Home ข้อคิด 8 นิสัย ของผู้หญิง ที่จะทำให้พบ กับความลำบากในอนาคต

8 นิสัย ของผู้หญิง ที่จะทำให้พบ กับความลำบากในอนาคต

3 second read
0
0

ผู้หญิงหลายๆคน อาจจะยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำกันอยู่ตอนนี้นั้น มันดีเเล้วหรอ..มันโอเครเเล้วหรอ..ซึ่งอนาคต เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้เเน่นอนวึ่ง ถ้าเกิดอนาคตของสาวๆนั้น จ้องจบลงซึ่งต้องบอก

เลยว่าไม่มีใครอย ากจะเป็นเเบบนี้เเน่ๆนอนเราจะมาบอกเพื่อนๆ ผู้หญิงว่าใครที่ยังเป็นนิสัยเหล่านี้ เลิกด่วนเลยก่อนจะสายเกินไป

1.หน้าใหญ่เข้าไว้

ด้วยพวกเขามักมีความคิด แบบคิดเอาเองว่าถ้าเป็นคนรวย เราสามารถใช้จ่ายและสามารถเลี้ยงใครก็ได้ทำให้มีคนอย ากรวยส่วนหนึ่ง ปฏิบัติตัวด้วยการใช้เงินที่มีอย่ างฟุ่มเฟื อ ย เพื่อ

รั ก ษ าหน้าคนรวยของตัวเองเช่นหาเงินได้เดือนละ 15,000 บาท แต่ใช้จ่ายเหมือนตัวเองมีเงิน 30,000 ต่อเดือนโดยทุกครั้งที่ไปรับประท านอ า ห า รกับเพื่อนฝูงตัวเอง มักจะออกปาก

เลี้ยงเพื่อนเสมอเพื่อให้ตัวเองนั้นได้รับการยอมรับจากเพื่อน ๆ ว่ารวย บางคนหลังจากเลี้ยงเพื่อน ในอ า ห า รมื้อนั้นแล้ว เมื่อกลับมาบ้ านก็ต้องทำให้ตัวเอง ถึงต้องอดอย ากไปทั้งเดือนก็มี

2.ความรักที่แลกมากับเงิน

หลายคนที่ต้องการการได้รับการยอมรับ จากคู่รักด้วยการแสดงออกทางฐานะว่า ตัวเองนั้นมีฐานะดีดังนั้น ทุกครั้งที่พบกันมักชักชวน คู่รักรับประท านอ า ห า รในร้านหรูๆ เลือกซื้ อสินค้า

แ บ ร น ด์ ดัง ร า ค าแพงเพื่อมาเป็นของขวัญให้กับคู่รักของตน การปฏิบัติตัวเช่นนี้จนชินติดเป็นนิสัย จะทำให้ระบบ การใช้จ่ายของตัวเองข าดสภาพคล่องได้ บางคนถึงขั้นต้องเป็น

ห นี้สิ นมากมายเพื่อแลกกับความรัก

3.การพ นั นเพื่อความรวย

เรื่องนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คนจน มักจะนิยมทำเพราะเขามักจะคิดว่า ตัวเองจนไม่สามารถไปทำงานอะไรได้ไม่มี ความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ จึงคิดไปว่าทางเดียวที่จะทำให้ตัวเอง

มีฐานะที่ดีขึ้นนั่นคือเล่น การพ นั น เช่น ซื้ อหวย เล่นไ พ่หรือการเ สี่ ย งโ ช ค รูปแบบอื่น ๆ หวังว่าหากตัวเองโชคดีก็จะ สามารถรวยขึ้นมาได้จากการชนะพ นั น ซึ่งความจริงแล้วนั้น

ไม่เป็นอย่ างที่คิด เพราะการพ นั นนั้น นอกจากจะทำให้เสียเงินทองมากมาย แล้วการพ นั นยังก่อนิสัยขี้เกี ย จ ให้กับพวกเขาอีกด้วย

4.การล ง ทุ นที่ไม่มีความรู้

ด้วยความที่อย ากรวย จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พอมีเงินทุ นอยู่บ้ าง คิดอย ากทำธุรกิจ คนเหล่านี้จะล ง ทุ น ในธุรกิจตามกระแสนิยม โดยไม่ทำการศึกษาข้อมูลก่อน การล ง ทุ น ผลที่ได้รับ

คือการล ง ทุ นของ เขาไม่ประสบความสำเร็จ เช่น ในช่วงนี้การทำธุรกิจค้าขาย ชามีความนิยมสูง คนกลุ่มนี้ก็จะล ง ทุ นซื้ อ เฟรนไชน์มาเปิดโดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลทางการตลาด และ

รูปแบบการทำงานจึงทำให้ทำธุรกิจไม่ประสบ ผลสำเร็จเสียทีและที่สำคัญ อาจจะเป็นการสร้างภ าร ะให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพราะเงินที่นำมาล งทุ น นั้นอาจจะมาจากการไปกู้ห นี้

ยื มสิ นเพื่อนๆ หรือนำเงินมาจากวงเ งิ นบั ต ร เ ค ร ดิ ต ซึ่งมี ด อ ก เ บี้ ยสูงมากดวงและโอกาสเรื่องนี้ เรามักจะเห็นหลายคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ นิยมทำคือเขามักจะคอยให้ โอกาสให้

มาหาตัวเอง โดยที่ไม่เดินไปหามันรอคอยแต่โชคชะตา บางคนถึงขั้นต้องดูดวงอยู่ตลอดเพื่อให้รู้ว่า ตัวเองจะรวยตอนไหนแต่ไม่เคยลงมือ ทำอะไรเลย ห ม อ ดูบอกอะไร ไปเขาก็จะเชื่อ

จนถึงขั้นที่เรียกว่า ง ม ง ายทำให้ชีวิตหม่นห ม อง และไม่รู้จักกับคำว่ารวยจริง ๆ เสียที

5.ปาร์ตี้ถึงไหนถึงกัน

เป็นอีกหนึ่งลักษณะช่วยละล ายเงินในกระเป๋า เราจะเห็นว่าคนที่ชอบปาร์ตี้นั้น มักจะประสบปัญหาเรื่องเงิน เพราะหากคำนวณดูแล้วเงิน ที่เสียไปกับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะ

ร า ค าของอ า ห า รและ แ อ ล ก อฮ อล์ในการปาร์ตี้แต่ละครั้งนั้น สามารถนำมาใช้ซื้ อเสบียงอ า ห า รไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยก็ยังได้

6.ทำงานทางเดียว

เป็นนิสัยหนึ่งที่คนอย ากรวย มีเพราะคนเหล่านี้จะมีความรู้สึกว่า การทำงานเพียงอย่ างเดียวก็สามารถสร้าง รายได้ที่เพียงพอให้กับตัวเอง พวกเขาจะไม่คิดถึงเรื่องความไม่แน่นอน ในอาชีพ

ไม่คิดถึงความมั่นคงทางการ เงินในอนาคตเพราะทุกสิ่งย่อม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น บริษัทอาจจะประสบปัญหาข าดทุ นต้องปิดตัวลง เป็นต้น

7.คิดถึงแต่เรื่องการใช้เงิน

คนประเภทนี้จะคิดเพียงแค่การหาเงินใช้ เงินเพียงอย่ างเดียวแต่จะไม่คิด เรื่องการให้ผู้อื่นการแ บ่ ง ปั น เพราะเขาคิดเพียงแค่นำเงินรายได้ ที่หามาได้เพื่อป ร นเปรอตัวเองเท่านั้น

8.คิดใหญ่แต่ไปไม่เคยถึง

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่คนจน ชอบทำคือแต่ละวันคนเหล่านี้จะมีความฝัน ของตัวเอง เช่น อย ากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ก็ไม่กล้าล ง ทุ น หรืออย ากเลื่อนตำแหน่งงาน แต่ก็ไม่กล้าแสดงออก

ทางความคิด ที่จะช่วยให้บริษัทมี รายได้เพิ่มขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น เป็นต้น ทำให้ความคิดที่เขามีนั้นกลายเป็นสิ่งที่ดูเพ้อเจ้อ เพราะเขาเพียง แค่คิดแต่ไม่เคยทำตามสิ่งที่เขาคิด

เลยซึ่งต่างจากคนรวยที่คิดและทำในทันที จึงทำให้เขารวยและรวยไปอีก

ขอขอบพระคุณที่มา : t n e w s

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…