Home ข้อคิด 7 ผลที่เกิด จากการเป็นคน”คิดน้อยเกินไป” อาจทำให้เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นได้

7 ผลที่เกิด จากการเป็นคน”คิดน้อยเกินไป” อาจทำให้เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นได้

0 second read
0
0

การเป็นคนคิดน้อย ๆบ้างในบางเรื่อง ก็อาจมีส่วนช่วยสร้างข้อดี ให้กับตัวเองได้ แต่ในขณะเดียวกัน การเป็นคนที่คิดอะไรน้อยจน “เกินไป” ในบางที ก็อาจเป็นสิ่งที่สามารถช่วยทำเกิ ด เรื่อ ง แ ย่ๆ ขึ้นได้ เช่นเดียวกัน

1. ทำ ร้า ย ความรู้สึกคนอื่น

การเป็นคนที่มีนิสัยคิดน้อย บางครั้งก็อาจเป็นการมุ่ง ทำ ร้า ย ความรู้สึกของคนอื่นในทางอ้อมได้แบบไม่รู้ตัว เพราะการมัวแต่คิดแค่ว่าอย ากที่จะลงมือทำโดยทันที จนได้มองข้ามความรู้สึกของคนรอบข้างไป

2. ดูเหมือนไม่แคร์ใคร

คงต้องยอมรับว่าในบางครั้ง พวกที่คิดอะไรน้อยจนเกินไป มักจะมีภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนว่า ไม่ค่อยแคร์อะไรมากมายสักเท่าไหร่นัก เพราะได้ทำการมองข้ามความสำคัญของคนอื่นไปแล้ว จึงทำให้ไม่ได้คิดทบทวนมา

อย่ างดีก่อนที่จะลงมือทำ

3. ทำ ร้า ย ตัวเอง

ผลจากความคิดน้อย หรือความไม่รู้จักคิดในตัวคนเรา ก็มักจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถย้อนกลับมาทำ ร้า ย ตัวเราเองอย่ างหลบเลี่ ย งไม่ได้ โดยเฉพาะผลของการกระทำที่ตนเองเป็นคนก่อไว้

4. ทำให้สถา นการณ์ แ ย่ ลง

บางสถา นการณ์ที่กำลังจะดีขึ้น อาจกลับกลายเป็นว่าแ ย่ ลงไ ด้ เนื่องมาจากความคิดน้อยที่ไม่ทันได้มองเห็นถึงผลลัพธ์ ที่จะตามมาซึ่งหลายครั้งที่การพูดจาแบบไม่รู้จักคิด หรือพฤติกรร มที่ไม่ทันได้คิดของคนเรา

5. ถูกมองว่าไม่รู้จักคิด

ข้อเสียของการเป็นคนคิดน้อยที่จัดว่าแ ย่ที่สุดคือ การถูกมองจากสายตาของคนรอบข้างว่าเป็น“พวกไม่รู้จักคิด” ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถบ่งบอกตัวตน และวุฒิภาวะของคนๆ นั้นได้เป็นอย่ างดี

6. เกิ ดความผิ ดพล าดได้ง่ายขึ้น

บ่อยครั้งที่ความเป็นคนคิดน้อยจนเกินไป มักมีส่วนทำให้เกิดความผิ ดพลา ดได้ง่ายขึ้นมาก เพราะความที่ไม่รู้จักคิดให้รอบครอบ หรือไตร่ตรองให้ดีก่อนลงมือทำจึงทำให้ต้องมานั่งแก้ไขปัญหา และรับผิดชอบต่อความ

ผิ ดพล าดที่เกิดขึ้นอย่ างหลีกเลี่ย งไม่ได้

7. รับมือกับปัญหา ไม่ทัน

พอได้กลายเป็นคนที่คิดอะไรน้อยๆ แล้วก็มักจะลืมตัว และไม่รู้จักที่จะคิดทบทวนสิ่งต่างๆให้ดีเสี ยก่อน จนส่งผลให้ไม่ได้เตรียมพร้อมในการรับมือถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย เมื่อปัญหาเกิดขึ้น จึงไม่แปลกใจว่า ทำไมถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่ างทันท่วงที เพราะสืบเนื่องมาจากผลของการคิดน้อยทั้งนั้น

ขอบคุณที่มา :goodlifeupdate

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…