Home ข้อคิด 9 คุณสมบัติของ บุคคลที่”น่าเชื่อถือ”(นำไปปรับใช้ได้จริง)

9 คุณสมบัติของ บุคคลที่”น่าเชื่อถือ”(นำไปปรับใช้ได้จริง)

0 second read
0
0

หากคุณอย ากจะได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น ลองเริ่มที่การสำรวจการกระทำและการตัดสินใจ ของตัวเองในแต่ละวันดูและใช้คุณลักษณะ 9 ข้อต่อไปนี้เป็นเกณฑ์วัด แล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากขนาดไหน

1.มีความจริงใจ โดยปกติแล้วคนทั่วไป มักอย ากจะใช้เวลาร่วมกับคนที่มีความจริงใจ และมีจิตใจสูงส่ง เพราะคนเหล่านี้จะไม่พย าย ามทำตัว หรือมองว่าตนเหนือชั้นกว่าคนอื่น พวกเขาเป็นคนน่าคบหาอ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นมิตรกับผู้คนรอบข้าง

2. คงเส้นคงวา แน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนย่อมมีวันแย่ๆ แต่คนส่วนมาก ก็ย่อมต้องการพฤติกรร มที่ดีอย่ างคงเส้นคงวา จากคนที่พวกเขาไว้วางใจเสมอ เพราะการกระทำที่จริงใจและการตัดสินใจที่สร้างความชัดเจนย่อมโดดเด่นในสายตาของผู้อื่น

3. มีศีลธรรม ใคร ๆ ก็อย ากเห็นหรือให้ค่ากับคนรอบตัว ที่ลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง แม้ในเวลาที่ไม่มีใครเห็นก็ตามที

4. เข้าอกเข้าใจคนอื่น คนที่น่าไว้วางใจจะนึกถึง และเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ ซึ่งช่วยทำให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงความใส่ใจ และตอบแทนความเชื่อใจให้กับคุณได้

5. โอบเอื้ออารี ความไว้วางใจเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับความช่วยเหลือในย ามที่จำเป็น หรือย ามทุกข์ ไม่ใช่แค่การใช้เวลาร่วมกันในย ามสุขเท่านั้น

6. เป็นคนฉลาด ชอบสร้างความประทับใจ คนที่ไว้วางใจได้มักพร้อมจะเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลา พวกเขามักมองเห็นหนทางในการพัฒนาตัวเองเสมอ และด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงรู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจ ความประทับใจ

และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งยังพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ที่ตนมีให้ผู้อื่นด้วย

7. ชอบสนับสนุนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น คนที่มีความน่าไว้วางใจมักหาทางสนับสนุน คนที่มีอะไรเหมือน ๆ กัน และจะเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุความเป้าหมายของตนได้สำเร็จ

8. รู้จักถ่อมตัว คนที่ไว้ใจได้จะไม่เอาตัวเองเป็นหลักในการทำงาน เพราะพวกเขารู้ว่าการทำงานเป็นทีมย่อมส่งผลดีกว่า การทำงานเพียงคนเดียว และการสร้างการยอมรับนับถือจะเป็นเรื่องย าก หากว่าเรามักเอาความคิดของเราเองเป็นใหญ่

9. พร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือ พวกเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง สนับสนุนผู้อื่น และเสียสละเพื่อผู้อื่นได้เสมอ

ขอบคุณที่มา : Success

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…