Home ความรัก 7 สิ่งต้องห้าม ที่ผู้หญิงทำแล้วจะหมดค่า ผู้ชายไม่ชอบ

7 สิ่งต้องห้าม ที่ผู้หญิงทำแล้วจะหมดค่า ผู้ชายไม่ชอบ

7 second read
0
0

ถ้าคุณทำตามนี้ การันตีได้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิง ที่มีคุณค่าในสายตาของเขา จนเขาไม่ยอมปล่อยให้คุณ

หลุดมือไปแน่นอนค่ะ

1) ไม่โชว์ว่าคุณคุยกับผู้ชายหลายคน

ผู้หญิงทำตัวอย่างไร ให้มีคุณค่าจากผลสำรวจของโค้ชหาคู่ในต่างประเทศ ผลสำรวจจากการสัมภาษณ์

ผู้ชายโ ป รไ ฟล์ดีทั้งหมด 100 คน พวกเขาทุกคน มองว่าผู้หญิงที่เป็นหม่ าย สามีเ สี ย ชี วิ ต

ยังดูเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่า มากกว่าผู้หญิงที่เจ้าชู้หลายใจ โค้ชบางคนและสัญช าตญ าณของคุณอาจ

จะบอกให้คุณทำตัว ให้เขาหึงเพื่อให้เขาสนใจ แต่ถ้าทำไม่ถูกวิธีแล้วล่ะก็จะทำให้เขามองคุณว่าเป็น

ผู้หญิงที่คุณค่าต่ำไปเปล่าๆ ซึ่งเทคนิคการทำให้เขาหึงที่ถูกต้อง คือการที่คุณทำให้เขารู้ว่ามีผู้ชายมากมาย

ที่ต้องการคุณ แต่คุณไม่ได้สนใจกลับกัน คุณกลับสนใจศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่ตัวเองสนใจทำกิจก ร ร ม

ต่างๆกับเพื่อนและครอบครัว เอนจอยชีวิตของตัวเองจิตใต้สำนึกของผู้ชายนั้น มักจะมองว่าผู้หญิงที่มีความ

ซื่ อสั ตย์คือผู้หญิงที่เขาควรให้คุณค่า และดูแลอย่างดีส่วนผู้หญิงที่ไม่มีความซื่ อสั ตย์และไม่รู้จักยับยั้งใจ

ของตัวเองนั้นเป็นผู้หญิง ที่หาได้ทั่วๆไปไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องให้ความสนใจ นอกจากว่าจะทำไป

เพื่อเรื่องบนเตี ย งเท่านั้น เพราะจิตใต้สำนึกของพวกเขาจะแยกผู้หญิง ที่เป็นแม่ของลูกกับผู้หญิงสำหรับ

เรื่องบนเตี ย งออกจากกันตลอดเวลา และพวกเขามักจัดให้คุณอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยไม่รู้ตัว

2) ไม่พูดจาหย าบคาย

ผู้หญิงที่มีคุณค่าจะไม่พูดจาหย าบคาย ใครๆก็อย ากอยู่กับคนที่พูดอะไรไพเราะเสนาะหู นอกจากการ

พูดจาไพเราะจะทำให้ผู้ฟังอารมณ์ดีแล้ว ยังทำให้ตัวผู้พูดดูดีเหมือนมาจากครอบครัว ที่มีการอบรมสั่งสอนดี

ได้รับการศึกษา ผู้ชายร้อยทั้งร้อยเลือกผู้หญิงที่เขามองว่า มีคุณค่ามากและทิ้งผู้หญิงที่ทำตัวไม่มีคุณค่า

3) ไม่ใส่ร้ า ยคนอื่นลับหลัง

ผู้หญฺงที่ดีมีคุณค่า จะไม่ใส่ร้ า ยคนอื่นลับหลัง ไม่ว่าคุณจะโก ร ธ ใครแค่ไหน อย่าเพิ่งไปทำตัว

ร้ า ยกาจให้เขาเห็นนะคะ โกร ธคือโ ง่ โ มโ หคือบ้ า ผู้ชายชอบผู้หญิงอ่อนโยน เพราะมันสื่อ

ถึงการเป็นแม่ที่ดีของลูก นอกจากนั้นการฟังเรื่องแ ย่ๆ จากอีกฝ่ายแล้วนำไปบอกอีกฝ่ายก็ไม่ควรทำ

เช่นกันเพราะสุดท้าย คนที่ดูแ ย่ที่สุดคือตัวคุณเองนะคะ

4) ไม่พูดดีเข้าตัว เรื่องไม่ดีโยนให้คนอื่น

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สื่อถึง คุณค่าความเป็นคนในระดับจิตใต้ สำนึกพวกเขาจะรู้สึกได้เองว่าคุณเป็นคนที่

ไม่น่าคบค่ะ การที่ต้องพูดลดหย่อนความดีงามของตัวเอง และพูดยกย่องคนอื่นอาจจะทำได้ย าก

ในตอนแรกๆที่คุณเริ่มทำ เพราะมันจะเป็นการกระทำที่ค่อนข้าง ฝืนธรรมชาติของสั ตว์ที่ต้องทำ

ทุกอย่างเพื่อการอยู่รอด แต่ขอให้คุณมั่นใจนะคะว่า นี่ต่างหากคือวิธีที่ถูกต้องหากคุณอย ากให้เขา

ต้องการให้คุณเป็นผู้หญิงที่หนึ่งในดวงใจ

5) พอใจกับชีวิตของคุณเอง

ผู้หญิงที่มีคุณค่าในสายตาผู้ชาย ต้องพอใจกับชีวิตตัวเองพฤติก ร ร ม ที่สื่อว่าคุณไม่พอใจกับชีวิต

ของคุณนั้นมีหลายอย่าง แต่ในที่นี้เราขอยกสองประเด็นที่สำคัญมากล่าว ก็คือความอิจฉาริษย าและ

การเรียกร้องความรัก จากสิ่งของหรือบุคคลภายนอก (ในที่นี้ก็คือตัวเขานั่นเองค่ะ)การไม่อิจริษย าคนอื่น

บ่งบอกถึงการมีทุกอย่างในชีวิตครบอยู่แล้ว และมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเอง เป็นอยู่ใครๆก็อย ากคบหากับ

คนที่ชีวิตดี จริงมั้ยคะ? การเรียกร้องความรักจากคนอื่น ในที่นี้ก็ เช่น แม สเ ซ สหาเขาตลอดเวลา

โทรหาเขาตลอดเวลา ทำให้คุณดูเป็นคนขาดความรัก ซึ่งว่ากันตามเซ นส์แล้ว คนที่ขาดความรักจะให้

ความรักที่ดีกับคนอื่นได้อย่างไร?

6) ไม่ทำเรื่องที่ดีให้ซีเรี ย ส

อย ากเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่า ต้องไม่ทำเรื่องที่ดีให้ซีเรี ย ส สำหรับข้อนี้ เราขอยกตัวอย่างนะคะ

สามีภรรย าคู่หนึ่ง ชื่อจอร์ชกับซาซ่ าพวกเขารอคอยวันที่จะได้ดูคอนเสิร์ต ของศิลปินระดับโลกด้วยกัน

แต่เมื่อถึงวันที่จัดคอนเสิร์ต รถของจอร์ชเสียกลางทาง ทำให้พวกเขาไม่สามารถไปดูคอนเสิร์ตได้ตรงเวลา

ถ้าคุณเป็นจอร์ชคุณจะเลือกภรรย าแบบไหน? ระหว่าง ซาซ่า 1 กับ ซาซ่า 2 เมื่อเธอตอบเขาแบบนี้ว่า

ซาซ่า 1 : ทำไมคุณไม่เช็คสภ าพรถก่อนวันนี้นะ คุณก็น่าจะรู้ว่าพวกเรารอวันนี้มานานแค่ไหน!

ซาซ่า 2 : วันนี้เป็นวันที่พวกเราตั้งใจจะใช้เวลาดีๆ ด้วยกันที่คอนเสิร์ต แต่พวกเราไปไม่ทันแล้ว งั้นพวกเรา

ไปทานไอศกรีมร้านโปรดของคุณกันมั้ยคะ?

7) สื่อส ารมาตรฐานของคุณให้เขารู้

สื่อส ารคุณค่าของผู้หญิง ให้เขารู้ถ้าเขาไม่เคารพคุณบอกเขาว่า คุณไม่โอเคกับสิ่งที่เขาทำและคุณเสียใจ

ที่เขาทำแบบนั้นหรือถ้าเขาจับได้ว่า เขามีผู้หญิงคนอื่นบอกเขาไปว่าคุณต้องการ ความรักที่เป็นรักเดียว

ใจเดียวคุณรู้สึกดีกว่ากับความรักแบบนี้ เขาจะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามากๆมี Standard แต่ถ้า

คุณปล่อยเลยตามเลย เขาก็จะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงทั่วๆไป ที่ไม่ได้พิเศษอย ากจะทำยังไงกับคุณก็ได้

หวังว่าบทความนี้ จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆผู้หญิงทุกคนนะคะ ขอให้ทุกคนมีความรักที่สมบูรณ์และ

มีความสุขนะคะ

ขอบคุณที่มา m e e t n l u n c h

Load More Related Articles
Load More By daideeji
Load More In ความรัก

Check Also

ผู้ชาย 14 ประเภทที่ไม่ควรเอามาเป็นสามี

เช็คเลย ผู้ชายที่คุณหมายตาอยู่ในขณะนี้ มีนิสัยแบบนี้อยู่หรือไม่ ถ้ามีผู้หญิงอย่างเราๆ ก็คว…