Home ข้อคิด 8 แนวคิดดีๆ การเป็นคนธรรมดาๆ ให้มีความสุขที่สุด

8 แนวคิดดีๆ การเป็นคนธรรมดาๆ ให้มีความสุขที่สุด

2 second read
0
0

แนวคิดที่จะทำให้คุณ มีความสุขมากมาย ที่สุดของคนเรา

คือการเป็นคนธรรมดา ที่มี “ความสุข” บางทีชีวิตมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมาก

1. ท่ามกลางการกลุ้มใจกับการหาเงินเพื่อใช้หนี้ ผู้ที่ปลดหนี้ได้ก่อนใคร

คือคนที่ไม่สร้างหนี้ใหม่ขึ้นมานั่นเอง

2. ท่ามกลางข้อคิด ที่สรรหามาแช ร์กัน บนโลกโซเชี่ยล คนที่ดำรงตนให้เป็นสุขอยู่ได้

เป็นคนที่เก็บข้อคิด บางอันที่เคยผ่านมา แล้วนำไม่กี่ข้อมาปรับใช้กับตัวเอง

ไม่ใช่คนที่แสวงหาข้อคิดใหม่ๆ ที่ผ่านตาเข้ามาทุกวัน

3. ท่ามกลางกระแ สพัฒนาโครงข่ายสื่อส าร ให้รวดเร็วระดับ 2G, 3G, 4G

ผู้ที่ได้ประโยชน์ มากสุดคือ คนที่ค่อยๆ เลือกรับข่าวส ารที่เป็น ประโยชน์

และไม่ข าดการติดต่อกับครอบครัว ในเวลาที่มีเหตุจำเป็น

4. ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นนั้น คือคนที่เข้าใจว่า ต้องรู้เท่าทัน

จิตที่กำลังปรุงแต่ง ไม่ใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้ งซ่ าน เพราะหากรู้ทัน ความรู้เท่าทัน

จะหยุดสภ าวะทุ กข์ โ ล ภ โ ก ร ธ หลงได้ทันที

5. เสื้อสวยที่ ติดยศถาบรรดาศักดิ์สูงสุด ย่อมมีภาระหน้าที่รับผิดชอบ

จนหมดอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิต คนที่ยิ้มกว้างอย่ างมีความสุข หลายคนจึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆ

ที่ไม่มีตำแหน่งใด หรือหัวโข น กับบางคนที่มีความสุขมากกว่าใคร ถ อดเสื้ออยู่ก็มีมากมาย

6. ท่ามกลางการวิพ ากษ์วิจ ารณ์ต่างๆ นาๆ ถึงข้อดีข้อเสี ยในตัวเรา

คนที่ยืนยิ้มเชิดหน้าได้ ในสิ่งที่ถูกต้องแห่งตัวตนอยู่ได้คือ คนที่ไม่ใส่ใจ กับเสียงวิจ ารณ์ที่ไม่จริง

ไม่ใช่คนที่พย าย ามอธิบายให้คนอื่นเข้าใจอย่างเหน็ดเหนื่อย

7. ท่ามกลางกระแ ส โ ต้ เ ถี ย ง ร้ อ น แ ร งแห่งโลกโซเชี่ยล คนที่สบายใจสุด

เป็นคนที่อ่ านแล้วไม่แสดงความเห็นแย้งใดๆ

8. ท่ามกลางกระแ ส การแข่งขันเล่าเรียน สะสมปริญญาแสวงหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

อยู่ดีกินดี คนที่เอาตัวรอดกับเศรษฐกิจขาลงได้ดี ส่วนหนึ่งคือ คนที่มีปฏิภาณไหวพริบดี

เข้าใจในโลกธรรมและยอมรับทุกการ เปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันโลกนั่นเอง

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์

Load More Related Articles
Load More By daideeji
Load More In ข้อคิด

Check Also

ผู้ชาย 14 ประเภทที่ไม่ควรเอามาเป็นสามี

เช็คเลย ผู้ชายที่คุณหมายตาอยู่ในขณะนี้ มีนิสัยแบบนี้อยู่หรือไม่ ถ้ามีผู้หญิงอย่างเราๆ ก็คว…