Home ข้อคิด 9 ลักษณะเด่น ของผู้หญิง ที่เรียกว่า”ผู้หญิงมีบุญ”

9 ลักษณะเด่น ของผู้หญิง ที่เรียกว่า”ผู้หญิงมีบุญ”

8 second read
0
0

หลายคนยังไม่รู้ ว่าผู้หญิงที่มีบุญ เขามีลักษณะแบบไหน ไม่แน่นะ คุณเองก็อาจจะมีเหมือนกัน 9 ลักษณะผู้หญิง ที่มีบุญมากกว่าใคร หยิบจับอะไรก็เป็นเงิน เป็นทองมี ความมั่งคั่ง

1. ไม่เป็นคนคิดมาก
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่านรำค า ญใจ ไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิกความทุกข์ มาใช้ก่อน

2. อ ด ได้ ท น ได้
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอ ดท นที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอ ดท น อ ดท นอย่ างมีความสุข

3. ไม่จำเป็นต้องบ่น
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนา ของตนและบุคคลอื่น ความเป็น ไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญก ร ร มที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสี ยใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่ างนั้น มันคือ “ผลแห่งก ร ร ม” อันเป็นสมบัติของเราเอง

4. ไม่คิดทำชั่ว
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลั ว ความละอายต่อบ า ป ต่อก ร ร มความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เห็นถึงความเสี ยหาย หลายภพหลายชา ติ เห็นถึง ผลกระทบต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคม อย่ างมากมายมหาศาล

5. ไม่เป็นคนขี้กลัว
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าห า ญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น
6. ปล่อยได้ วางได้
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปร ส ภ า พให้เป็นคนที่รู้จักการละ การวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่ างที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่ างที่เกิดขึ้น

7. รอได้ คอยได้
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็ น มีความยื ดหยุ่ น ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิต
8. สงบได้ เย็นได้
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวนกระวาย สับส่ายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ใน เหตุการณ์ที่เ ล วร้าย ก็ทำใจได้ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
9. รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็น ความรู้ตื่น เบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ ต่อความ เป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความ โ ล ภ ความโ ก ร ธ ความห ล ง จิตใจมีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

ขอบคุณที่มา :c h i a n g m a i n e w s

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…