอยดูจะต้องไม่ตั้งใจเหมือนที่ผ่านมา คำพูดพวกนี้มันทำให้เด็กหมดศรัทธาในตัวพ่อแม่ได้และเมื่อมีปัญหาอะไรก็จะไม่อย ากพึ่งพาพ่อแม่

เพราะกลัวถูกซ้ำเติมและอาจหันหน้าเข้าหาเพื่อนหรือคนอื่นมากกว่าพ่อแม่

6. พูดจาตะ ค อ กเสียงดัง

ไม่มีใครอย ากฟังคำตะคอกจากใครทั้งนั้น แล้วยิ่งคนคนนั้นเป็นพ่อแม่ของตัวเองหากพ่อแม่ทำเช่นนั้นอาจทำให้ลูกซึมซับและติดการกระทำจากพ่อแม่ได้ แม้ตัวเองไม่อย ากเป็นแบบนั้นก็ตาม

7. จะไปไหนก็ไป

เมื่อเกิดการโต้เถียงหรือผิดใจกัน แล้วพ่อแม่เกิดพูดขึ้นมาว่า จะไปไหนก็ไปคนเป็นลูกก็อาจเกิดอารมณ์ชั่ววูบ และทำอะไรลงไปโดยการะประช ดพ่อแม่ และอาจทำให้เรื่องบานปลายไปมากกว่าเดิม ไม่ว่าอย่ างไรสถาบันครอบครัวก็เป็นสถาบันแรก ที่จะคอยอบ ร มบ่ มนิสั ยให้เด็กๆ

ซึ่งจะต้องเข้มแข็งให้มากๆ เพราะครอบครัวนั้นจะคอยหล่อหลอมเด็ก ให้เติบโตขึ้นและใช้ชีวิตในสังคมที่กว้างใหญ่ต่อ ไปหากสถานบันครอบครัวไม่อบอุ่น ไม่เข้มแข็ง ก็อาจทำให้เกิดปัญหาต่อสังคมได้ จึงขอฝากพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายจงช่วยกันประคบประคองผ้าขาวผืนน้อย

และแต่ งแต้ มสีสันที่สดใสให้เด็กเติบโตไป เป็นคนที่มีความสุขและพร้อมจะส่งต่อ ความสุขไปสู่สังคมต่อไป ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณที่มา : Pixabay

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…